Mergi la conţinutul principal
Vă rugăm, aşteptaţi...

Hotărâri Ale Consiliului Local 2020

 H.C.L. Nr. 224 / 22.12.2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2020

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. Nr. 223 / 16.12.2020 privind aprobarea suspendării plății ratelor de eșalonare conform H.C.L. nr. 172/2019 privind aprobarea plății în 36 rate lunare a debitului restant al S.C. PIEȚE PARCĂRI S.R.L. Carei către U.A.T. Municipiul Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 222 / 16.12.2020 privind aprobarea alocării unor fonduri pentru pachete de Moş Nicolae

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 221 / 16.12.2019 privind aprobarea organigramei și al statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Carei pentru anul 2021

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 220 / 16.12.2020 privind aprobarea Raportului de evaluare al terenului intravilan în suprafață de 3464 mp înscris în CF 111751 Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 219 / 16.12.2020 privind aprobarea Raportului de evaluare al terenului intravilan în suprafață de 18 mp înscris în CF 109918 Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 218 / 16.12.2020 privind aprobarea Raportului de evaluare al terenului intravilan în suprafață de 3760 mp înscris în CF 112454 Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. Nr. 217 / 16.12.2020 privind aprobarea vânzării terenului intravilan, identificat prin C.F. 112832 Carei, în suprafață de 795 mp

Pentru vizualizare accesați următoarele linkuri:

 

H.C.L. Nr. 216 / 16.12.2020 privind aprobarea vânzării terenului intravilan, identificat prin C.F. 112833 Carei, în suprafață de 795 mp

Pentru vizualizare accesați următoarele linkuri:

 

 H.C.L. Nr. 215 / 16.12.2020 privind aprobarea predării în concesion are a mijloacelor fixe din Lista de investișii realizate din fonduri IID către SC APASERV SATU MARE SA

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 214 / 09.12.2020 privind aprobarea, în principiu, a concesionării prin licitaţie publică, a unei suprafeţe de 1791 mp teren din categoria curți-construcții, domeniul privat al Municipiului Carei, identificat prin C.F. 103334 Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 213 / 16.12.2020 privind aprobarea achiziționării unei suprafețe de 4946 mp identificat prin C.F. 106510 Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 212 / 11.12.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea dezlipirii imobilului teren intravilan înscris în CF nr. 102641 Carei, nr cadastral 102641 în suprafață de 109/677/853 mp din domeniul privat al Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 211 / 16.12.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea dezlipirii imobilului teren intravilan având număr top 1140/37 Carei și trecerea suprafeței de 125 mp în domeniul privat al Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 210 / 16.12.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea dezlipirii imobilului teren intravilan înscris în CF nr. 111275 Carei, nr cadastral 111275 și trecerea suprafeței de 144 mp în domeniul privat U.A.T. Municipiul Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 209 / 16.12.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea alipirii a două imobile teren situate în Carei str. Dr. Marinescu

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 208 / 16.12.2020 privind completarea inventarului actualizat al bunurilor imobile aparținând domeniului privat al Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 207 /16.12.2020 privind aprobarea unei documentaţii tehnico-cadastrale de prima înscriere a unui teren în domeniul privat al Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 206 / 16.12.2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului Municipal Carei - sursa F

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 205 / 16.12.2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2020

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 204 / 26.11.2020 privind aprobarea unei documentaţii tehnico-cadastrale de actualizare și primă înscriere a unui imobil în domeniul public al Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 203 / 26.11.2020 privind aprobarea unei documentaţii tehnico-cadastrale de prima înscriere a unui teren în domeniul privat al Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 202 / 26.11.2020 privind aprobarea mutării temporare a sediului Bibliotecii Municipale Carei în incinta Centrului Cultural al Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 201 / 26.11.2020 privind desemnarea membrilor Consiliului de Administraţie al Spitalului Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 200 / 26.11.2020 pentru aprobarea documentației tehnice etapa Studiu de fezabilitate cu elemente DALI privind investiția „Modernizare strada Grădinarilor din Municipiul Carei – Tronson 1”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 199 / 26.11.2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2020

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 198 / 26.11.2020 privind aprobarea achiziționării unui echipament medical în favoarea Spitalului Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 197 / 13.11.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al Municipiului Carei în Comisia pentru Siguranța Circulației în Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 196 / 13.11.2020 privind respingerea solicitării unor asociații sportive

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 195 / 13.11.2020 privind aprobarea de principiu pentru realizarea unei statui în memoria artistului Ruha István

