Mergi la conţinutul principal
Vă rugăm, aşteptaţi...

Hotărâri Ale Consiliului Local 2016

H.C.L. Nr. 152 / 2016 privind respingerea cererii de scutire de la plata impozitului pentru imobilul situat în Carei, str. 1 Decembrie 1918 nr.16, proprietatea domnului Roth Alexandru

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 151 / 2016 privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri proprietatea Organizaţiei Caritas Satu Mare - Punctul de lucru Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 150 / 2016 privind atribuirea în folosinţă gratuită până la data de 11 septembrie 2017, a spaţiilor situate în Castelul Karolyi în favoarea Muzeului Judeţean Satu Mare – Muzeul Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 149 / 2016 privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 148 / 2016 privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2016

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 147 / 2016 privind premierea elevilor care au obţinut rezultate deosebite la olimpiadele naţionale precum şi a profesorilor îndrumători

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 146 / 2016 privind alocarea sumei de 20.000 lei pentru focul de artificii la revelionul 2016

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 145 / 2016 privind revocarea H.C.L. nr. 135/03.12.2014 - aprobarea unui schimb de terenuri între Consiliul Local al Municipiului Carei şi S.C. Golf S.R.L. Carei şi aporobarea schimbului de terenuri între Consiliul Local al Municipiului Carei şi Törgyéki Kertész Ana şi Kertész Artur Szilárd

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 144 / 2016 privind aprobarea listei solicitanţilor îndreptăţiţi să primească o locuinţă socială

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 143 / 2016 privind aprobarea elaborării documentaţiei necesare obţinerii unei licenţe de explorare – cercetare şi ulterior de exploatare, precum şi executarea activităţilor miniere de explorare conform Programului de explorare aprobat de către ANRM

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 142 / 2016 privind aprobarea alocării unor fonduri pentru pachete de Moş Nicolae

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 141 / 2016 privind alocarea sumei de 65.784 lei pentru iluminatul ornamental în municipiul Carei cu ocazia sărbătorilor de iarnă

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 140 / 2016 privind aprobarea organigramei, al statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Carei precum şi a serviciilor şi instituţiilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L.Nr. 139 / 2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2017

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 138 / 2016 privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2016

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 137 / 2016 privind înregistrarea în domeniul public al municipiului Carei prin prima înscriere în evidenţele de carte funciară a două construcţii situate în intravilanul municipiului Carei pe parcela cu nr cad 110312 înscrisă în C.F. nr. 110312

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 136 / 2016 privind aprobarea dezlipirii (dezmembrării) imobilului cuprins în C.F. nr. 109265 Carei cu nr top 6497/17 în suprafaţă totală de 16.037 mp, proprietatea privată a municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 135 / 2016 privind modificarea H.C.L. nr 117/28.09.2016 - desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ în anul şcolar 2016-2017

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 134 / 2016 privind aprobarea listei nominale pentru stabilirea ordinii de priorităţi a cererilor de locuinţe pentru tineri (ANL)

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 133 / 2016 privind aprobarea documentaţiei tehnice revizuite – etapa studiu de fezabilitate : „Amenajare parc de agrement SOMOS în municipiul Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 132 / 2016 privind aprobarea asocierii între U.A.T. Municipiul Carei şi Asociaţia Organizaţia Caritas a Diecizei Satu Mare şi Agenda Setting SRL Cluj Napoca, Biroul Satu Mare, şi aprobarea participării cu proiectul „Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală prin abordarea Dezvoltării Locale plasată sub Responsabilitatea Comunităţii în municipiul Carei” în cadrul POCU 2014-2020

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 131 / 2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate al obiectivului de investiţie :„Branşament de gaze naturale str. Eliberării nr. 1 – 3 – 5”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 130 / 2016 privind obţinerea unei licente de explorare si exploatare în perimetrul Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 129 / 2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate : „Montare dezumidificatoare la Ambulatoriul de Specialitate cu Tratament Hidro-Kinetoterapie Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 128 / 2016 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Carei pe anul 2016

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 127 / 2016 privind aprobarea execuţiei bugetelor de venituri şi cheltuieli la 30 septembrie 2016

