Mergi la conţinutul principal
Vă rugăm, aşteptaţi...

Hotărâri Ale Consiliului Local 2017

H.C.L. Nr. 191 / 2017 privind conferirea titlului PRO URBE Doamnei Clara SRÓTH

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 190 / 2017 privind constatarea încetării efectelor HCL nr. 84/25.09.2002 privind atribuirea în folosinţă gratuită în favoarea SC FOTBAL CLUB KEIZER S.A. a clădirii fostei popicării şi a terenului de fotbal

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 189 / 2017 privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru imobilul situat în Carei, str. Nicolae Bălcescu nr.6 proprietatea Episcopiei Române Unite cu Roma, Greco-Catolice Oradea

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 188 / 2017 privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru clădirile situate în Carei, str. 1 Decembrie 1918 nr.30 proprietatea Episcopiei Romano-Catolice Satu Mare

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 187 / 2017 privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri proprietatea Organizaţiei Caritas Satu Mare - Punctul de lucru Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 186 / 2017 privind modificarea H.C.L. nr. 167/2017 - stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2018

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 185 / 2017 privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2017

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 184 / 2017 privind completarea H.C.L. nr.129/2017 - aprobarea depunerii documentaţiei la Ministerul Turismului în vederea iniţierii unei hotărâri a Guvernului pentru atestarea municipiului Carei ca staţiune de interes local

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 183 / 2017 privind aprobarea achiziţionării a 200 de cărţi de specialitate al autorului Komáromi József, „Borismeret, borbírálat, / Cunoaşterea şi jurizarea vinului”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 182 / 2017 privind acordarea unui premiu sportivei Dari Helga, pentru rezultatele obţinute la tenis de masă pe plan naţional şi internaţional

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 181 / 2017 privind aprobarea parteneriatului, participării şi cofinanţării aferente proiectului „Mobilitate transfrontalieră îmbunătăţită pentru zona Nyirbator – Carei, prin construirea tronsoanelor necesare în vederea conectării la reţeaua TEN-T”/ „Improved cross-border mobility for the Nyirbator – Carei area by constructing missing elements of the highway connection to the TEN-T network”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 180 / 2017 privind revocarea H.C.L. Nr 59/2017 - aprobarea participării cu proiectul „Mobilitate transfrontalieră îmbunătăţită pentru zona Nyirbator – Carei prin construirea tronsoanelor necesare în vederea conectării la reţeaua TEN-T” în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria, perioada de programare 2014-2020, Axa prioritară 2

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 179 / 2017 privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2017

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 178 / 2017 privind aprobarea Studiului de referinţă a Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Carei prin abordarea Dezvoltării Locale aflate în Responsabilitatea Comunităţii

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 177 / 2017 privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2017

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 176 / 2017 privind aprobarea în principiu a noilor funcţiuni ale Turnului de apă şi ale clădirilor L.1 şi L.2 aparţinând Ansamblului Castelul Karolyi

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 175 / 2017 privind aprobarea cofinanţării cu 10% a achiziţionarii unui aparat de Roentgen la Spitalul Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 174 / 2017 privind aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul Carei şi Törgyéki Kertész Ana, Kertész Artur Szilárd

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 173 / 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – proiect nr. 259/2017 - „LOTIZARE TEREN PENTRU CASE DE LOCUIT ÎNŞIRUITE, STR. INDEPENDENŢEI NR.23, MUN. CAREI, JUD. SATU MARE” beneficiari : SAIERLI FRANCISC şi soţia SAIERLI MELINDA

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 172 / 2017 privind preluarea din domeniul public al judeţului Satu Mare şi din administrarea Consiliului Judeţean Satu Mare, în domeniul public al municipiului Carei, a imobilului – teren înscris în C.F. Nr 102805 Carei, şi preluarea în administrare a investiţiei „Închiderea depozitului de deşeuri urbane Carei, judeţul Satu Mare”, în vederea monitorizării post-închidere

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 171 / 2017 privind acordarea unui premiu sportivului Bartincki Attila pentru rezultatele obţinute pe plan sportiv

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 170 / 2017 privind alocarea sumei de 20.000 lei pentru focul de artificii la revelionul 2017

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 169 / 2017 privind premierea elevilor care au obţinut rezultate deosebite la olimpiadele şi concursurile naţionale precum şi a profesorilor îndrumători

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 168 / 2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Carei şi din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 167 / 2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2018

