Mergi la conţinutul principal
Vă rugăm, aşteptaţi...

Hotărâri Ale Consiliului Local 2021

 

H.C.L. Nr. 284 / 28.12.2021 privind aprobarea participării Municipiului Carei la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități” a documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiul Carei, jud. Satu Mare”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 283 / 28.12.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Spitalului Municipal Carei - sursa F

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 282 / 22.12.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2021

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 281 / 22.12.2021 pentru revocarea dreptului de concesiune acordat în favoarea SC TOMI CONSTRUCȚII SRL Carei asupra unui imobil teren

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 280 / 22.12.2021 privind aprobarea actului de partaj voluntar privind terenurile intravilane înscrise în CF nr 112939 Carei și CF nr 112940 Carei situate în Carei, str. 1 Decembrie 1918 nr.15

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 279 / 22.12.2021 privind aprobarea atestării apartenenței la domeniul privat al Municipiului Carei a unui teren și completarea domeniului privat al Municipiului Carei cu terenul intravilan înscris în C.F. nr. 113638 Carei, nr top 6498/4

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 278 / 22.12.2021 privind completarea HCL 128/2017 și HCL 28/2020 prin aprobarea documentației tehnico-cadastrale în vederea înscrierii în evidențele de carte funciară, în favoarea UAT Municipiul Carei – Domeniul public, a imobilului Puț F7414

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 277 / 22.12.2021 privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Carei în domeniul public al Statului Român și în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. a unor suprafețe de teren, identificate ca fiind afectate de realizarea lucrării de utilitate publică de interes național ”Varianta de ocolire Carei km 0+000 -10+459”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 276 / 22.12.2021 privind aprobarea organigramei şi al statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Carei pentru anul 2022

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 275 / 22.12.2021 privind aprobarea scutirii la plata impozitului pentru clădiri și terenurile aferente acestora aparținând ASOCIAȚIEI ORGANIZAȚIA CARITAS A DIECEZEI SATU MARE pentru anul 2022

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 274 / 22.12.2021 privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale datorate pe anul 2022, pentru imobilul situat în Carei, str.Horea nr.2, proprietatea Fundaţiei DOWN Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 273 / 22.12.2021 pentru modificarea HCL nr. 114/30.07.2019 privind aprobarea unor tarife distincte aplicate beneficiarilor serviciului de salubrizare

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 272 / 22.12.2021 privind aprobarea decontării chiriei aferente unei locuinţe de serviciu pentru un medic specialist angajat al Spitalului Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 271 / 22.12.2021 privind aprobarea cofinanţării cu 10% a proiectelor de investiţii ale Spitalului Municipal Carei pentru anul 2022

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 270 / 22.12.2021 privind aprobarea achitării unui onorariu de succes în favoarea apărătorului convențional din dosarul de instanță nr 25309/3/2020

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 269 / 09.12.2021 privind participarea Municipiului Carei la „Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Modernizarea sistemului de iluminat public în Municipiul Carei, județul Satu-Mare”

Pentru vizualizare accesați următoarele linkuri:

PDF

 

PDF

 

PDF

 

PDF

 

PDF

 

PDF

 

PDF

 

PDF

 

 

H.C.L. Nr. 268 / 08.12.2021 pentru modificarea HCL nr 9/25.01.2021 privind aprobarea Strategiei de Parcări aplicabile în Municipiul Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 267 / 08.12.2021 pentru modificarea HCL nr 227/03.11.2021 privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională pentru Investiții, a terenului situat în Carei, str. Tireamului nr. 77, în suprafață de 3.229 mp, pe care se va realiza investiţia ”Construire Creșă în zona Tireamului, Municipiul Carei” ca Proiect Pilot - ”Construire creșa mică” în cadrul subprogramului ”Unități și investiții de învățământ de stat”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 266 / 08.12.2021 privind aprobarea angajării unui avocat și a contractului de asistență juridică în vederea depunerii contestației împotriva Deciziei nr. 320/09.11.2021 a Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 265 / 08.12.2021 privind stabilirea taxelor şi chiriilor aplicabile de către S.C. Pieţe-Parcări S.R.L. Carei în anul 2022

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 264 / 08.12.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L. pe anul 2021

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 263 / 08.12.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2021

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 262 / 08.12.2021 privind aprobarea utilizării a excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Carei în anul 2021

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 261 / 24.11.2021 privind aprobarea casării mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar din patrimoniul Spitalului Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 260 / 24.11.2021 privind închirierea unui spațiu în favoarea Asociației Asistenților Sociali Profesioniști Prosocial Cluj Napoca

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 259 / 24.11.2021 privind stabilirea taxei de hrană la grădiniţele cu program prelungit, precum şi la Creşa de Copii Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 258 / 24.11.2021 privind aprobarea amplasării unei plăci comemorative Kölcsey Ferenc pe fațada Liceului Tehnologic ”Iuliu Maniu

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 257 / 24.11.2021 privind aprobarea alocării sumei de 60.000 lei pentru achiziționare de materiale/echipamente necesare realizării iluminatului ornamental pentru Sărbătorile de iarnă

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 256 / 24.11.2021 privind aprobarea modificării HCL nr 190/28.09.2021 pentru aprobarea decontării chiriei aferente unei locuinţe de serviciu pentru un medic specialist angajat al Spitalului Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 255 / 24.11.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Spitalului Municipal Carei - sursa F

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 254 / 24.11.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. PIEȚE PARCĂRI S.R.L. pe anul 2021