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 194 / 13.11.2020 privind aprobarea cuantumului burselor aferente anului şcolar 2020-2021 pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 193 / 13.11.2020 privind desemnarea membrilor Consiliului Local în Comisia de analiză a solicitărilor de locuințe sociale din Municipiul Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 192 / 13.11.2020 privind desemnarea membrilor Consiliului Local în Comisia socială pentru repartizarea de locuințe pentru tineri, destinate închirierii

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 191 / 13.11.2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliul Director al Fundației Centrul de Promovare al Turismului Cultural ”Gróf Károlyi”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 190 / 13.11.2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al Municipiului Carei în Comisia pentru vânzarea prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 189 / 13.11.2019 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii învăţământului în anul şcolar 2020-2021”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 188 / 13.11.2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ în anul şcolar 2020-2021

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 187 / 13.11.2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 186 / 13.11.2020 pentru modificarea HCL nr 172/27.10.2020 privind aprobarea participării Municipiului Carei la Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creșterea gradului de utilizare a internetului, Acțiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECȚIUNEA E-EDUCAȚIE, Apelul de proiecte nr 2, cu proiectul Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-învățare în Municipiul Carei în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 185 / 13.11.2020 privind aprobarea proiectului „Modernizare Cresa de copii în municipiul Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 184 / 13.11.2020 privind aprobarea proiectului „Reamenajare loc de joacă în Parcul Dendrologic Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 183 / 13.11.2020 pentru aprobarea documentației tehnice etapa Studiu de fezabilitate cu elemente DALI aferentă proiectului „Cooperare între Carei și Nyirbator pentru îmbunătățirea ocupării forței de muncă și promovarea dezvoltării bazate pe potențialul lor endogen”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 182 / 13.11.2020 pentru aprobarea documentației Studiu de fezabilitate privind investiția „Extindere rețele de alimentare cu apă și alimentare cu energie electrică pentru - Anexă Agricolă – Adăpost de animale Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 181 / 12.11.2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului Municipal Carei - sursa F

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 180 / 13.11.2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2020

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 179 / 13.11.2020 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 30.09.2020 al Spitalului Municipal Carei/strong>

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 178 / 13.11.2020 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 30.09.2020 al S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L.

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 177 / 13.11.2020 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 30.09.2020 al S.C. Piețe-Parcări S.R.L. Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 176 / 13.11.2020 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 30.09.2020 al Fundaţiei Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Gróf Károlyi”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 175 / 13.11.2020 privind aprobarea execuţiei bugetelor locale de venituri şi cheltuieli ale Municipiului Carei și ale instituțiilor subordonate la 30.09.2020

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 174 / 13.11.2020 privind completarea unei comisii de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 173 / 27.10.2020 privind aprobarea participării Municipiului Carei la Programul POIM//9/1/ Cresterea capacităţii unităților de învățământ preuniversitar de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, cu proiectul “Cresterea capacităţii unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Carei în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2”.

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 172 / 27.10.2020 privind aprobarea participării Municipiului Carei la Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creșterea gradului de utilizare a internetului, Acțiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECȚIUNEA E-EDUCAȚIE, Apelul de proiecte nr 2, cu proiectul Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-învățare în Municipiul Carei în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 171 / 27.10.2020 privind alegerea Viceprimarului Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 170 / 27.10.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 169 / 27.10.2020 privind alegerea Președintelui de ședință

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 168 / 16.10.2020 privind aprobarea cheltuielilor reprezentând achiziționarea de echipamente de protecție în favoarea Spitalului Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 167 / 16.10.2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului Municipal Carei - sursa F

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 166 / 16.10.2020 privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest și Unitatea Administrativ Teritorială Carei pentru proiectul „Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programe 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice ( tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură” - proiect 2 ” Dezvoltarea integrată și durabilă a patrimoniului și turismului cultural în Municipiul Carei – Complex Castel Karolyi și Parc Dendrologic – etapa a II-a ”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 165 / 21.09.2020 privind aprobarea angajării unui avocat și a contractului de asistență juridică pentru notificarea a alte autorități administrative și servicii deconcentrate ale ministerelor, respectiv autorităților centrale, diferite de autoritățile de mediu, în vederea luarii măsurilor de eliminare a poluării olfactive din municipiul Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 164 / 21.09.2020 privind aprobarea angajării unui avocat și a contractului de asistență juridică pentru notificarea autorităților de mediu în vederea luarii măsurilor de eliminare a poluării olfactive din municipiul Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 163 / 21.09.2020 privind aprobarea angajării unui avocat și a contractului de asistență juridică în vederea depunerii contestației împotriva Deciziei nr. 369/27.08.2020 a Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 162 / 21.09.2020 privind aprobarea angajării unui avocat și a contractului de asistență juridică în vederea depunerii contestației împotriva Deciziei nr. 365/24.08.2020 a Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 161 / 21.09.2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului Municipal Carei - sursa F