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 166 / 2017 privind aprobarea execuţiei bugetelor de venituri şi cheltuieli la 30 septembrie 2017

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 165 / 2017 privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2017

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 164 / 2017 privind aprobarea finanţării serviciilor de educaţie nonformală din cadrul Şcolii Gimnaziale nr 1 Carei, pentru copii care provin din familii cu probleme sociale

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 163 / 2017 privind aprobarea alocării unor fonduri pentru pachete de Moş Nicolae

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 162 / 2017 privind aprobarea sumei de 3.000 lei, pentru organizarea Concursului Memorial de matematică PETKES

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 161 / 2017 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului Municipiului Carei şi al serviciilor şi instituţiilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 160 / 2017 privind aprobarea amplasării unui Monument comemorativ cu prilejul aniversării a 500 de ani de la începerea reformei protestante respectiv în memoria lui Karoli Gaspar, traducătorul Bibliei în limba maghiară, în zona centrală a municipiului Carei, pe parcela cu nr cad 6115

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 159 / 2017 privind aprobarea amplasării grupului statuar „Ady Endre şi Otilia Marchiş” în zona centrală a municipiului Carei, pe parcela cu nr cad 6117, zona verde din faţa clădirii S.C. PRODCOM OŢELUL S.R.L., str. 1 Decembrie 1918

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 158 / 2017 privind aprobarea asigurării finanţării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile care nu se finanţează prin PNDL pentru obiectivul de investiţii „Extindere Şcoala Gimnazială Vasile Lucaciu cu corp nou P + 2 (3 parţial) şi modernizare clădiri existente din Mun. Carei, str. Vasile Lucaciu nr. 16-18”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 157 / 2017 privind modificarea Hotărârii nr 31/07.04.2017 - aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie : „Extindere Şcoala gimnazială Vasile Lucaciu cu un corp de clădire nou P + 2 (3 parţial) şi modernizare clădiri existente din municipiul Carei, str. Vasile Lucaciu nr. 16-18”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 156 / 2017 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii învăţământului în anul şcolar 2017-2018

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 155 / 2017 privind modificarea H.C.L. nr 148/2017 - desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ în anul şcolar 2017-2018

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 154 / 2017 privind aprobarea cuantumului burselor aferente anului şcolar 2017-2018 pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 153 / 2017 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 cu prevederi bugetare pe 11 luni al Spitalului Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. N r. 152 / 2017 privind aprobarea modificării anexei la „Contractul de credit nr.861PJ/29.08.2016 - Intesa Sanpaolo Bank România Sucursala Satu Mare, în valoare de 21.355.520 lei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 151 / 2017 privind aprobarea achiziţionării a 3 (trei) autovehicule noi

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 150 / 2017 privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Carei însuşit prin H.C.L. nr. 44/21.10.1999

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 149 / 2017 privind alocarea unei sume de bani cu titlu de finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Carei, pe anul 2017 către Asociaţia Lăcrămioara Carei, sub condiţia suspensivă a obţinerii licenţei de funcţionare

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 148 / 2017 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ în anul şcolar 2017-2018

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 147 / 2017 privind aprobarea participării U.A.T. Municipiul Carei la înfiinţarea Grupului de Acţiune Locală ca membru fondator

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 146 / 2017 privind aprobarea Actului Adiţional nr. 4 la Contractul de Închiriere nr 5327/18.01.2001, încheiat între Primăria Municipiului Carei şi S.C. ORANGE ROMANIA S.A.

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 145 / 2017 privind atribuirea în folosinţă gratuită a imobilului situat în Municipiul Carei, str. Kaffka Margit nr.6 către Clubul Copiilor Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 144 / 2017 privind iniţierea procedurii de achiziţionare de către municipiul Carei a unui teren în vederea construirii de locuinţe sociale

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 143 / 2017 privind alocarea unei sume de bani cu titlu de finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Carei, pe anul 2017 către organizaţii non profit în domeniile cultură, sport

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 142 / 2017 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii „Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Carei pe baza masurilor propuse in Planul de mobilitate Urbana Durabila”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 141 / 2017 privind aprobarea proiectului „Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Carei prin masuri privind incurajarea utilizarii bicicletei si imbunatatirea infrastructurii aferenta traficului pedestrian”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 140 / 2017 privind aprobarea proiectului „Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Carei pe baza masurilor propuse in Planul de mobilitate Urbana Durabila”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 139 / 2017 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii „Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Carei prin masuri privind încurajarea utilizarii bicicletei si imbunatatirea infrastructurii aferenta traficului pedestrian„