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 126 / 2016 privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2016

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 125 / 2016 privind trecerea din domeniul public provizoriu al municipiului Carei în domeniul privat al terenurilor cuprinse în C.F. 110312 Carei, C.F. 110313 şi în C.F. 110314 Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 124 / 2016 privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2016

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 123 / 2016 privind acordarea unui premiu în suma de 2.000 lei domnişoarei Andrada Spanci, pentru obţinerea mediei 9,96 la examenul de bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2016

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 122 / 2016 privind aprobarea decontării cheltuielor de transport privind naveta Satu Mare-Carei pentru dr. Ciortea Carmen-Diana, angajata Spitalului Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 121 / 2016 privind acordarea dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit, pe toată durata existenţei instalaţiilor pentru terenurile aflate în proprietatea privată a municipiului Carei afectate de instalaţii, în favoarea operatorului de distribuţie S.C. Filiala de Distribuţie a Energiei Electirce – Electrica Distribuţie Transilvania Nord – Sucursala Satu Mare

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 120 / 2016 privind acordarea dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit, pe toată durata existenţei instalaţiilor pentru terenurile aflate în proprietatea privată a municipiului Carei afectate de instalaţii, în favoarea operatorului de distribuţie S.C. Filiala de Distribuţie a Energiei Electirce – Electrica Distribuţie Transilvania Nord – Sucursala Satu Mare

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 119 / 2016 privind adoptarea unor măsuri pentru combaterea ambroziei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 118 / 2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii învăţământului în anul şcolar 2016-2017

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 117 / 2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ în anul şcolar 2016-2017

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 116 / 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social „Cantina de Ajutor Social”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 115 / 2016 privind aprobarea modificării statului de funcţii al Centrului Cultural U.A.T. Municipiul Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 114 / 2016 privind aprobarea încheierii unui Act adiţional la contractul de vânzare-cumpărare nr. 21585/19.12.2008 încheiat între Primăria municipiului Carei şi S.C. I & T IMOBILE S.R.L. Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 113 / 2016 privind aprobarea documentaţiei tehnice – etapa studiu de fezabilitate :„Amenajare parc de agrement SOMOS în municipiul Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 112 / 2016 privind aprobarea Registrului local al spaţiilor verzi

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 111 / 2016 privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2016

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 110 / 2016 privind aprobarea Actului adiţional nr. 7 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 12.313/19.11.2009

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 109 / 2016 privind modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 108 / 2016 privind desemnarea unui consilier local pentru a face parte din Grupul de Lucru Mixt care urmează a se constitui prin ordin al prefectului

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 107 / 2016 privind desemnarea consilierilor locali pentru a face parte din Comisia de Siguranţa Circulaţiei a municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 106 / 2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 105 / 2016 privind scutirea la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de Binder Francisc, domiciliat în Carei, str. Independenţei nr.39, şi Binder Jeno Alexandru, domiciliat în Carei, str. 1 Decembrie 1918 nr.20, pentru imobilul situat în Carei, str. 1 Decembrie 1918 nr.20

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 104 / 2016 privind alocarea sumei de 400.000 lei din bugetul local pe anul 2016, pentru acordarea sprijinului financiar, unităţilor de cult din municipiul Carei, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 103 / 2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate : MODERNIZARE CENTRALA TERMICĂ LA LICEUL TEHNOLOGIC „SIMION BĂRNUŢIU” ÎN MUNICIPIUL CAREI”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 102 / 2016 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii a obiectivului : „Reabilitare Sala de tenis de masă”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 101 / 2016 privind aprobarea execuţiei bugetelor de venituri şi cheltuieli la 30 iunie 2016

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 100 / 2016 privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2016

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 99 / 2016 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – proiect nr. 209/2016 - AMENAJARE ZONĂ DE AGREMENT „SOMOS”, MUNICIPIUL CAREI, JUD. SATU MARE

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 98 / 2016 privind alocarea sumei de 15000 lei pentru organizarea „Zilelor Iancului” din satul Ianculeşti