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 160 / 21.09.2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2020

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 159 / 21.09.2020 privind aprobarea acordării unui împrumut temporar în sumă de 50.000 lei Fundației Centrul de Promovare a Turismului Cultural ”Gróf Károlyi”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 158 / 10.09.2020 privind aprobarea cofinanțării de 2% din valoarea proiectului POCU/GALCAREI/2020/5/2/OS5.1, Măsura M3, Intervenția 1.7 ” Sprijin pentru creșterea accesului și participării la procesul de educație a copiilor școlari și preșcolari din ZUM și zonele aferente” pentru Școala Gimnazială nr. 1 Carei, Grădinița cu Program Prelungit nr. 1 Carei și Grădinița cu Program Prelungit nr. 3 Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 157 / 10.09.2020 privind aprobarea documentației tehnice – etapa DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul MODERNIZARE CREȘĂ DE COPII MUNICIPIUL CAREI

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 156 / 31.08.2020 privind conferirea titlului PRO URBE post mortem domnului Fülöp Béla

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 155 / 31.08.2020 privind actualizarea Anexei 1 și Anexei 3 al HCL nr. 193/2019 privind predarea în administrarea Fundaţiei Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Grof Károlyi” a Castelului Karolyi şi a Parcului dendrologic Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 154 / 31.08.2020 privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu în favoarea Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Satu Mare

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 153/ 31.08.2020 privind atribuirea în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 3 ani, a unui spațiu, din cadrul Centrului Social, în favoarea Fundației ”Noi Orizonturi Lupeni”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 152 / 31.08.2020 privind atribuirea în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 5 ani, a unor spații, din cadrul Castelului Károlyi, în favoarea Fundației ”Gróf Károlyi Sándor”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 151 / 31.08.2020 privind acordarea dreptului de servitute de trecere către S.C. BENZE S.R.L. Carei asupra terenului în suprafaţă de 741 mp din acte și 762 mp măsurat, situat în Carei, str. Doina nr.3 înscris în CF 112497 Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 150 / 31.08.2020 privind înscrierea în proprietatea privată a Municipiului Carei a terenului și clădirilor indentificate prin CF 112497 Carei nr. Top 491/4, 491/7 Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 149 / 31.08.2020 pentru revocarea HCL nr. 121/13.07.2020 privind acordarea dreptului de servitute de trecere către S.C. BENZE S.R.L. Carei asupra terenului în suprafaţă de 741 mp, situat în Carei, str. Doina nr. 3

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 148 / 31.08.2020 privind aprobarea întocmirii Registrului Agricol al Municipiului Carei pentru perioada 2020 – 2024 în format electronic

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 147 / 31.08.2020 privind aprobarea Planului Local de Acțiune pentru îmbunătățirea situației romilor în perioada 2020 – 2022

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 146 / 31.08.2020 privind aprobarea finanţării transportului unui număr de 3 minori de la Ferma Korparet la unităţile de învăţământ din Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 145 / 31.08.2020 privind aprobarea finanţării serviciilor de educaţie nonformală din cadrul Şcolii Gimnaziale nr 1 Carei, pentru copii care provin din familii defavorizate cu risc de abandon şcolar

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 144 / 31.08.2020 privind aprobarea angajării unui avocat și a contractului de asistență juridică în dosar nr. 2340/83/2019 a Tribunalului Satu Mare

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 143 / 31.08.2020 pentru aprobarea documentației tehnice – etapa Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Anexă Agricolă – Adăpost de animale”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 142 / 31.08.2020 privind aprobarea susținerii proiectului „Prevenirea cancerului în patru spitale din patru țări” (Prevention of cancer in four hospitals across four countries) 4DAGMEG4 în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră ENI Ungaria – Slovacia România – Ucraina 2014-2020, Obiectivul tematic 8:Provocări comune în domeniul siguranței și securității, Prioritatea 8.2 Sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii de sănătate

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 141 / 31.08.2020 privind aprobarea modificării Anexei 2 la HCL nr 2/2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Carei şi din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 140 / 31.08.2020 pentru modificarea H.C.L. nr.109/12.06.2020 privind aprobarea amânării la plată a ratelor şi dobânzilor pe o perioadă de 5(cinci) luni pentru Contractele de credit nr.14/27.09.2010 şi nr.861PJ/29.08.2016 încheiate cu INTESA SAN PAOLO BANK