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 138 / 2017 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind dezvoltarea serviciului de transport public local din municipiul Carei şi achiziţia de autobuze pentru proiectul „Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Carei pe baza măsurilor propuse în Planul de mobilitate Urbană Durabilă”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 137 / 2017 privind aprobarea POLITICII DE PARCARE în municipiul Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 136 / 2017 privind aprobarea Studiului de oportunitate delegarea serviciului de transport public pentru proiectul „Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Carei pe baza măsurilor propuse în Planul de mobilitate Urbană Durabilă”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 135 / 2017 privind aprobarea Studiului de trafic pentru proiectul „Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Carei prin măsuri privind încurajarea utilizării bicicletei şi îmbunătăţirea infrastructurii aferentă traficului pietonal”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 134 /2017 privind aprobarea Studiului de trafic pentru proiectul „Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Carei pe baza măsurilor propuse în Planul de mobilitate Urbană Durabilă”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 133 / 2017 privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2017

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 132 / 2017 privind aprobarea documentului „Reguli şi dispoziţii privind prevenirea situaţiilor de urgenţă la nivelul municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 131 / 2017 privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pe anul 2017

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 130 / 2017 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului Municipiul Carei şi al serviciilor şi instituţiilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 129 / 2017 privind aprobarea depunerii documentaţiei la Ministerul Turismului în vederea iniţierii unei hotărâri a Guvernului pentru atestarea municipiului Carei ca staţiune de interes local

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 128 / 2017 privind preluarea în domeniul public al municipiului Carei şi în administrarea Consiliului Local a imobilului puţ forat, aflat pe str. Livezilor

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 127 / 2017 privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2017

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 126 / 2017 privind aprobarea chiriilor la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii (ANL)

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 125 / 2017 privind alocarea sumei de 10.000 lei cu titlu de finanţare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Carei, pe anul 2017 către Asociaţia WERDNIG HOFFMAN CAREI

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 124 / 2017 privind aprobarea execuţiei bugetelor de venituri şi cheltuieli la 30 iunie 2017

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 123 / 2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Carei şi din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 122 / 2017 privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2017

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 121 / 2017 privind alocarea unor fonduri pentru organizarea „Zilelor Iancului” din satul Ianculeşti

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 120 / 2017 privind acordarea unui premiu atletului Denis Cristian Ţicle, şi antrenorului Florin Turcu pentru rezultatul obţinut la Campionatul Mondial de Atletism, dedicat juniorilor născuţi în anul 2000, Nairobi 2017

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 119 / 2017 pentru modificarea HCL nr 80/2017 - privind aprobarea amplasării bustului poetului Mihai Eminescu în municipiul Carei, Str. 1 Decembrie 1918

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 118 / 2017 pentru modificarea HCL nr 75 /2017 – privind aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Carei, pentru activități nonprofit de interes general, aferent anului 2017

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 117 /2017 pentru modificarea HCL nr. 69/2017 - privind aprobarea achiziţionării unor utilaje

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 116 / 2017 privind aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare între Primăria municipiului Carei şi Primăria oraşului Negreşti Oaş, Primăria oraşului Tăşnad, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Satu Mare şi Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Satu Mare

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 115 / 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – proiect nr. 173/2016 - ZONĂ UNITĂŢI AGROINDUSTRIALE, SERVICII ŞI INDUSTRIE ALIMENTARĂ, beneficiar: S.C. LINDNER S.R.L. Satu Mare

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr . 114 / 2017 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Carei a unor mijloace fixe, scoaterea din functiune si valorificarea acestora

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr . 113 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie : EXTINDERE REŢELE DE CANALIZARE PE STRĂZILE PORUMBEILOR, GHEORGHE LAZĂR ŞI ŞTEFAN O. IOSIF, ÎN MUNICIPIUL CAREI, JUDEŢUL SATU MARE

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 112 / 2017 privind alocarea sumei de 23.518 lei cu titlu de finanţare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Carei, pe anul 2017 către Clubul Sportiv Karate Do B.F.K.S.