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 253 / 24.11.2021 pentru aprobarea documentației tehnice – etapa Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Lucrări de construcții hală pentru spațiu de depozitare la Spitalul Municipiul Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 252 / 24.11.2021 pentru aprobarea documentației tehnice – etapa Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Centru Cultural Ianculești”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 251 / 24.11.2021 pentru aprobarea documentației tehnice – etapa Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Execuție împrejmuire depou autobuze în Municipiul Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 250 / 24.11.2021 pentru aprobarea documentației tehnice – etapa Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Lucrări de construcții de gard la Liceul Tehnologic Iuliu Maniu din Municipiul Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 249 / 24.11.2021 privind aprobarea proiectului „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în Spitalul Municipal Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 248 / 11.11.2021 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la Grădinița cu program normal nr 10, din Municipiul Carei, str Liszt Ferenc nr 1, jud. Satu Mare”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 247 / 11.11.2021 pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la Grădinița cu program normal nr 10, din Municipiul Carei, str Liszt Ferenc nr 1, jud. Satu Mare”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 246 / 11.11.2021 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la Grădinița cu program normal nr 9, din Municipiul Carei, str Nicolae Titulescu nr 2, jud. Satu Mare”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 245 / 11.11.2021 pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la Grădinița cu program normal nr 9, din Municipiul Carei, str Nicolae Titulescu nr 2, jud. Satu Mare”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 244 / 11.11.2021 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la Grădinița cu program normal nr 8, din Municipiul Carei, str Viilor nr 2, jud. Satu Mare”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 243 / 11.11.2021 pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la Grădinița cu program normal nr 8, din Municipiul Carei, str Viilor nr 2, jud. Satu Mare”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 242 / 11.11.2021 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la Grădinița cu program normal nr 7, din Municipiul Carei, str Traian nr 126, jud. Satu Mare”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 241 / 11.11.2021 pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la Grădinița cu program normal nr 7, din Municipiul Carei, str Traian nr 126, jud. Satu Mare”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 240 / 11.11.2021 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la Grădinița cu program prelungit nr 2, din Municipiul Carei, str Nicolae Bălcescu nr 9, jud. Satu Mare”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 239 / 11.11.2021 pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la Grădinița cu program prelungit nr 2, din Municipiul Carei, str Nicolae Bălcescu nr 9, jud. Satu Mare”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 238 / 11.11.2021 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice și gistionarea inteligentă a energiei la Grădinița cu program prelungit nr 1/B, din Municipiul Carei, str Agrară nr 1, jud. Satu Mare”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 237 / 11.11.2021 pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la Grădinița cu program prelungit nr 1/B, din Municipiul Carei, str Agrară nr 1, jud. Satu Mare”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 236 / 11.11.2021 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la Grădinița cu program prelungit nr 1/A, din Municipiul Carei, str Progresului nr 8, jud. Satu Mare”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 235 / 11.11.2021 pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la Grădinița cu program prelungit nr 1/A, din Municipiul Carei, str Progresului nr 8, jud. Satu Mare”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

Încheiere de îndreptare a erorii materiale survenite în H.C.L. Nr. 234 / 11.11.2021 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 25.364.086,95 lei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 234 / 11.11.2021 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 25.364.086,95 lei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 233 / 11.11.2021 privind aprobarea revocării H.C.L. nr 182/06.09.2021 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 25.364.086,95 lei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 232 / 08.11.2021 pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ al obiectivul de investiție „ Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă și canalizare din Municipiul Carei, jud. Satu Mare, etapa a II-a ”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 231 / 08.11.2021 pentru aprobarea documentației tehnice – etapa documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „ Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă și canalizare din Municipiul Carei, jud. Satu Mare, etapa II-a ”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 230 / 05.11.2021 pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ al obiectivul de investiție „ Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă și canalizare din Municipiul Carei, jud. Satu Mare ”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 229 / 05.11.2021 pentru aprobarea documentației tehnice – etapa documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „ Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă și canalizare din Municipiul Carei, jud. Satu Mare ”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 228 / 05.11.2021 privind aprobarea utilizării a excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Carei în anul 2021

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 227 / 03.11.2021 privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională pentru Investiții, a terenului situat în Carei, str. Tireamului nr. 77, în suprafață de 3.229 mp, pe care se va realiza investiţia ”Construire Creșă în zona Tireamului, Municipiul Carei” ca Proiect Pilot - ”Construire creșa mică” în cadrul subprogramului ”Unități și investiții de învățământ de stat”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 226 / 03.11.2021 privind aprobarea revocării H.C.L. nr 205/18.10.2021 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită în favoarea Companiei Naționale pentru Investiții, a terenului situat în Carei, str. Tireamului nr. 77, în suprafață de 3.229 mp, pe care se va realiza investiţia ”Construire Creșă în zona Tireamului, Municipiul Carei” ca Proiect Pilot - ”Construire creșa mică” în cadrul subprogramului ”Unități și investiții de învățământ de stat”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 225 / 03.11.2021 pentru aprobarea documentației tehnice – etapa Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Construire locuințe sociale și Centru comunitar integrat medico-social în municipiul Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 224 / 03.11.2021 privind aprobarea proiectului „Construire locuințe sociale și Centru comunitar integrat medico-social în municipiul Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 223 / 03.11.2021 privind aprobarea dării în folosință gratuită a 3 containere modulare echipate, din domeniul privat al Municipiului Carei în favoarea ISU ”SOMEȘ” al Județului Satu Mare

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 222 / 03.11.2021 privind aprobarea modificării organigramei şi al statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 221 / 03.11.2021 privind aprobarea majorării valorilor de inventar a mijloacelor fixe aparținând patrimoniului – domeniul privat al U.A.T. Municipiul Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 220 / 03.11.2021 privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea dezlipirii imobilului teren intravilan înscris în CF nr. 113181 Carei, nr cadastral 113181 din domeniul privat al Municipiului Carei, situat pe strada Tireamului nr 77

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 219 / 03.11.2021 privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea dezlipirii imobilului înscris în CF nr. 111190 Carei, nr cadastral 111190 din domeniul public al Municipiului Carei, situat pe strada Stadionului nr 19 – Baza Sportivă Victoria

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 218 / 03.11.2021 privind aprobarea unei documentaţii tehnico-cadastrale de prima înscriere a unui teren în domeniul public al Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 217 / 03.11.2021 privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare al Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 216 / 03.11.2021 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 215 / 03.11.2021 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 30.09.2021 al Spitalului Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 214 / 03.11.2021 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 30.09.2021 al S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L.