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 139 / 31.08.2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2020

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 138 / 31.07.2020 privind aprobarea anulării unor obligații accesorii datorate bugetului local al Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 137 / 31.07.2020 privind aprobarea scutirii de la plata taxelor locale datorate pe anul 2020, pentru imobilul situat în Carei, str.1 Decembrie 1918 nr.1, aflat în administrarea Fundației Centrul de Promovare a Turismului Cultural ”Gróf Károlyi”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 136 / 31.07.2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2021

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 135 / 31.07.2020 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 30.06.2020 al Spitalului Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 134 / 31.07.2020 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 30.06.2020 al Fundaţiei Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Grof Károlyi”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 133 / 31.07.2020 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 30.06.2020 al S.C. Piețe-Parcări S.R.L. Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 132 / 31.07.2020 privind aprobarea execuţiei bugetelor locale de venituri şi cheltuieli ale municipiului Carei și ale instituțiilor subordonate la 30.06.2020

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 131 / 31.07.2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2020

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 130 / 13.07.2020 privind aprobarea dării în folosință gratuită a echipamentelor medicale achiziționate prin programul P.O.R. ”Creșterea accesibilității și îmbunătățirii serviciilor de sănătate în Municipiul Carei” din domeniul privat al Municipiului Carei în favoarea Spitalului Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 129 / 13.07.2020 pentru completarea H.C.L. nr 71/2020 privind aprobarea acordării unui împrumut temporar în sumă de 66.150 lei către SC Piețe Parcări SRL

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 128 / 13.07.2020 pentru corectarea erorii materiale strecurate în Art.2 al HCL nr 63/2020 privind modificarea HCL nr 136/2018 și HCL nr 157/2018

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 127 / 13.07.2020 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate privind obiectivul „Extindere rețele de apă și canalizare în Municipiul Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 126 / 13.07.2020 privind aprobarea unui acord de principiu pentru introducerea în rețeaua școlară a Municipiului Carei a unei creșe de copii

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 125 / 13.07.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de Urbanism aferent – proiect nr. 185 / 2019 elaborat de AD PAVI DINAMIC S.R.L. Satu Mare, pentru realizare :”LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE PE STRADA AGOSTON NR. 11 ÎN MUN. CAREI, JUDEȚUL SATU MARE”, beneficiari : ROATIȘ RADU-ȘTEFAN și soția ROATIȘ ADRIANA

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 124 / 13.07.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de Urbanism aferent – proiect nr. 185 / 2019 elaborat de S.C. ARHabitat 2015 S.R.L. Satu Mare, privind : ÎNFIINȚARE FERMĂ DE REPRODUCȚIE ȘI ÎNGRĂȘARE PORCINE, beneficiar : AGRONOR COMPANY S.R.L. Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 123 / 13.07.2020 privind aprobarea inventarului actualizat al bunurilor imobile – terenuri aparținând domeniului privat al Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 122 / 13.07.2020 privind aprobarea Regulamentului privind ocuparea temporară a domeniului public și privat în Municipiul Carei și modalitatea de încasare a taxelor aferente

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 121 / 13.07.2020 privind acordarea dreptului de servitute de trecere către S.C. BENZE S.R.L. Carei asupra terenului în suprafaţă de 741 mp, situat în Carei, str. Doina nr.3

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 120 / 13.07.2020 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unei suprafeţe de 15,07 mp teren aparținând domeniului public al Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 119 / 13.07.2020 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unei suprafeţe de 17,76 mp teren aparținând domeniului public al Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 118 / 13.07.2020 privind atribuirea în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 2 ani, a celor 3 spaţii, din cadrul Spitalului Municipal Carei, în care funcţionează Cabinetul de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă nr 3 Carei, în favoarea Casei de Pensii Judeţene Satu Mare

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 117 / 13.07.2020 privind aprobarea finanţării nerambursabile de la bugetul local pe anul 2020, pentru proiecte şi activităţi nonprofit de interes general

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 116 / 13.07.2020 privind alocarea sumei de 97.000 lei din bugetul local pe anul 2020 pentru acordarea sprijinului financiar, unităţilor de cult din municipiul Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 115 / 13.07.2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului Municipal Carei - sursa F

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 114 / 13.07.2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2020

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 113 / 13.07.2020 privind aprobarea acordării unui împrumut temporar în sumă de 175.000 lei societății „Carei Trans Bus„ SRL