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 111 / 2017 privind modificarea organigramei şi al statului de funcţii al UAT Municipiul Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 110 / 2017 privind aprobarea modificării anexei la „HCL nr. 70/2017 – aprobarea modificării anexei la HCL nr.19/2016 – contractarea unei finanţări rambursabile în valoare de 21.355.520 lei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 109 / 2017 privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice :„Modernizare infrastructura urbană prin asfaltări de carosabil şi trotuare – ETAPA IV”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr.108 / 2017 privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2017

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 107/2017 privind asigurararea cofinanţării proiectului ”Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în judeţul Satu Mare”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr.106 /2017 privind acordarea dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit, pe toată durata existenţei instalaţiilor în favoarea societăţii S.C. Electrica S.A., pentru suprafaţa de teren de 723,70 mp, afectate de instalaţii, aflată în proprietatea publică a Municipiului Carei care reprezintă zona de protecţie şi de siguranţă a instalaţiilor proiectate, din care suprafaţa efectiv construită va fi de 11,26 mp, în vederea realizării lucrărilor în cadrul proiectului nr.4916/2016 - ,,Injecţie de putere şi sistematizare LEA 0,4 kV în Carei, Grădina Viilor”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr.105 /2017 privind aprobarea modificării gradului profesional de funcţia publică vacantă de execuţie consilier grad profesional superior în cadrul Serviciului public de evidenţă a persoanelor şi funcţia contractuală vacantă de execuţie consilier grad IA din cadrul Direcţiei învăţământ – sănătate

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr.104 /2017 privind aprobarea listei nominale pentru stabilirea ordinii de priorităţi a cererilor de locuinţe pentru tineri (ANL)

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 103 /2017 privind alocarea sumei de 205.000 lei din bugetul local pe anul 2017, pentru acordarea sprijinului financiar, unităţilor de cult din municipiul Carei, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 102 / 2017 privind alocarea unei sume de bani cu titlu de finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Carei, pe anul 2017 către Asociația " Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare" şi Asociaţiei Împreună - Egymásért Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 101 /2017 privind aprobarea Studiului de fezabilitate al obiectivului de investiţie : „Capela mortuară în municipiul Carei, Sat Ianculeşti”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 100 / 2017 privind înregistrarea în domeniul privat al municipiului Carei prin prima înscriere în evidenţele de carte funciară a imobilului identificat prin Nr.top. 40/1, situat în intravilan sat Ianculeşti, Municipiul Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 99 /2017 privind aprobarea participării la Programul Interreg V-A România-Ungaria Axa prioritară 1 cu proiectul „Protejarea comună a valorilor naturale trasfrontaliere Carei – Nyiradony”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 98 /2017 privind aprobarea reactualizării indicatorilor tehnico-economici aferenţi Studiului de fezabilitate :„Amenajare parc de agrement SOMOS în municipiul Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 97 / 2017 privind modificarea H.C.L. nr.5/2017 - scutirea de la plata impozitului pentru clădirea monument istoric situat în Carei, str. 1 Decembrie 1918 nr.54 proprietatea Parohiei Romano-Catolice nr.1 Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. NR. 96 / 2017 privind revocarea H.C.L. nr. 24/2017 - scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru imobilul situat în Carei, str. 1 Decembrie 1918 nr.31 proprietatea doamnei Vida Elisabeta

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. NR. 95 / 2017 privind revocarea H.C.L. nr. 25/2017 - scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru imobilul situat în Carei, str. 1 Decembrie 1918 nr.17, proprietatea lui Toth Beatrice şi Toth Mihai Iuliu

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. NR. 94 / 2017 privind revocarea H.C.L. nr. 26/2017 - scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru imobilul situat în Carei str.1 Decembrie 1918, nr. 16, proprietatea lui Roth Alexandru, Roth Robert, Poosz Maria, Andrassy Margareta şi Roth Ester

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. NR. 93 / 2017 privind revocarea H.C.L. nr. 27/2017 - privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru av. Mărginean Maria Eva, domiciliată în Carei str.Rakoczi Ferenc nr.29, pentru imobilele situate în Carei, str. Vasile Lucaciu nr.41, 1 Decembrie 1918 nr.25 ap.1, şi str. 1 Decembrie 1918 nr.16

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. NR. 92 / 2017 privind revocarea H.C.L. nr. 28/2017 - scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi terenuri situate la adresele de domiciliu, proprietatea persoanelor care au în întreţinere şi/sau sunt reprezentanţi legali ai unor persoane peste 18 ani, aflate în gradul de handicap grav sau accentuat, încadrate în gradul I de invaliditate