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 213 / 03.11.2021 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 30.09.2021 al S.C. Piețe-Parcări S.R.L. Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 212 / 03.11.2021 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 30.09.2021 al Fundaţiei Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Gróf Károlyi”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 211 / 03.11.2021 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 30.09.2021 al Clubului Sportiv Municipal Victoria Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 210 / 03.11.2021 privind aprobarea execuţiei bugetelor locale de venituri şi cheltuieli ale municipiului Carei și ale instituțiilor subordonate la 30.09.2021

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 209 / 27.10.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Spitalului Municipal Carei - sursa F

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 208 / 27.10.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local în Comisia de evaluare a probei interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 207 / 27.10.2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiți pe baza documetației tehnice pentru obiectivul de investiţii „Extindere Şcoala Gimnazială Vasile Lucaciu cu corp nou P + 2 (3 parţial) şi modernizare clădiri existente din Municipiul Carei, str. Vasile Lucaciu nr. 16”, faza proiect tehnic și execuție lucrări

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 206 / 20.10.2021 privind aprobarea vânzării terenului intravilan, identificat prin C.F. 113497 Carei, nr cad. 113497 în suprafață de 515 mp, situat în Municipiul Carei, str. Kaffka Margit nr 16

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 205 / 18.10.2021 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită în favoarea Companiei Naționale pentru Investiții, a terenului situat în Carei, str. Tireamului nr. 77, în suprafață de 3.229 mp, pe care se va realiza investiţia ”Construire Creșă în zona Tireamului, Municipiul Carei” ca Proiect Pilot - ”Construire creșa mică” în cadrul subprogramului ”Unități și investiții de învățământ de stat”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 204 / 18.10.2021 privind aprobarea subvenționării cu 2000 lei / spectacol, a spectacolelor susținute de Filarmonica Dinu Lipatti Satu Mare în cadrul stagiunii de abonamente 2021-2022 la Teatrul Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 203 / 18.10.2021 privind aprobarea contractului de asociere în participațiune pentru executarea contractului de concesiune nr 8052/06.07.2006

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 202 / 18.10.2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității învățământului din unităţile de învăţământ din Municipiul Carei în anul şcolar 2021-2022

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 201 / 18.10.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2021

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 200 / 06.10.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2021

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 199 / 06.10.2021 privind aprobarea utilizării a excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Carei în anul 2021

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 198 / 28.09.2021 privind inființarea grupului de lucru pentru identificarea așezărilor informale pe raza UAT Municipiul Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 197 / 28.09.2021 privind asigurarea a 55 porții mâncare caldă pentru Centrul Școlar de Educație Incluzivă Satu Mare – filiala Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 196 / 28.09.2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ în anul şcolar 2021-2022

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 195 / 28.09.2021 privind aprobarea organigramei şi al statului de funcţii al Spitalului Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 194 / 28.09.2021 privind aprobarea majorării valorilor de inventar a mijloacelor fixe aparținând patrimoniului – domeniul privat al U.A.T. Municipiul Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 193 / 28.09.2021 privind aprobarea majorării valorilor de inventar a mijloacelor fixe aparținând patrimoniului – domeniul public al U.A.T. Municipiul Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 192 / 28.09.2021 privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea dezlipirii imobilului teren identificat prin CF 108315, cu Nr. Cad. 108315, în suprafață de 850 mp

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 191 / 28.09.2021 privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea dezlipirii imobilului teren identificat prin CF 111534, cu Nr. Cad. 111534, în suprafață de 2110 mp

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 190 / 28.09.2021 privind aprobarea decontării chiriei aferente unei locuinţe de serviciu pentru un medic specialist angajat al Spitalului Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 189 / 28.09.2021 privind aprobarea dării în folosință gratuită a echipamentelor medicale achiziționate prin proiectul ”Campanie de prevenire a cancerului în patru țări transfrontaliere”, cod HUSKROUA 1702/8.2/0086 din domeniul privat al Municipiului Carei în favoarea Spitalului Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 188 / 28.09.2021 privind aprobarea dării în folosință gratuită a echipamentelor medicale achiziționate prin proiectul ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”,cod SMIS nr. 138306 din domeniul privat al Municipiului Carei în favoarea Spitalului Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 187 / 28.09.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Spitalului Municipal Carei - sursa F

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 186 / 28.09.2021 privind aprobarea utilizării a excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Carei în anul 2021

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 185 / 27.09.2021 pentru aprobarea finanțării cheltuielilor neeligibile pentru implementarea investiției „Extindere Şcoala Gimnazială Vasile Lucaciu cu corp nou P + 2 (3 parţial) şi modernizare clădiri existente din Municipiul Carei, str. Vasile Lucaciu nr. 16”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 184 / 27.09.2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pe baza documetației tehnice pentru obiectivul de investiţii „Extindere Şcoala Gimnazială Vasile Lucaciu cu corp nou P + 2 (3 parţial) şi modernizare clădiri existente din Municipiul Carei, str. Vasile Lucaciu nr. 16”, faza proiect tehnic și execuție lucrări

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 183 / 06.09.2021 privind aprobarea decontării costurilor serviciilor medicale în specialitatea radiologie și imagistică medicală cu competențe în senologie pentru Spitalul Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 182 / 06.09.2021 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 25.364.086,95 lei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 181 / 06.09.2021 privind aprobarea achiziționării de autovehicule utilitare și utilaje necesare dotării Direcției Servicii Publice Locale din cadrul U.A.T. Municipiul Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