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L Nr. 112 / 13.07.2020 privind modificarea Anexei la HCL 110/19.06.2020 privind aprobarea proiectului „CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID-19 ÎN MUNICIPIUL CAREI”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 111 / 19.06.2020 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute către DELGAZ-GRID S.A Târgu Mureș asupra unui teren în suprafaţă de 28 mp, situat în Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 110 / 19.06.2020 privind aprobarea proiectului „CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID-19 ÎN MUNICIPIUL CAREI”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 109 / 12.06.2020 privind aprobarea amânării la plată a ratelor şi dobânzilor pe o perioadă de 5(cinci) luni pentru Contractele de credit nr.14/27.09.2010 şi nr.861PJ/29.08.2016 încheiate cu INTESA SAN PAOLO BANK

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 108 / 12.06.2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului Municipal Carei - sursa F

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 107 / 12.06.2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2020

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 106 / 29.05.2020 privind aprobarea transferului dreptului de proprietate asupra echipamentelor medicale și de protecție sanitară achiziționate conform HCL nr 79/2020, în favoarea Spitalului Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 105 / 29.05.2020 privind aprobarea dării în folosință gratuită a mijloacelor fixe și obiectelor de inventar reprezentând accesorii sistem automat de testare COVID 19 din domeniul privat al Municipiului Carei în favoarea Spitalului Județean de Urgență Satu Mare

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 104 / 25.05.2020 privind aprobarea Bilanţului contabil pentru anul 2019 al S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L.

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 103 / 25.05.2020 privind aprobarea modificării organigramei şi al statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 102 / 25.05.2020 privind aprobarea decontării cheltuielilor reprezentând servicii de cazare a personalului medico-sanitar care acordă îngrijiri medicale pacienților COVID 19 la Spitalul Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 101 / 25.05.2020 privind scoaterea din evidența mijloacelor fixe a bunurilor din domeniul public și din domeniul privat al Municipiului Carei, ca urmare a unor erori materiale

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 100 / 25.05.2020 privind aprobarea casării Echipamentului de radiografie, fluoroscopie, medie performanță Roentgen Mercury 332 Villa, din patrimoniul Spitalului Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 99 / 25.05.2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului Municipal Carei - sursa F

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 98 / 25.05.2020 privind aprobarea cheltuielilor reprezentând costurile pentru amenajarea spațiilor în vederea punerii în funcțiune a aparatului mamograf și a echipamentului Roentgen achiziționat din fonduri europene de către UAT Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 97 / 25.05.2020 privind aprobarea prelungirii Contractului de credit – linie de finanţare nr.Satu Mare SJ-CC 56/2647/04.04.2012 încheiat cu BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ până în noiembrie 2027

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 96 / 08.05.2020 pentru aprobarea documentației tehnice al obiectivului de investiție „Realizarea unui sistem de irigații în sud-vestul Parcului Dendrologic din Municipiul Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 95 / 08.05.2020 pentru aprobarea documentației tehnice al obiectivului de investiție „Modernizarea sistemului de supraveghere video la clădirea de pe str. Tireamului nr.19”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 94 / 08.05.2020 privind aprobarea decontării cheltuielilor neeligibile reprezentând servicii de cazare a personalului medico-sanitar care acordă îngrijiri medicale pacienților COVID 19 la Spitalul Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 93 / 08.05.2020 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31.03.2020 al Fundaţiei Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Grof Károlyi”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 92 / 08.05.2020 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31.03.2020 al S.C. Piețe-Parcări S.R.L. Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 91 / 08.05.2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului Municipal Carei - sursa F

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 90 / 08.05.2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2020

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 89 / 30.04.2020 pentru modificarea Art.1 al Hotărârii nr 34/ 18.02.2020 și Art.2 al Hotărârii nr 12/07.02.2020 privind aprobarea participării Municipiului Carei la proiectul „Construire Locuinţe Sociale în Municipiul Carei” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13, Prioritatea de investiţii 9b, Obiectiv specific 13.1, apelul de proiecte nr POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, POR/2018/13/13.1/1/ITI și POR/2018/13/13.1/1 SUERD

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 88 / 30.04.2020 pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL 109/2018 și revizuiți prin HCL nr 11/2020 privind aprobarea revizuirii indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL 109/2018 privind aprobarea documentaţiei tehnice – etapa Studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi proiectului „Construire Locuinţe Sociale în Municipiul Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 87 / 30.04.2020 pentru modificarea Art.1 al Hotărârii nr 33/ 18.02.2020 și Art.2 al Hotărârii nr 10/07.02.2020 privind aprobarea participării Municipiului Carei la proiectul „Creare Centru Recreativ Carei” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13, Prioritatea de investiţii 9b, Obiectiv specific 13.1, apelul de proiecte nr POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, POR/2018/13/13.1/1/ITI și POR/2018/13/13.1/1 SUERD