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. NR. 91 / 2017 privind revocarea H.C.L. nr. 23/2017 - privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru imobilul situat în Carei, str. Rakoczi Ferenc nr.18 proprietatea Parohiei Reformată nr.1 Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. NR. 90 / 2017 privind revocarea H.C.L. nr. 34/2017 - privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru clădirea care face parte din ansamblul de clădiri arhitecturale urbane, str.1 Decembrie 1918, situat în Carei, str. 1 Decembrie 1918 nr.3 proprietatea Protopopiatului Romano-Catolic nr.1 Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. NR. 89 / 2017 privind revocarea H.C.L. Nr 33/2017 - completarea H.C.L. 139/2016 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2017, anexa E şi cu schema de ajutor de minimis denumită „AJUTOR DE MINIMIS PENTRU STIMULAREA INVESTIŢIILOR ŞI CREAREA DE NOI LOCURI DE MUNCĂ ÎN MUNICIPIUL CAREI” în perioada 2017 – 2020

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. NR. 88 / 2017 privind revocarea H.C.L. Nr 43/2017 - aprobarea dezlipirii (dezmembrării) imobilului cuprins în C.F. nr. 106213 Carei (CF vechi nr. 4880) cu nr cad 106213 (nr. top 3985/24) în suprafaţă totală măsurată de 1.022 mp

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. NR. 87 / 2017 privind aprobarea Proiectului de amenajament pastoral U.A.T. Municipiul Carei, localitatea Ianculeşti, jud. Satu Mare

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. NR. 86 / 2017 privind aprobarea Actului adiţional nr.8 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 12.313/19.11.2009

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. NR. 85 / 2017 privind aprobarea acordării unui drept de folosinţă pe toată durata existenţei instalaţiilor în favoarea S.C. POLIPOL MOBILA S.R.L. Foieni, pentru suprafaţa de teren de 2.393 mp, domeniul public al municipiului Carei, pentru amplasarea cablului electric subteran în cadrul investiţiei „Spor de putere la alimentarea cu energie electrică Polipol Mobila S.R.L. Foieni” conform proiect nr 4953/2017

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. NR. 84 / 2017 privind transmiterea în folosinţa S.C. CONTITECH FLUID AUTOMOTIVE ROMANIA SRL a porţiunii de 300 m lungime din drumul de exploatare DE 333/1

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. NR. 83 / 2017 privind înregistrarea în domeniul privat al municipiului Carei prin prima înscriere în evidenţele de carte funciară a imobilului drum exploatare DE 333/1

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. NR. 82 / 2017 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. NR. 81 / 2017 privind aprobarea Proiectului „ AMENAJARE PARC DE AGREMENT „SOMOS” ÎN MUNICIPIUL CAREI”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 80 / 2017 privind aprobarea amplasării bustului poetului Mihai Eminescu în Carei, Str. 1 Decembrie 1918

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 79 / 2017 privind aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Local al Municipiului Carei şi Asociaţia Pentru Protecţia Animalelor „PUFFI” Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 78 / 2017 privind alocarea sumei de 3.000 lei pentru organizarea Festivalului interjudeţean de teatru pentru elevi – Ioana Cîcu

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 77 / 2017 privind aprobarea organizării festivalului CAREI FEST 2017

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 76 / 2017 privind alocarea unei sume de bani cu titlu de finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Carei, pe anul 2017 către Asociația "Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 75 / 2017 privind aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Carei, pentru activități nonprofit de interes general, aferent anului 2017

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 74 / 2017 privind aprobarea decontării cheltuielor de transport privind naveta Satu Mare-Carei pentru dl. dr. Dragoş Ciprian angajatul Spitalului Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 73 / 2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 (cu prevederile bugetare pe 11 luni ) al Spitalului Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 72 / 2017 privind aprobarea execuţiei bugetelor de venituri şi cheltuieli la 31 martie 2017

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 71 / 2017 privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2017

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. NR.70/2017 4. privind aprobarea modificării anexei la HCL nr.19/2016 – contractarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de 21.355.520 lei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. NR.69/2017 privind aprobarea achiziţionării unor utilaje

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. NR.68/2017 privind revocarea H.C.L. nr.32/2017 – privind aprobarea achiziţionării unor utilaje