Încheierea de îndreptare a erorii matriale survenite în H.C.L. Nr. 180 / 06.09.2021 privind aprobarea dotării Municipiului Carei cu parcometre aferente locurilor de parcare cu plată

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 180 / 06.09.2021 privind aprobarea dotării Municipiului Carei cu parcometre aferente locurilor de parcare cu plată

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 179 / 06.09.2021 pentru aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului descris prin :„Studiul de soluție pentru eliberare de amplasament pe străzile 1 Decembrie 1918, Iuliu Maniu, Mihai Viteazu și B-dul 25 Octombrie între magazinul Unicarm și turnul de apă din Municipiul Carei – ca urmare a modernizării drumurilor publice în Municipiul Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 178 / 06.09.2021 pentru aprobarea documentației tehnice – Studiul de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Amenajări la balta existentă în parcul de agrement SOMOS Municipiul Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 177 / 06.09.2021 pentru modificarea Art.3 al HCL nr. 29/09.02.2018 privind aprobarea şi cofinanţarea proiectului „Amenajare parc de agrement SOMOS în municipiul Carei” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 modificată prin HCL nr.81/2018 pentru modificarea HCL nr. 29/09.02.2018 privind aprobarea şi cofinanţarea proiectului „Amenajare parc de agrement SOMOS în municipiul Carei” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 176 / 06.09.2021 pentru aprobarea documentației tehnice – etapa Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Amenajare zona urbană P-ța Avram Iancu”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 175 / 06.09.2021 pentru aprobarea documentației tehnice – etapa Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Construcție complex sportiv cu teren de fotbal”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 174 / 06.09.2021 pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție privind obiectivul „Mobilitate urbana – reabilitare trotuare în Municipiul Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 173 / 06.09.2021 pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție privind obiectivul „Mobilitate urbana – reabilitare străzi în Municipiul Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 172 / 06.09.2021 pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție privind obiectivul „Reabilitare B-dul 25 Octombrie, tronson cuprins între strada Mioriței și limita intravilană a străzii”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 171 / 06.09.2021 privind aprobarea utilizării a excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Carei în anul 2021.

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 170 / 06.09.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2021

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 169 / 06.09.2021 privind aprobarea revizuirii indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL 103/2021 pentru aprobarea documentației tehnice etapa DALI aferentă obiectivului de investiție „Înlocuire învelitoare la clădirea Liceului Tehnologic Simion Bărnuțiu, Corp C3-Atelier”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 168 / 26.08.2021 pentru completarea contractului de concesionare nr 8052/06.07.

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 167 / 26.08.2021 pentru amplasarea cu titlu gratuit a unui chioșc în Piața Agroalimentară din Municipiul Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 166 / 26.08.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – proiect nr. 424 / 2021 elaborat de S.C. SPAKK GROUP S.R.L. Satu Mare, pentru :”CONSTRUIRE LOCUINȚE SOCIALE ȘI CENTRU COMUNITAR INTEGRAT MEDICO-SOCIAL ÎN MUNICIPIUL CAREI”, beneficiar : U.A.T. MUNICIPIUL CAREI

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 165 / 26.08.2021 pentru completarea HCL nr 156/31.08.2020 privind conferirea titlului PRO URBE post mortem domnului Fülöp Béla

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 164 / 26.08.2021 pentru completarea HCL nr 76/19.05.2021 privind conferirea titlului PRO URBE - post mortem Domnului János MÜLLER

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 163 / 26.08.2021 privind aprobarea valorificării unor active fixe/obiecte de inventar casate

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 162 / 26.08.2021 privind aprobarea majorării valorilor de inventar a unor mijloace fixe aparținând patrimoniului U.A.T. Municipiul Carei – domeniul public

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 161 / 26.08.2021 privind aprobarea atestării apartenenței la domeniul privat al Municipiului Carei a unui teren și completarea domeniului privat al Municipiului Carei cu terenul intravilan înscris sub nr top 448/a Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 160 / 26.08.2021 privind aprobarea atestării apartenenței la domeniul public al Municipiului Carei a unui teren și completarea domeniului public al Municipiului Carei cu terenul intravilan înscris sub nr top 959 Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 159 / 26.08.2021 privind aprobarea atestării apartenenței la domeniul public al Municipiului Carei a unui teren și completarea domeniului public al Municipiului Carei cu terenul intravilan înscris sub nr top 7836/100 Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 158 / 26.08.2021 privind aprobarea finanţării nerambursabile de la bugetul local pe anul 2021, pentru proiecte şi activităţi nonprofit de interes general

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 157 / 26.08.2021 privind alocarea sumei de 54.000 lei din bugetul local pe anul 2021 pentru acordarea sprijinului financiar, unităţilor de cult din municipiul Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 156 / 26.08.2021 privind aprobarea inițierii procedurilor în vederea obținerii licenței de explorare și exploatare a resurselor de apă geotermală în perimetrul Carei 2

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 155 / 26.08.2021 privind aprobarea inițierii procedurilor în vederea obținerii licenței de explorare și exploatare a resurselor de apă geotermală în perimetrul Carei 1

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 154 / 26.08.2021 privind revocarea H.C.L. nr. 106/2021 privind aprobarea inițierii procedurilor în vederea obținerii licenței de explorare și exploatare a resurselor de apă geotermală în perimetrul Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 153 / 26.08.2021 pentru modificarea Art.2 al HCL nr 185/2020 privind aprobarea proiectului „Modernizare Cresa de copii în municipiul Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 152 / 26.08.2021 privind modificarea componenței unor comisii de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 151 / 26.08.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2021

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 150 / 26.08.2021 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 30.06.2021 al S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L.