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 86 / 30.04.2020 pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL 108/2018 și revizuiți prin HCL nr 9/2020 privind aprobarea revizuirii indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL 108/2018 privind aprobarea documentaţiei tehnice – etapa Studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi proiectului „Creare Centru Recreativ Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 85 / 30.04.2020 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31.03.2020 al Spitalului Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 84 / 30.04.2020 privind aprobarea execuţiei bugetelor locale de venituri şi cheltuieli ale municipiului Carei și ale instituțiilor subordonate la 31.03.2020

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 83 / 30.04.2020 privind aprobarea suspendării plății ratelor de eșalonare conform H.C.L. nr. 172/2019 privind aprobarea plății în 36 rate lunare a debitului restant al S.C. PIEȚE PARCĂRI S.R.L. Carei către U.A.T. Municipiul Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 82 / 30.04.2020 privind aprobarea prelungirii Contractului de linie de credit de investiţie nr.RQ11020823463878/01.03.2011 încheiat cu CEC BANK Carei până la 26.11.2021

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 81 / 24.04.2020 privind aprobarea Bilanţului contabil pentru anul 2019 al S.C. PIEŢE PARCĂRI S.R.L. Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 80 / 24.04.2020 privind aprobarea cofinanţării cu 10% a proiectului de investiţii pentru achiziţionarea de echipamente și aparatură medicală la Spitalul Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 79 / 24.04.2020 privind aprobarea reactualizării listelor de echipamente medicale și de protecție împotriva COVID 19 aprobate prin HCL nr 74/01.04.2020 privind aprobarea alocării unor sume din bugetul local al Municipiului Carei în vederea achiziționării unor echipamente, materiale sanitare și materiale de protecție în contextul prevenirii răspândirii COVID-19

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 78 / 16.04.2020 privind aprobarea Bilanţului contabil pentru anul 2019 al Fundației Centrul de Promovare a Turismului Cultural ”Gróf Károlyi”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 77 / 16.04.2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului Municipal Carei - sursa F

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 76 / 16.04.2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2020

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 75 / 16.04.2020 privind aprobarea utilizării a excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Carei în anul 2020

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 74 / 01.04.2020 privind aprobarea alocării unor sume din bugetul local al Municipiului Carei în vederea achiziționării unor echipamente , materiale sanitare și materiale de protecție în contextul prevenirii răspândirii COVID-19

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 73 / 31.03.2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului Municipal Carei - sursa F

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 72/31.03.2020 privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru imobilul situat în Carei, str. Tireamului nr. 75, proprietatea Episcopiei Romano-Catolice Satu Mare

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 71/31.03.2020 privind aprobarea acordării unui împrumut temporar în sumă de 66.150 lei către SC Piețe Parcări SRL

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 70/31.03.2020 privind aprobarea modificării regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 69 / 13.03.2020 privind aprobarea prețului de pornire propus în cadrul licitației privind valorificarea masei lemnoase din partida 924 Alin., aliniament DC 120 – intersecție DN19 – sat Ianculești, Municipiul Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 68 / 13.03.2020 pentru modificarea HCL nr. 114/30.07.2019 privind aprobarea unor tarife distincte aplicate beneficiarilor serviciului de salubrizare

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 67 / 13.03.2020 privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pentru anul 2020, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 66 / 13.03.2020 privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea locuințelor de necesitate din Municipiul Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 65 / 13.03.2020 privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea locuințelor sociale din Municipiul Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 64 / 13.03.2020 privind aprobarea Listei de prioritate pentru acordarea locuințelor ANL în anul 2020

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 63 / 13.03.2020 privind modificarea HCL nr 136/2018 și HCL nr 157/2018

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 62 / 13.03.2020 privind aprobarea casării unor bunuri și mijloace fixe din patrimoniul Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 61 / 13.03.2020 privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale datorate pe anul 2020, pentru imobilul situat în Carei, str.Horea nr.2, proprietatea Fundaţiei DOWN Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 60 / 13.03.2020 privind aprobarea decontării transportului trupei ”Mihai Raicu” a Teatrului de Nord Satu Mare în cadrul stagiunii de abonamente anul 2020

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 59 / 13.03.2020 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport ale artiștilor Filarmonicii Dinu Lipatti Satu Mare în cadrul stagiunii de abonamente anul 2020