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. NR.67/2017 privind revocarea H.C.L. nr.49/2017 – privind modifcarea anexei la H.C.L. nr.19/2016 contractarea unei finanţări rambursabile interne în valoar de 21.355.520 lei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 66 / 2017 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie la obiectivul „Reabilitare sala de tenis de masă – Corp 2”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 65 /2017 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie : „Intervenţii urgente pentru consolidarea scărilor dintre parter şi etaj din corpurile B şi C, Colegiul Tehnic Iuliu Maniu”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 64 / 2017 privind aprobarea Studiului de fezabilitate al obiectivului de investiţie : „Alimentare cu gaze naturale imobilul din str. 1 Decembrie 1918 nr. 15”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 63 /2017 privind aprobarea lucrărilor suplimentare în vederea obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu a Centrului social Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 62 / 2017 privind reactualizarea suprafeţei de spaţiu verde, respectiv indicatorul spaţiul verde/locuitor, în Registrului local al spaţiilor verzi al municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 61 / 2017 privind aprobarea participării la Programul Interreg V-A România-Ungaria cu proiectul „Sistem integrat transfrontalier de management al riscurilor pentru asigurarea siguranţei cetăţenilor”/”Integrated cross-border risk management system for citizens safety”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 60 / 2017 privind oportunitatea demarării unor proceduri specifice şi elaborării unor documentaţii tehnice necesare pregătirii proiectului „Mobilitate transfrontalieră îmbunătăţită pentru zona Nyirbator – Carei prin construirea tronsoanelor necesare în vederea conectării la reţeaua TEN-T”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 59 / 2017 privind aprobarea participării cu proiectul „Mobilitate transfrontalieră îmbunătăţită pentru zona Nyirbator – Carei prin construirea tronsoanelor necesare în vederea conectării la reţeaua TEN-T” în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria, perioada de programare 2014-2020, Axa prioritară 2

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 58 / 2017 privind aprobarea cererii de finanţare şi cheltuielile aferente în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare şi selecţie la proiectul “CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRILOR REZIDENTIALE IN MUNICIPIUL CAREI - COMPONENTA BLOCURI TURN”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 57 / 2017 privind aprobarea reactualizării valorii indicatorilor tehnico-economici, aferenţi documentaţiei tehnice „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE ÎN MUNICIPIUL CAREI COMPONENTA BLOCURI TURN B-dul 25 Octombrie nr.39 (COMPONENTA 4)”, faza Proiect Tehnic

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 56 / 2017 privind aprobarea reactualizării valorii indicatorilor tehnico-economici, aferenţi documentaţiei tehnice „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE ÎN MUNICIPIUL CAREI COMPONENTA BLOCURI TURN B-dul 25 Octombrie nr.39 (COMPONENTA 4)”, faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI)

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 55 / 2017 privind aprobarea reactualizării valorii indicatorilor tehnico-economici, aferenţi documentaţiei tehnice „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE ÎN MUNICIPIUL CAREI COMPONENTA BLOCURI TURN B-dul 25 Octombrie nr.27 (COMPONENTA 3)”, faza Proiect Tehnic

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 54 / 2017 privind aprobarea reactualizării valorii indicatorilor tehnico-economici, aferenţi documentaţiei tehnice „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE ÎN MUNICIPIUL CAREI COMPONENTA BLOCURI TURN B-dul 25 Octombrie nr.27 (COMPONENTA 3)”, faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI)

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 53 / 2017 privind aprobarea reactualizării valorii indicatorilor tehnico-economici, aferenţi documentaţiei tehnice „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE ÎN MUNICIPIUL CAREI COMPONENTA BLOCURI TURN B-dul 25 Octombrie nr.19 (COMPONENTA 2)”, etapa proiect tehnic (PT)

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 52 / 2017 privind aprobarea reactualizării valorii indicatorilor tehnico-economici, aferenţi documentaţiei tehnice „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE ÎN MUNICIPIUL CAREI COMPONENTA BLOCURI TURN B-dul 25 Octombrie nr.19 (COMPONENTA 2)”, faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI)

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 51 / 2017 privind aprobarea reactualizării valorii indicatorilor tehnico-economici, aferenţi documentaţiei tehnice „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE ÎN MUNICIPIUL CAREI COMPONENTA BLOCURI TURN P-ţa Avram Iancu nr.1 (COMPONENTA 1)”, faza Proiect Tehnic