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 149 / 06.08.2021 privind alocarea unor fonduri pentru organizarea evenimentului Zilele culturale ”Ștefan Ruha István”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 148 / 06.08.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Spitalului Municipal Carei - sursa F

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 147 / 06.08.2021 privind aprobarea utilizării a excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Carei în anul 2021

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 146 / 27.07.2021 privind corectarea erorii materiale strecurate în HCL nr 63/20.04.2021 privind aprobarea atestării apartenenței la domeniul privat al Municipiului Carei a unui teren

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 145 / 27.07.2021 privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea dezlipirii imobilului teren extravilan înscris în CF nr. 112084 Carei, nr cadastral 112084 din domeniul privat al Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 144 / 27.07.2021 privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea dezlipirii imobilului teren intravilan înscris în CF nr. 112454 Carei, nr cadastral 112454 din domeniul public al Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 143 / 27.07.2021 privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea dezlipirii imobilului teren intravilan înscris în CF nr. 111751 Carei, nr cadastral 111751 din domeniul public al Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 142 / 27.07.2021 privind aprobarea unei documentaţii tehnico-cadastrale de prima înscriere a unui teren în domeniul public al Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 141 / 27.07.2021 privind scoaterea din evidența mijloacelor fixe a unor bunuri din domeniul public și din domeniul privat al Municipiului Carei, înscrise de două ori ca urmare a unor erori materiale

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 140 / 27.07.2021 privind aprobarea, în principiu, a concesionării prin licitaţie publică, a unei suprafeţe de 1242 mp teren din categoria curți-construcții, domeniul public al Municipiului Carei, identificat prin C.F. 112929 Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 139 / 27.07.2021 privind alocarea unui spațiu pentru funcționarea unui spațiu pentru Biroul Parlamentar – Deputat Radu Panait ( USR )

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 138 / 27.07.2021 privind aprobarea achiziționării a 100 exemplare din lucrarea „A Nagykárolyi gróf Károlyi család ezeréves története” autor Szabó Imre

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 137 / 27.07.2021 privind completarea comitetului director al Clubului Sportiv Municipal Victoria Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 136 / 27.07.2021 privind aprobarea acordării unui împrumut temporar în sumă de 130.000 lei societății „Carei Trans Bus„ SRL

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 135 / 27.07.2021 pentru revizuirea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL 143/2020, completat prin HCL nr 182/2020, aferent investiției „Anexă Agricolă – Adăpost Animale”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 134 / 27.07.2021 pentru modificarea HCL nr 13/2019 privind aprobarea proiectului „Creșterea gradului de participare la nivelul învățământului obligatoriu în cadrul Școlii Gimnaziale nr. 1 Carei” și a cheltuielilor legate de proiect

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 133 / 27.07.2021 pentru revizuirea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL nr 9/2018 revizuiți și modificați prin HCL nr 52/2018, prin HCL nr 12/2019 pentru proiectul „Creșterea gradului de participare la nivelul învățământului obligatoriu în cadrul Școlii Gimnaziale nr. 1 Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 132 / 27.07.2021 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 30.06.2021 al Spitalului Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 131 / 27.07.2021 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 30.06.2021 al S.C. Piețe-Parcări S.R.L. Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 130 / 27.07.2021 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 30.06.2021 al Fundaţiei Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Gróf Károlyi”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 129 / 27.07.2021 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 30.06.2021 al Clubului Sportiv Municipal Victoria Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 128 / 27.07.2021 privind aprobarea execuţiei bugetelor locale de venituri şi cheltuieli ale municipiului Carei și ale instituțiilor subordonate la 30.06.2021

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 127 / 08.07.2021 pentru aprobarea obiectivului de investiție „Dotarea Comitetului local pentru situații de urgență cu trei bucăți containere multifuncționale (tip dormitor + cu grup sanitar complet echipat) pentru situații speciale”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 126 / 08.07.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Spitalului Municipal Carei - sursa F

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 125 / 08.07.2021 privind aprobarea utilizării a excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Carei în anul 2021

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 124 / 17.06.2021 pentru aprobarea obiectivului de investiție „Amenajare a două locuri de joacă în Municipiul Carei, str. Ignișului și cartierul Eliberării”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 123 / 17.06.2021 pentru aprobarea obiectivului de investiție „Amenajare loc de joacă în satul Ianculești”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 122 / 17.06.2021 privind aprobarea participării Municipiului Carei la proiectul „Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul UAT Municipiul Carei” în cadrul apelului de proiecte POCA/924/2/2 (CP15/2021 pentru regiuni mai puțin dezvoltate) Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale, Obiectivul Specific 2.2: Creșterea transparenței eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice locale

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 121 / 17.06.2021 pentru revizuirea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL 157/2020, aferenți proiectului „Modernizare Cresa de copii în municipiul Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 120 / 17.06.2021 pentru modificarea Art.3 al HCL nr 185/2020 privind aprobarea proiectului „Modernizare Cresa de copii în municipiul Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 119 / 17.06.2021 pentru modificarea Art.1 al HCL nr 33/ 18.02.2020 modificat prin HCL nr 87/30.04.2020 privind aprobarea participării Municipiului Carei la proiectul „Creare Centru Recreativ Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 118 / 17.06.2021 pentru revizuirea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL 108/2018, revizuiți și modificați prin HCL nr 9/2020, prin HCL nr 86/2020 aferenți proiectului „Creare Centru Recreativ Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 117 / 17.06.2021 privind aprobarea utilizării a excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Carei în anul 2021

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 116 / 09.06.2021 privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Carei cu o poziție

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 115 / 09.06.2021 privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Carei cu două noi poziții

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 114 / 09.06.2021 privind aprobarea atestării apartenenței la domeniul privat al Municipiului Carei a unui teren și completarea domeniului privat al Municipiului Carei cu terenul intravilan înscris în C.F. nr. 112680 Carei, nr top 6497/11