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 58 / 13.03.2020 privind aprobarea participării U.A.T. Municipiul Carei în calitate de partener la organizarea evenimentului Salonul Internațional de Artă ”Smaranda Némethi”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 57 / 13.03.2020 pentru modificarea HCL nr.65/2018 privind aprobarea Ghidurilor pentru derularea programului municipal privind finanţarea nerambursabilă din bugetul local al municipiului Carei, a proiectelor şi acţiunilor în domeniile: cultural, sportiv, social, culte religioase, educaţie

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 56 / 13.03.2020 privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru imobilul situat în Carei, str. 1 Decembrie 1918 nr.30, proprietatea Episcopiei Romano-Catolice Satu Mare

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 55 / 13.03.2020 privind suplimentarea reprezentanţilor Consiliului local în consiliile de administraţie a două unităţi de învăţământ în anul şcolar 2019-2020

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 54 / 13.03.2020 privind aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile din bugetul local al Municipiului Carei, în condițiile Legii nr.350/2005, pentru anul 2020

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 53 / 13.03.2020 privind aprobarea procedurii de majorare a impozitului pentru clădirile neîngrijite şi terenurile nelucrate

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 52 / 13.03.2020 privind aprobarea achiziționării și elaborării documentației tehnico-economice - etapa documentație de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul : Sediul Poliției Municipiului Carei, situat pe str. Independenței nr.1, Municipiul Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 51 / 13.03.2020 privind constatarea încetării dreptului de administrare asupra spațiilor - foste ateliere, situate în Carei, str. Progresului nr 28, utilizate de către Liceul Tehnologic Simion Bărnuțiu Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 50 / 13.03.2020 privind predarea în folosința gratuită a Parohiei Ortodoxe Ianculești a Capelei Mortuare și terenului intravilan aferent în suprafață de 3000 mp, înscrise în CF nr 110885 Ianculești

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 49 / 13.03.2020 privind iniţierea procedurii de achiziţionare de către Municipiul Carei a unui teren în vederea reabilitării și modernizării Grădiniței nr 3 Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 48 / 13.03.2020 privind modificarea HCL nr 144/2017 privind iniţierea procedurii de achiziţionare de către municipiul Carei a unui teren în vederea construirii de locuinţe sociale

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 47 / 13.03.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L.

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 46 / 13.03.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al S.C. PIEŢE PARCĂRI S.R.L. Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 45 / 13.03.2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului Municipal Carei - sursa F

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 44 / 13.03.2020 privind aprobarea utilizării a excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Carei în anul 2020

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 43 / 13.03.2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2020

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 42 / 13.03.2020 privind conferirea titlului PRO URBE Domnului Károly GYULA

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 41 / 13.03.2020 privind conferirea titlului PRO URBE Domnului László BRUGÓS

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 40 / 13.03.2020 privind conferirea titlului PRO URBE Doamnei Ilona ASZTALOS CSÁTHY

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 39 / 13.03.2020 privind conferirea titlului PRO URBE Domnului Simion BĂRNUȚIU

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 38 / 13.03.2020 privind conferirea titlului PRO URBE Domnului Constantin Mihai OLARIU

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 37 / 13.03.2020 privind conferirea titlului PRO URBE Domnului István BÉRES

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 36 / 13.03.2020 privind conferirea titlului CETĂȚEAN DE ONOARE Domnului Silviu LUNG

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 35 / 13.03.2020 privind reactualizarea Regulamentului pentru conferirea unor titluri, medalii, diplome și distincții unor personalități cu merite deosebite de către Consiliul Local al Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 34 / 18.02.2020 pentru modificarea Art.3 al Hotărârii nr 12/07.02.2020 privind aprobarea participării Municipiului Carei la proiectul „Construire Locuinţe Sociale în Municipiul Carei” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13, Prioritatea de investiţii 9b, Obiectiv specific 13.1, apelul de proiecte nr POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, POR/2018/13/13.1/1/ITI și POR/2018/13/13.1/1 SUERD

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 33 / 18.02.2020 pentru modificarea Art.3 al Hotărârii nr 10/07.02.2020 privind aprobarea participării Municipiului Carei la proiectul „Creare Centru Recreativ Carei” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13, Prioritatea de investiţii 9b, Obiectiv specific 13.1, apelul de proiecte nr POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, POR/2018/13/13.1/1/ITI și POR/2018/13/13.1/1 SUERD

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 32 / 18.02.2020 pentru modificarea Art.3 al Hotărârii nr 212/20.12.2018 privind aprobarea proiectului „Creare Centru Multifuncţional Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 31 / 12.02.2020 privind aprobarea modificării și actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 30 / 12.02.2020 privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale datorate pe anul 2020, de Asociaţia EQUUS Carei, pentru imobilul situat în Carei, str. 25 Octombrie nr. 2