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 97 / 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiţi, aferenţi documentaţiei tehnice „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE ÎN MUNICIPIUL CAREI COMPONENTA BLOCURI TURN B-dul 25 Octombrie nr.39 (COMPONENTA 4)”, etapa proiect tehnic (PT)

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 96 / 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiţi, aferenţi documentaţiei tehnice „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE ÎN MUNICIPIUL CAREI COMPONENTA BLOCURI TURN B-dul 25 Octombrie nr.39 (COMPONENTA 4)”, etapa documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI)

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 95 / 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiţi, aferenţi documentaţiei tehnice „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE ÎN MUNICIPIUL CAREI COMPONENTA BLOCURI TURN B-dul 25 Octombrie nr.27 (COMPONENTA 3)”, etapa proiect tehnic (PT)

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 94 / 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiţi, aferenţi documentaţiei tehnice „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE ÎN MUNICIPIUL CAREI COMPONENTA BLOCURI TURN B-dul 25 Octombrie nr.27 (COMPONENTA 3)”, etapa documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI)

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 93 / 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiţi, aferenţi documentaţiei tehnice „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE ÎN MUNICIPIUL CAREI COMPONENTA BLOCURI TURN B-dul 25 Octombrie nr.19 (COMPONENTA 2)”, etapa proiect tehnic (PT)

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 92 / 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiţi, aferenţi documentaţiei tehnice „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE ÎN MUNICIPIUL CAREI COMPONENTA BLOCURI TURN B-dul 25 Octombrie nr.19 (COMPONENTA 2)”, etapa documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI)

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 91 / 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiţi, aferenţi documentaţiei tehnice „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE ÎN MUNICIPIUL CAREI COMPONENTA BLOCURI TURN P-ţa Avram Iancu nr.1 (COMPONENTA 1)”, faza Proiect Tehnic

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 90 / 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiţi, aferenţi documentaţiei tehnice „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE ÎN MUNICIPIUL CAREI COMPONENTA BLOCURI TURN P-ţa Avram Iancu nr.1 (COMPONENTA 1)”, faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI)

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 89 / 2016 privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2016

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 88 / 2016 privind desemnarea consilierilor locali în scopul de a participa la alegerea delegatului sătesc din satul Ianculeşti

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 87 / 2016 privind desemnarea unui consilier în calitate de membru al „Comisiei pentru vânzarea prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 86 / 2016 privind modificarea componenţei „Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 85 / 2016 privind desemnarea unui consilier în calitate de membru al „Comisiei de repartizare a locuinţelor din blocurile A.N.L.”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 84 / 2016 privind completarea comitetului director al Fundaţiei Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Grof Karolyi”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 83 / 2016 privind completarea comitetului director al Clubului Sportiv Municipal Victoria Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 82 / 2016 privind acordarea unui premiu în suma de 1.500 lei tânărului Manuel Chivari, pentru rezultatele obţinute în cadrul concursului Românii au talent – ediţia 2015-2016

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 81 / 2016 privind aprobarea achiziţionării unor ediţii

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 80 / 2016 privind aprobarea listelor solicitanţilor îndreptăţiţi să primească o locuinţă socială

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 79 / 2016 privind alocarea unei sume de bani cu titlu de finan are nerambursabilă d ț in bugetul local al municipiului Carei, pe anul 2016 către Asociația "Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare"

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 78 / 2016 privind aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Carei, pentru activități nonprofit de interes general, aferent anului 2016

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 77 / 2016 privind aprobarea organizării Festivalului medieval „VILLA KARUL” ediţia a IV-a

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 76 / 2016 privind aprobarea organizării Festivalului „AUGUSTFEST” ediţia a IX-a

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 75 / 2016 privind înregistrarea în domeniul public al municipiului Carei prin prima înscriere în evidenţele de carte funciară a imobilului denumit Groapa Somos cu nr.top. N7880/9/1, N7880/9/2 şi N7880/9/3, în suprafaţa totală de 61545 mp – teren neproductiv

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 74 / 2016 privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2016

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 73 / 2016 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 72 / 2016 privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2016

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 71 / 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Spitalului Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