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 113 / 09.06.2021 privind aprobarea atestării apartenenței la domeniul privat al Municipiului Carei a unui teren și completarea domeniului privat al Municipiului Carei cu terenul intravilan înscris în C.F. nr. 112083 Carei, nr cad 112083

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 112 / 09.06.2021 privind aprobarea atestării apartenenței la domeniul privat al Municipiului Carei a unui teren și completarea domeniului privat al Municipiului Carei cu terenul intravilan înscris în C.F. nr. 110492 Carei, nr cad 110492

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 111 / 09.06.2021 privind aprobarea atestării apartenenței la domeniul privat al Municipiului Carei a unui teren și completarea domeniului privat al Municipiului Carei cu terenul intravilan înscris în C.F. nr. 109984 Carei, nr top 2978/9/C

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 110 / 09.06.2021 privind aprobarea atestării apartenenței la domeniul privat al Municipiului Carei a unui teren și completarea domeniului privat al Municipiului Carei cu terenul intravilan înscris în C.F. nr. 105380 Carei, nr cad 105380

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 109 / 09.06.2021 privind aprobarea atestării apartenenței la domeniul privat al Municipiului Carei a unui teren și completarea domeniului privat al Municipiului Carei cu terenul intravilan înscris în C.F. nr. 103817 Carei, nr top 634/104

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 108 / 09.06.2021 privind aprobarea dării în folosință gratuită a echipamentelor medicale achiziționate prin proiectul ”Creșterea accesibilității și îmbunătățirii calității serviciilor de sănătate în Municipiul Carei” cod SMIS nr 123884, și din cadrul proiectului ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, cod SMIS nr 138306 din domeniul privat al Municipiului Carei în favoarea Spitalului Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 107 / 09.06.2021 privind completarea HCL nr 173/27.10.2020 privind aprobarea participării Municipiului Carei la Programul POIM//9/1/ Cresterea capacităţii unităților de învățământ preuniversitar de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, cu proiectul “Cresterea capacităţii unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Carei în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2”.

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 106 / 04.06.2021 privind aprobarea inițierii procedurilor în vederea obținerii licenței de explorare și exploatare a resurselor de apă geotermală în perimetrul Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 105 / 09.06.2021 pentru aprobarea documentației tehnice etapa DALI aferentă obiectivului de investiție „Înlocuirea gardului împrejmuitor din beton prefabricat la Liceul Teoretic Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 104 / 09.06.2021 pentru aprobarea documentației tehnice etapa Studiu de fezabilitate al obiectivului de investiție „Dotarea cu sistem de detectare și alarmare a incendiilor a Liceului Teoretic Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 103 / 09.06.2021 pentru aprobarea documentației tehnice etapa DALI aferentă obiectivului de investiție „Înlocuire învelitoare la clădirea Liceului Tehnologic Simion Bărnuțiu, Corp C3-Atelier”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 102 / 09.06.2021 privind aprobarea participării Municipiului Carei la ”Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024”, în vederea achiziționării unui autovehicul nou electric hibrid

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 101 / 09.06.2021 privind aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile din bugetul local al Municipiului Carei, pentru anul 2021, în condițiile Legii nr 350/2005

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 100 / 09.06.2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2022

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 99 / 09.06.2021 privind aprobarea utilizării a excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Carei în anul 2021

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 98 / 19.05.2021 privind punerea la dispoziția Asociației Foto Club Vasile Vénig László și a Global Photographic Union a unor săli din incinta Castelului Károlyi

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 97 / 19.05.2021 pentru modificarea taxei de pescuit la lacul Ianculeşti, aprobat prin H.C.L. nr. 121/2015 privind modificarea taxei de pescuit şi a Regulamentului de pescuit la lacul Ianculeşti, aprobate prin H.C.L. nr. 38/2012

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 96 / 19.05.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – proiect nr. 384 / 2020 elaborat de S.C. SPAKK LINE S.R.L. Satu Mare, privind :”INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN PENTRU ZONA DE AGREMENT – CONSTRUIRE CASĂ DE VACANȚĂ, beneficiari : HÓHÁGYI GYULA și soția HÓHÁGYI-BEDE ÁGOTA

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 95 / 19.05.2021 privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 71/2019 privind atribuirea în folosinţă gratuită pe termen de 18 luni, a spaţiului în suprafaţă totală de 1013 mp din imobilul situat în Carei, str. Progresului nr 28, în favoarea Judecătoriei Carei, modificată prin H.C.L nr 154/21.10.2019

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 94 / 19.05.2021 privind aprobarea majorării valorilor de inventar a mijloacelor fixe aparținând patrimoniului – domeniul public și privat al U.A.T. Municipiul Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 93 / 19.05.2021 privind aprobarea Regulamentului privind administrarea, exploatarea şi închirierea locuinţelor pentru tineri construite prin A.N.L. aflate în gestionarea U.A.T. Municipiul Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 92 / 19.05.2021 privind aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 91 / 19.05.2021 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31.03.2021 al Spitalului Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 90 / 19.05.2021 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31.03.2021 al S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L.

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 89 / 19.05.2021 privind aprobarea Bilanţului contabil pentru anul 2020 al S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L.