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 50 / 2017 privind aprobarea reactualizării valorii indicatorilor tehnico-economici, aferenţi documentaţiei tehnice „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE ÎN MUNICIPIUL CAREI COMPONENTA BLOCURI TURN P-ţa Avram Iancu nr.1 (COMPONENTA 1)”, faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI)

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. N r. 49 / 2017 privind aprobarea modificării anexei la HCL nr. 19/2016 - contractarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de 21.355.520 lei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 48 / 2017 privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice : „Modernizare infrastructura urbană prin asfaltări de carosabil şi trotuare – ETAPA III”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 47 / 2017 privind avizul favorabil al Consiliului local al municipiului Carei pentru atribuirea unei suprafeţe de teren de 1000 mp, Fundaţiei „GRÓF KÁROLYI SÁNDOR” în vederea construirii unei case comunitare pentru locuitorii de etnie romă din zona Tireamului

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 46 / 2017 privind aprobarea decontării cheltuielor de transport privind naveta Oradea-Carei pentru dr. Păcurar Dănuţ medic specialist la Spitalul Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 45 / 2017 privind aprobarea decontării chiriilor aferente unor locuinţe de serviciu pentru un număr de cinci medici specialişti angajaţi ai Spitalului Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 44 / 2017 privind aprobarea dezlipirii (dezmembrării) imobilului cuprins în C.F. nr. 100383 Carei cu nr cad 100383 în suprafaţă totală de 3.335 mp, domeniul privat al municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 43 / 2017 privind aprobarea dezlipirii (dezmembrării) imobilului cuprins în C.F. nr. 106213 Carei (CF vechi nr. 4880) cu nr cad 106213 (nr. top 3985/24) în suprafaţă totală măsurată de 1.022 mp

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 42 / 2017 privind acordarea avizului de principiu favorabil al Consiliului Local pentru extinderea intravilanului în cazul terenului extravilan – D.N. 1F, identificat prin nr cad 103199 cuprins în C.F. 103199 în natură arabil în suprafaţă măsurată de 31.600 mp, proprietatea lui Mikola Peter Zoltan şi a soţiei Mikola Adriana Maria

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 41 / 2017 privind modificarea gradului profesional a unei funcţii publice vacante din cadrul Serviciului resurse umane, relaţii cu publicul

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. N r. 40 / 2017 privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Carei pentru anul 2017

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 39 / 2017 privind mandatarea „Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare” pentru a exercita, în numele şi pe seama Municipiului Carei, atribuţii de autoritate publică tutelară în raport cu operatorul regional S.C. APASERV Satu Mare S.A.

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 38 / 2017 privind aprobarea modificării Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare, la care Municipiul Carei este membru asociat

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 37 / 2017 privind acordarea dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit, pe toată durata existenţei instalaţiilor în favoarea societăţii, pentru suprafaţa de teren de 25.587,47 mp, afectate de instalaţii, aflată în proprietatea publică a Municipiului Carei care reprezintă zona de protecţie şi de siguranţă a instalaţiilor proiectate, din care suprafaţa efectiv construită va fi de 27,46 mp

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 36 / 2017 privind dizolvarea şi radierea SC „CAFENEAUA CULTURALĂ” SRL

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 35 / 2017 privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Carei însuşit prin H.C.L. nr. 44/21.10.1999

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 34 / 2017 privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru clădirea care face parte din ansamblul de clădiri arhitecturale urbane, str.1 Decembrie 1918, situat în Carei, str. 1 Decembrie 1918 nr.3 proprietatea Protopopiatului Romano-Catolic nr.1 Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 33 / 2017 privind completarea H.C.L. 139/2016 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2017, anexa E şi cu schema de ajutor de minimis denumită „AJUTOR DE MINIMIS PENTRU STIMULAREA INVESTIŢIILOR ŞI CREAREA DE NOI LOCURI DE MUNCĂ ÎN MUNICIPIUL CAREI” în perioada 2017 – 2020

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 32 / 2017 privind aprobarea achiziţionării unor utilaje