Ședința de Constituire a Consiliului Local al Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 70 / 2016 privind punerea la dispoziţia proiectului Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi – Extinderea reţelei naţionale de monitorizare a apelor subterane administrată de A.N. „Apele Române” prin construirea a 115 piezometre, a terenului în suprafaţa de 1 mp, pentru construcţia obiectului „foraj piezometric”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 69 / 2016 privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru imobilul situat în Carei, str. Rakoczi Ferenc nr.18 proprietatea Parohiei Reformată nr.1 Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 68 / 2016 privind scutirea de la plata impozitului pentru clădirea monument istoric situat în Carei, str. 1 Decembrie 1918 nr.54 proprietatea Parohiei Romano-Catolice nr.1 Carei privind scutirea de la plata impozitului pentru clădirea monument istoric situat în Carei, str. 1 Decembrie 1918 nr.54 proprietatea Parohiei Romano-Catolice nr.1 Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 67 / 2016 privind aprobarea Contractului-Cadru de mandat încheiat între Municipiul Carei şi Asociaţiile de proprietari, pentru pregătirea, contractarea şi implementarea unui proiect în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 , Prioritate de investitii 3.1-Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si în sectorul locuintelor, Operatiunea A Cladiri rezidentiale

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 66 / 2016 privind aprobarea documentaţiei tehnice „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE ÎN MUNICIPIUL CAREI COMPONENTA BLOCURI TURN B-dul 25 Octombrie nr.39 (COMPONENTA 4) faza Proiect Tehnic şi Detalii de execuţie

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 65 / 2016 privind aprobarea documentaţiei tehnice „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE ÎN MUNICIPIUL CAREI COMPONENTA BLOCURI TURN B-dul 25 Octombrie nr.27 (COMPONENTA 3) faza Proiect Tehnic şi Detalii de execuţie

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 64 / 2016 privind aprobarea documentaţiei tehnice „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE ÎN MUNICIPIUL CAREI COMPONENTA BLOCURI TURN B-dul 25 Octombrie nr.19 (COMPONENTA 2) faza Proiect Tehnic şi Detalii de execuţie

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 63 / 2016 privind aprobarea documentaţiei tehnice „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE ÎN MUNICIPIUL CAREI COMPONENTA BLOCURI TURN P-ţa Avram Iancu nr.1 (COMPONENTA 1) faza Proiect Tehnic şi Detalii de execuţie

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 62 / 2016 privind aprobarea Strategiei pentru Energie Durabilă a Municipiului Carei 2016 – 2020

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 61 / 2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru lucrarea: „Extindere iluminat public în cartierul de pe str. Tireamului din municipiul Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 60 / 2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate al obiectivului de investiţie: „Alimentare cu energie electrică blocuri de locuinţe pentru tineri P + 3 + M str. Tireamului nr. 86”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 59 / 2016 privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2016

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 58 / 2016 privind aprobarea documentaţiei tehnice „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE ÎN MUNICIPIUL CAREI COMPONENTA BLOCURI TURN” B-dul 25 Octombrie nr.39, (Componenta 4) faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI)

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 57 / 2016 privind aprobarea documentaţiei tehnice „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE ÎN MUNICIPIUL CAREI COMPONENTA BLOCURI TURN” B-dul 25 Octombrie nr.27, (Componenta 3) faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI)

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 56 / 2016 privind aprobarea documentaţiei tehnice „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE ÎN MUNICIPIUL CAREI COMPONENTA BLOCURI TURN” B-dul 25 Octombrie nr.19 (Componenta 2) faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI)

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 55 / 2016 privind aprobarea documentaţiei tehnice „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE ÎN MUNICIPIUL CAREI COMPONENTA BLOCURI TURN” P-ţa Avram Iancu nr.1, (Componenta 1) faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI)

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 54 / 2016 privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru imobilele situate în Carei, str. 1 Decembrie 1918 nr. 6 şi 10, Vasile Lucaciu nr.1 proprietatea lui Kirner Tamas şi Kirner Tibor

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 53 / 2016 privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru imobilul situat în Carei, str. 1 Decembrie 1918 nr.17, proprietatea lui Toth Beatrice, şi Toth Mihai Iuliu