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 88 / 19.05.2021 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31.03.2021 al S.C. Piețe-Parcări S.R.L. Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 87 / 19.05.2021 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31.03.2021 al Fundaţiei Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Gróf Károlyi”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 86 / 19.05.2021 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31.03.2021 al Clubului Sportiv Municipal Victoria Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 85 / 19.05.2021 privind aprobarea execuţiei bugetelor locale de venituri şi cheltuieli ale municipiului Carei și ale instituțiilor subordonate la 31.03.2021

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 84 / 19.05.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Spitalului Municipal Carei - sursa F

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 83 / 19.05.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2021

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 82 / 19.05.2021 privind aprobarea finanţării achiziției de aparatură medicală pentru dotarea Secției ATI din cadrul Spitalului Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 81 / 19.05.2021 privind conferirea titlului PRO URBE Domnului Stefan GNANDT

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 80 / 19.05.2021 privind conferirea titlului PRO URBE Doamnei Dr. Éva PETKES

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 79 / 19.05.2021 privind conferirea titlului PRO URBE Domnului prof. univ. dr. Gheorghe GLODEANU

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 78 / 19.05.2021 privind conferirea titlului PRO URBE Domnului Pr. József LIEB

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 77 / 19.05.2021 privind conferirea titlului PRO URBE Domnului Pr. Radu FILIP

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 76 / 19.05.2021 privind conferirea titlului PRO URBE - post mortem Domnului János MÜLLER

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 75 / 06.05.2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 la instituţiile de învăţământ finanţate din venituri proprii

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 74 / 06.05.2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 credite interne

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 73 / 06.05.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Spitalului Municipal Carei - sursa F

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 72 / 06.05.2021 privind aprobarea utilizării a excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Carei în anul 2021

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr 71 / 20.04.2021 privind aprobarea Actului Adițional nr 2 la Actul Constitutiv și Statutul ”Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din Județul Satu Mare”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 70 / 20.04.2021 privind actualizarea Strategiei pentru Energie Durabilă a Municipiului Carei 2016-2020

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 69 / 20.04.2021 privind aprobarea modelului legitimației și semnului distinctiv ale aleșilor locali ai Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 68 / 20.04.2021 privind desemnarea unui consilier local în Grupul Mixt de Lucru pentru implementarea Strategiei Guvernului României de Incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 67 / 20.04.2021 privind aprobarea modificării organigramei şi al statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 66 / 20.04.2021 privind casarea unor mijloace fixe din domeniul privat al Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 65 / 20.04.2021 privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Carei în domeniul privat al Municipiului Carei a terenului intravilan înscris în C.F. nr. 106357 Carei, nr cad 106357 în vederea vânzării acestuia

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 64 / 20.04.2021 privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Carei în domeniul privat al Municipiului Carei a terenului intravilan înscris în C.F. nr. 106363 Carei, nr cad 106363 în vederea vânzării acestuia

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 63 / 20.04.2021 privind aprobarea atestării apartenenței la domeniul privat al Municipiului Carei a unui teren

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 62 / 20.04.2021 privind aprobarea Raportului de evaluare al terenului identificat prin C.F. 103334 Carei, în suprafață de 1791 mp

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 61 / 20.04.2021 privind aprobarea asigurării gratuite a terenului sintetic de sport din Incinta Centrului Social Carei pentru activităţile derulate de Asociația Baschet Club Primo Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 60 / 20.04.2021 privind aprobarea scutirii de la plata taxelor locale datorate pe anul 2021, pentru imobilul situat în Carei, Cart. Eliberării nr. 8/A, aflat în administrarea C.S. TAPO Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 59 / 20.04.2021 privind aprobarea scutirii de la plata taxelor locale datorate pe anul 2021, pentru imobilul situat în Carei, str.1 Decembrie 1918 nr.1, aflat în administrarea Fundației Centrul de Promovare a Turismului Cultural ”Gróf Károlyi”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 58 / 20.04.2021 privind avizarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, consolidat și armonizat pentru întreaga Arie a Serviciului din județul Satu Mare

Pentru vizualizare accesați următoarele linkuri:

PDF

 

PDF

 

 

H.C.L. Nr. 57 / 20.04.2021 pentru modificarea HCL nr. 114/30.07.2019 privind aprobarea unor tarife distincte aplicate beneficiarilor serviciului de salubrizare

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 56 / 20.04.2021 privind aprobarea Bilanţului contabil pentru anul 2020 al S.C. Piețe-Parcări S.R.L.

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 55 / 20.04.2021 privind aprobarea Bilanţului contabil pentru anul 2020 al Fundației Centrul de Promovare a Turismului Cultural ”Gróf Károlyi”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 54 / 20.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L.

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 53 / 20.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al S.C. PIEŢE PARCĂRI S.R.L. Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 52 / 20.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Fundaţiei Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Gróf Károlyi”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 51 / 20.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Clubului Sportiv Municipal VICTORIA Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 50 / 20.04.2021 privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2021

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 49 / 07.04.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Spitalului Municipal Carei - sursa F

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 48 / 07.04.2021 privind aprobarea utilizării a excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Carei în anul 2021

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 47 / 09.03.2021 privind aprobarea utilizării a excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Carei în anul 2021

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 46 / 26.02.2021 privind aprobarea modificării organigramei şi al statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 45 / 26.02.2021 privind aprobarea nomenclaturii stradale a Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 44 / 26.02.2021 privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea dezlipirii imobilului teren intravilan înscris în CF nr. 109577 Carei, nr cadastral 109577 din domeniul public al Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 43 / 26.02.2021 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute de trecere către SDEE TRANSILVANIA NORD S.A Cluj- sucursala Satu Mare pentru realizarea lucrării „ Modernizare LEA 20 kV CRAIDOROLȚ ”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 42 / 26.02.2021 privind aprobarea vânzării terenului intravilan, identificat prin C.F. 105410 Carei, în suprafață de 4000 mp

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 41 / 26.02.2021 privind aprobarea vânzării terenului intravilan, identificat prin C.F. 109280 Carei, în suprafață de 4000 mp

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 40 / 26.02.2021 privind preluarea în domeniul public al municipiului Carei şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a unui imobil – strada Grădinarilor

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 39 / 26.02.2021 privind preluarea în domeniul public al municipiului Carei şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a unui imobil – drum acces

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 38 / 26.02.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Spitalului Municipal Carei - sursa F

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 37 / 26.02.2021 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31.12.2020 al Spitalului Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr.36 / 26.02.2021 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31.12.2020 al S.C. Piețe-Parcări S.R.L. Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 35 / 26.02.2021 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31.12.2020 al S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L.