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

  H.C.L. Nr. 29 / 12.02.2020 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitare de stat, cu personalitate juridică din municipiul Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 28 / 12.02.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea dezlipirii imobilului teren intravilan având număr cadastral 101361 Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 27 / 12.02.2020 privind aprobarea modificării unor poziţii din inventarul bunurilor, ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Carei, însuşit prin HCL 44/1999

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 26 / 12.02.2020 privind aprobarea rezultatului reevaluării imobilelor aflate în domeniului public și privat al U.A.T. Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 25 / 12.02.2020 privind aprobarea preluării lucrărilor realizate din fonduri IID de către S.C. APASERV Satu Mare S.A. în favoarea Municipiului Carei și predarea acestora în concesionare către S.C. APASERV Satu Mare S.A.

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 24 / 12.02.2020 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31.12.2019 al Spitalului Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 23 / 12.02.2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului Municipal Carei - sursa F

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 22 / 12.02.2020 privind aprobarea execuţiei bugetelor locale de venituri şi cheltuieli ale municipiului Carei și ale instituțiilor subordonbate la 31.12.2019

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 21 / 12.02.2020 privind aprobarea decontării chiriilor aferente unor locuinţe de serviciu pentru un număr de șase medici specialişti angajaţi ai Spitalului Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 20 / 12.02.2020 privind aprobarea finanţării serviciilor de educaţie nonformală din cadrul Şcolii Gimnaziale nr 1 Carei, pentru copii care provin din familii defavorizate cu risc de abandon şcolar

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

  H.C.L. Nr. 19 / 12.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Clubului Sportiv Municipal VICTORIA Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 18 / 12.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Fundaţiei Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Grof Károlyi”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 17 / 12.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 la instituţiile de învăţământ finanţate din venituri proprii

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 16 / 12.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 credite interne

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 15 / 12.02.2020 privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2020

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 14 / 07.02.2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului Municipal Carei - sursa F

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 13 / 07.02.2020 privind aprobarea utilizării a excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Carei în anul 2020

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 12 / 07.02.2020 privind aprobarea participării Municipiului Carei la proiectul „Construire Locuinţe Sociale în Municipiul Carei” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13, Prioritatea de investiţii 9b, Obiectiv specific 13.1, apelul de proiecte nr POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, POR/2018/13/13.1/1/ITI și POR/2018/13/13.1/1 SUERD

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 11 / 07.02.2020 privind aprobarea revizuirii indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL 109/2018 privind aprobarea documentaţiei tehnice – etapa Studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi proiectului „Construire Locuinţe Sociale în Municipiul Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 10 / 07.02.2020 privind aprobarea participării Municipiului Carei la proiectul „Creare Centru Recreativ Carei” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13, Prioritatea de investiţii 9b, Obiectiv specific 13.1, apelul de proiecte nr POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, POR/2018/13/13.1/1/ITI și POR/2018/13/13.1/1 SUERD

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 9 / 07.02.2020 privind aprobarea revizuirii indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL 108/2018 privind aprobarea documentaţiei tehnice – etapa Studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi proiectului „Creare Centru Recreativ Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.CL. Nr. 8 / 07.02.2020 privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 176/26.11.2019 pentru aprobarea Devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului Locuințe pentru tineri destinate închirierii, județ Satu Mare, oraș Carei, str. Tireamului nr. 86B

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 7 / 15.01.2020 pentru modificarea H.C.L. nr. 194/2019 privind aprobarea revocării HCL nr. 119/2009 privind înființarea Centrului Cultural al Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. _6_ / 15.01.2020 privind aprobarea aderării Municipiului Carei ca membru fundator la constituirea Asociației ”ClusTherm Transylvania”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. _5_ / 15.01.2020 privind aprobarea achiziționării unui microbus marca Ford V362 MCA Tourneo Bus M1

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 4 / 15.01.2020 privind aprobarea acordării unui împrumut temporar în sumă de 200.000 lei Fundației Pentru Promovarea Turismului Cultural ”Gróf Károlyi” Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. _3_ / 15.01.2020 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului Spitalului Municipal Carei, în suma de 2.486.017 lei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. _2_ / 15.01.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru sursa F pe anul 2020 al Spitalului Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. _1_ / 15.01.2020 privind aprobarea utilizării a excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Carei în anul 2020

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

Abonează-te pentru a primi noile informatii

The subscriber's email address.