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 52 / 2016 privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru doamna Vida Elisabeta, domiciliată în Carei str.1 Decembrie 1918, nr. 31 privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru doamna Vida Elisabeta, domiciliată în Carei str.1 Decembrie 1918, nr. 31

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 51 / 2016 privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru doamna av. Mărginean Maria Eva, domiciliată în Carei str.Rakoczi Ferenc nr.29, pentru imobilul situat în Carei, str. Vasile Lucaciu nr.41

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 50 / 2016 privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru domnul Suth Călin Marcel, domiciliat în Carei str.Vasile Lucaciu nr.37 privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru domnul Suth Călin Marcel, domiciliat în Carei str.Vasile Lucaciu nr.37

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 49 / 2016 privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru imobilul situat în Carei, str. Tireamului nr.75 proprietatea Parohiei Romano-Catolice nr.2 Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 48 / 2016 privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru clădirile situate în Carei, str. 1 Decembrie 1918 nr.30 proprietatea Episcopiei Romano-Catolice Satu Mare

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 47 / 2016 privind scutirea de la plata impozitului pe clădirea şi terenul situate la adresa de domiciliu, proprietatea persoanelor care au în întreţinere şi/sau sunt reprezentanţi legali ai unor persoane peste 18 ani, aflate în gradul de handicap grav sau accentuat, încadrate în gradul I de invaliditate

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 46 / 2016 privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi terenuri situate la adresele de domiciliu, proprietatea persoanelor care au venituri lunare mici

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 45 / 2016 privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Carei pentru perioada 2014 – 2020

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

 

H.C.L. Nr. 44 / 2016 privind stabilirea cotei, care constituie venituri extrabugetare ale unităţilor de învăţământ, din sumele provenite din închirierea spaţiilor aflate în administrarea lor

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 43 / 2016 privind aprobarea unei cofinanţări în valoare de 28.136 lei, la proiectul câştigat „Olimpiadele Kaufland în valoare de 90.000 lei” în vederea reabilitării Cabinetului de informatică a Şcolii Gimnaziale „Vasile Lucaciu” Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 42 / 2016 privind aprobarea unei cofinanţări în valoare de 16.640 lei, la proiectul câştigat „Olimpiadele Kaufland în valoare de 90.000 lei” în vederea completării dotărilor asigurate de Kaufland Romania

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 41 / 2016 privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2016

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 40 / 2016 privind aprobarea Ghidurilor pentru derularea programului municipal privind finanţarea nerambursabilă din bugetul local al municipiului Carei, a proiectelor şi acţiunilor în domeniile: cultural, sportiv, social, culte religioase

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

 

H.C.L. Nr. 39 / 2016 privind modificarea Statutului Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 38 / 2016 privind scutirea la plata impozitului pe clădiri şi terenuri situate la adresele de domiciliu, proprietatea persoanelor care au în întreţinere şi/sau sunt reprezentanţi legali ai unor persoane peste 18 ani, aflate în gradul de handicap grav sau accentuat, încadrate în gradul I de invaliditate,

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 37 / 2016 privind aprobarea documentaţiei tehnice de apartamentare a imobilului situat în Carei, str. Dr. Ştefan Vonhaz nr.20, înscris în C.F. 102988 Carei cu nr top 102988

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 36 / 2016 privind preluara în domeniul public al municipiului Carei a imobilului situat în Carei, str. Grof Karolyi Sandor nr.2, înscris în C.F. 109946 Carei cu nr top 1969/1 şi 1969/3

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 35 / 2016 privind modificarea componenţei comitetului director al „Clubului Sportiv Municipal Victoria Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 34 / 2016 privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2016

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 33 / 2016 privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de d-na Balog Elisabeta domiciliată în Carei, str. Mihai Viteazu nr.1, bl. MV 19, ap.4

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 32 / 2016 privind aprobarea reducerii cu 50% a impozitului la clădiri datorat de locatarii din Carei, str. Regele Ferdinand nr.5

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 31 / 2016 privind stabilirea procedurilor de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

 