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 34 / 26.02.2021 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31.12.2020 al Fundaţiei Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Grof Károlyi”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 33 / 26.02.2021 privind aprobarea execuţiei bugetelor locale de venituri şi cheltuieli ale municipiului Carei și ale instituțiilor subordonbate la 31.12.2020

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 32 / 16.02.2021 privind corectarea erorii materiale strecurate în HCL nr 212/16.12.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea dezlipirii imobilului teren intravilan înscris în CF nr. 102641 Carei, nr cadastral 102641 în suprafață de 109/677/853 mp din domeniul privat al Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 31 / 16.02.2021 privind corectarea erorii materiale strecurate în HCL nr 207/16.12.2020 privind aprobarea unei documentaţii tehnico-cadastrale de prima înscriere a unui teren în domeniul privat al Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 30 / 16.02.2021 privind corectarea erorii materiale strecurate în HCL nr 203/26.11.2020 privind aprobarea unei documentaţii tehnico-cadastrale de prima înscriere a unui teren în domeniul privat al Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 29 / 16.02.2021 privind aprobarea modificării inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 28 / 16.02.2021 privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pentru anul 2021, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore, apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 27 / 16.02.2021 privind aprobarea revocării H.C.L. nr 1/12.01.2021 privind darea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu-Mare a imobilului constructie anexa, situat în Municipiul Carei, str.Progresului, nr.28, înscris în CF nr. 101413-C3 și aprobarea Acordului de parteneriat încheiat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu-Mare

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 26 / 16.02.2021 privind constatarea încetării de drept, a mandatului de consilier local al domnului Müller Ioan

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 25 / 09.02.2021 privind aprobarea rezultatului reevaluării imobilelor aflate în domeniului public și privat al U.A.T. Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 24 / 09.02.2021 pentru revocarea dreptului de concesiune acordat în favoarea SC TOMI CONSTRUCȚII SRL Carei asupra unui imobil teren

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 23 / 09.02.2021 privind atribuirea în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 10 ani, a unui imobil, în favoarea Inspectoratului de Jandarmi Județean ”Gl de bg. IONIȚĂ BORȘAN” SATU MARE

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 22 / 09.02.2021 privind aprobarea prelungirii termenului de acordare a facilităților fiscale, prevăzute în HCL nr 138/31.07.2020 privind aprobarea anulării unor obligații accesorii datorate bugetului local al Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 21 / 09.02.2021 privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru imobilul situat în Carei, str. Tireamului nr. 75, proprietatea Parohiei Romano-Catolice nr.2 Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 20 /09.02.2021 privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru imobilele situate în Carei, str. 1 Decembrie 1918 nr.30, proprietatea Episcopiei Romano-Catolice Satu Mare

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 19 / 09.02.2021 pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție privind obiectivul „Lucrări de tencuieli și termoizolații exterioare, recompartimentări interioare la sediul Primăriei Municipiului Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 18 / 09.02.2021 pentru aprobarea documentației Studiu de fezabilitate privind obiectivul „Extindere rețele de apă și canalizare în Municipiul Carei” Strada Grădinarilor

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 17 / 09.02.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Spitalului Municipal Carei - sursa F

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 16 / 09.02.2021 privind aprobarea utilizării parțiale a excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Carei în anul 2021

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 15 / 25.01.2021 privind aprobarea revocării H.C.L. nr 80/12.07.2013 privind atribuirea în folosinţă gratuită a imobilului situat în Carei, str. Progresului nr.28 în favoarea asociasţiei WERDNIG HOFFMAN

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 14 / 25.01.2021 privind aprobarea modificării organigramei şi al statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 13 / 25.01.2021 privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale datorate pe anul 2021, de Asociaţia EQUUS Carei, pentru imobilul situat în Carei, str. 25 Octombrie nr. 2

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 12 / 25.01.2021 privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale datorate pe anul 2021, pentru imobilul situat în Carei, str.Horea nr.2, proprietatea Fundaţiei DOWN Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 11 / 25.01.2021 privind aprobarea scutirii la plata impozitului pentru clădiri și terenurile aferente acestora aparținând ASOCIAȚIEI ORGANIZAȚIA CARITAS A DIECEZEI SATU MARE pentru anul 2021

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 10 / 25.01.2021 privind aprobarea modificării HCL nr 136/31.07.2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2021

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 9 / 25.01.2021 privind aprobarea Strategiei de Parcări aplicabile în Municipiul Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 8 / 25.01.2021 privind aprobarea utilizării a excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Carei în anul 2021

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 7 / 18.01.2021 privind aprobarea tarifelor de vizitare utilizate pentru expozițiile Muzeului Județean Satu Mare aflate în incinta Castelului ”Károlyi” Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 6 / 18.01.2021 pentru aprobarea modificării H.C.L. nr 194/13.11.2020 privind aprobarea cuantumului burselor aferente anului şcolar 2020-2021 pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 5 / 18.01.2021 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitare de stat, cu personalitate juridică din municipiul Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 4 / 18.01.2021 privind aprobarea cofinanţării cu 10% a proiectului de investiţii ”Realizare arhivă și spațiu de depozitare la Spitalul Municipal Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 3 / 18.01.2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru sursa F pe anul 2021 al Spitalului Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 2 / 18.01.2021 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului Spitalului Municipal Carei, în suma de 1.649.352 lei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 1 / 12.01.2021 privind darea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu-Mare a imobilului constructie anexa, situat în Municipiul Carei, str.Progresului, nr.28, înscris în CF nr. 101413-C3 și aprobarea Acordului de parteneriat încheiat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu-Mare

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

Abonează-te pentru a primi noile informatii

The subscriber's email address.