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 31 / 2017 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie : „Extindere Şcoala gimnazială Vasile Lucaciu cu un corp de clădire nou P + 2 (3 parţial) şi modernizare clădiri existente din municipiul Carei, str. Vasile Lucaciu nr. 16-18”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 30 / 2017 privind înregistrarea în domeniul public al municipiului Carei prin prima înscriere în evidenţele de carte funciară a construcţiilor situate în incinta Liceului Tehnologic „Simion Bărnuţiu” Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 29 / 2017 privind înregistrarea în domeniul public al municipiului Carei prin prima înscriere în evidenţele de carte funciară a construcţiei - în natură vestiar cu regim de înălţime P, suprafaţa construită 140 mp, - situată în incinta Şcolii Gimnaziale nr.3 Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 28 / 2017 privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi terenuri situate la adresele de domiciliu, proprietatea persoanelor care au în întreţinere şi/sau sunt reprezentanţi legali ai unor persoane peste 18 ani, aflate în gradul de handicap grav sau accentuat, încadrate în gradul I de invaliditate

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 27 / 2017 privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru av. Mărginean Maria Eva, domiciliată în Carei str.Rakoczi Ferenc nr.29, pentru imobilele situate în Carei, str. Vasile Lucaciu nr.41, 1 Decembrie 1918 nr.25 ap.1, şi str. 1 Decembrie 1918 nr.16

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 26 / 2017 privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru imobilul situat în Carei str.1 Decembrie 1918, nr. 16, proprietatea lui Roth Alexandru, Roth Robert, Poosz Maria, Andrassy Margareta şi Roth Ester

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 25 / 2017 privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru imobilul situat în Carei, str. 1 Decembrie 1918 nr.17, proprietatea lui Toth Beatrice, şi Toth Mihai Iuliu

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 24 / 2017 privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru imobilul situat în Carei, str. 1 Decembrie 1918 nr.31 proprietatea doamnei Vida Elisabeta

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 23 / 2017 privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru imobilul situat în Carei, str. Rakoczi Ferenc nr.18 proprietatea Parohiei Reformată nr.1 Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 22 / 2017 privind revocarea H.C.L. nr. 145/25.11.2016 - aprobarea unui schimb de terenuri între Consiliul Local al Municipiului Carei şi Törgyéki Kertész Ana şi Kertész Artur Szilárd

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 21 / 2017 privind sprijinirea organizării celei de-a VI-a ediţii a turneului de handbal organizat la Carei MEMORIALUL „MIRCEA DOHAN” LA HANDBAL

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 20 / 2017 privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice : „Modernizare infrastructura urbană prin asfaltări de carosabil şi trotuare – ETAPA II”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 19 / 2017 privind aprobarea execuţiei bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2016

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 18 / 2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli sursa C - credite interne pe anul 2017

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 17 / 2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 la instituţiile de învăţământ finanţate din venituri proprii

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 16 / 2017 privind aprobarea repartizării sumei defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru cheltuieli descentralizate la finanţarea cheltuielilor de personal la învăţământul preuniversitar de stat pe anul 2017

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 15 / 2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 (pentru trim.I şi luna aprilie din trim.II) al Spitalului Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 14 / 2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Clubului Sportiv Municipal VICTORIA Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 13 / 2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Centrului Cultural al municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 12 / 2017 privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2017

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 11 / 2017 privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Poliţiei Locale Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 10 / 2017 privind alocarea sumei de 205.600 lei din bugetul local pe anul 2017, pentru acordarea sprijinului financiar, unităţilor de cult din municipiul Carei, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 9 / 2017 privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale datorate pe anul 2017, pentru imobilul situat în Carei, str.Horea nr.2, proprietatea Fundaţiei DOWN Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 8 / 2017 privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru imobilul situat în Carei, str. Nicolae Bălcescu nr.6 proprietatea Episcopiei Române Unite cu Roma, Greco-Catolice Oradea

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 7 / 2017 privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru imobilul situat în Carei, str. Tireamului nr.75 proprietatea Parohiei Romano-Catolice nr.2 Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L.Nr. 6 / 2017 privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru clădirile situate în Carei, str. 1 Decembrie 1918 nr.30 proprietatea Episcopiei Romano-Catolice Satu Mare

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 5 / 2017 privind scutirea de la plata impozitului pentru clădirea monument istoric situat în Carei, str. 1 Decembrie 1918 nr.54 proprietatea Parohiei Romano-Catolice nr.1 Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 4 / 2017 privind consolidarea relaţiei oraşelor înfrăţite Orosháza Ungaria şi Municipiul Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 3 / 2017 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului Spitalului Municipal Carei, în suma de 2.046.950 lei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 2 / 2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Spitalului Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 1 / 2017 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitare de stat, cu personalitate juridică din municipiul Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

Abonează-te pentru a primi noile informatii

The subscriber's email address.