H.C.L. Nr. 30 / 2016 privind modificarea HCL nr 92/2015 - desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în consiliul de administraţie a unităţilor de învăţământ în anul şcolar 2015-2016

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

 

H.C.L. Nr. 29 / 2016 privind modificarea Regulamentului Cadru – a modului de recrutare a personalului pe durata determinată sau nedeterminată în cadrul asociaţiilor, fundaţiilor şi societăţilor pe răspundere limitată cu acţionar unic sau în asociere cu Consiliul Local Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

 

H.C.L. Nr. 28 / 2016 privind aprobarea modificării Statutului Fundaţiei Centrul de Promovare al Turismului Cultural „Grof Karolyi” Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

 

 

H.C.L. Nr. 27 / 2016 privind modificarea componenţei comisiei de evaluare şi selecţionare a solicitărilor de finanţări nerambursabile din fonduri publice

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

 

 

H.C.L. Nr. 26 / 2016 privind aprobarea decontării chiriilor aferente unor locuinţe de serviciu pentru un număr de patru medici angajaţi ai Spitalului Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

 

 

H.C.L. Nr. 25 / 2016 privind aprobarea decontării cheltuielor de transport privind naveta Oradea-Carei pentru dr. Curtui Ruxandra Nora, angajata Spitalului Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 24 / 2016 privind aprobarea execuţiei bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2015

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 23 / 2016 privind aprobarea listei de investiţii pe anul 2016 a Spitalului Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 22 / 2016 privind completarea HCL 112/2015 - stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2016, anexa E cu procedura nr VIII

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 21 / 2016 privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2016

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 20 / 2016 privind aprobarea studiului: „Execuţie şi Reabilitare instalaţii sanitare şi termice la Sala de sport, Grupul Şcolar Simion Bărnuţiu”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 19 / 2016 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 21.355.520 lei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 18 / 2016 privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice: „Modernizare infrastructura urbană prin asfaltări de carosabil şi trotuare”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 17 / 2016 privind revocarea HCL nr. 120/2015 pentru aprobarea dezlipirii (dezmembrării) imobilului cuprins în C.F. nr. 109793 Carei (CF vechi nr. 6878) cu nr top 1705/17 în suprafaţă totală de 2.852 mp

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 16 / 2016 privind procedura acordării unor facilităţi fiscale pentru obligaţii de plată restante datorate bugetului local al municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 15 / 2016 privind modificarea HCL nr 112/2015 pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale aferente anului fiscal 2016

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 14 / 2016 privind aprobarea cofinanţării cu 10% a achiziţionarii unor aparate la Spitalul Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 13 / 2016 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitare de stat, cu personalitate juridică din municipiul Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 12 / 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Social „Centrul de zi pentru copii ce provin din familii aflate în dificultate”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 11 / 2016 privind aprobarea organigramei, al statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Carei precum şi a serviciilor şi instituţiilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 10 / 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Spitalului Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 9 / 2016 privind aprobarea repartizării sumei defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru cheltuieli descentralizate la finanţarea cheltuielilor de personal la învăţământ pe anul 2016

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 8 / 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 la instituţiile de învăţământ finanţate din venituri proprii

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 7 / 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Clubului Sportiv Municipal VICTORIA Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 6 / 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Centrului Cultural al municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

 

H.C.L. Nr. 5 / 2016 privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2016

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 4 / 2016 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului Spitalului Municipal Carei, în sumă totală de 1.883.135 lei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

 

H.C.L. Nr. 3 / 2016 privind includerea teritoriului Unităţii Administrativ-Teritoriale a Municipiului Carei la parteneriatul Grupului de Acţiune Locală în domeniul pescuitului – GAL (delimitat de râurile Someş-Tur-Crasna-Ier), cu finanţare din POPAM 2014-2020

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

 

H.C.L. Nr. 2 / 2016 privind stabilirea cuantumului burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

 

H.C.L. Nr. 1 / 2016 privind aprobarea acoperirii definitive a deficienţei secţiunii de dezvoltare a bugetului local, în urma utilizării excedentului la 31 decembrie 2014, în cursul anului 2015

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

Abonează-te pentru a primi noile informatii

The subscriber's email address.