Mergi la conţinutul principal
Vă rugăm, aşteptaţi...

Hotărâri Ale Consiliului Local 2024

​​

H.C.L. Nr. 164/21.05.2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice etapa PT și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție ”Renovare energetică aprofundată – Lucrări de reabilitare privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la Grădinița cu program prelungit nr 7, din Mun Carei, str Traian, nr 126, jud Satu Mare”

Pentru vizualizare accesați următorul link: 

PDF

​​

H.C.L. Nr. 163/21.05.2024  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – proiect nr. 27/2022 elaborat de SC AGORA WORKS SRL CLUJ-NAPOCA, privind: ” Demolare clădire P și construire punct logistic – Hală depozitare și birou ” intravilan Carei, nr. cad. 110750, județul Satu Mare, beneficiar SC TRANS CURIER EXPRESS SRL

Pentru vizualizare accesați următorul link: 

PDF

​​

H.C.L. Nr. 162/21.05.2024 privind constituirea dreptului de servitute de trecere asupra imobilului înscris în CF nr 112695 Carei, în favoarea proprietarilor imobilului înscris în CF nr 112754 Carei, situat în Carei str. 1 Decembrie 1918 nr. 16

Pentru vizualizare accesați următorul link: 

PDF

​​

H.C.L. Nr. 161/21.05.2024 privind aprobarea vânzării terenului intravilan, identificat prin C.F. nr. 103334 Carei, nr.cad. 103334 în suprafață de 1791 mp situat în Municipiul Carei, Calea Armatei Române nr 88D

Pentru vizualizare accesați următorul link: 

PDF

​​

H.C.L. Nr. 160/21.05.2024 privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea dezlipirii imobilului teren, în suprafață de 4021 mp, identificat prin CF 105210 Carei, nr. top. 600/48 Carei, situat în Carei, Piața Avram Iancu

Pentru vizualizare accesați următorul link: 

PDF

​​

H.C.L. Nr. 159/21.05.2024 privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea dezlipirii imobilului teren, în suprafață de 2171 mp, identificat prin CF 113067 Carei, nr. cad. 113067, situat în Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link: 

PDF

​​H.C.L. Nr. 158/21.05.2024 privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea dezlipirii imobilului teren, în suprafață de 16.229 mp, identificat prin CF 102851 Carei, nr. cad. 102851, situat în Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link: 

PDF

H.C.L. Nr. 157/21.05.2024 privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea dezlipirii imobilului teren, în suprafață de 19.898 mp, identificat prin CF 114516 Carei, nr cad 114516, situat în Carei, Calea Armatei Române

Pentru vizualizare accesați următorul link: 

PDF

H.C.L. Nr. 156/21.05.2024 privind aprobarea înscrierii în domeniul privat al Municipiului Carei a imobilului-teren, în suprafață de 248 mp, identificat prin CF nr. 110708 nr top. 7824/100 situat în Carei, str Viilor nr 23

Pentru vizualizare accesați următorul link: 

PDF

​​​

 H.C.L. Nr. 155/21.05.2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice etapa PT și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Renovare energetică moderata a Liceului Tehnologic Simion Bărnuțiu din Municipiul Carei-corp cantină”

Pentru vizualizare accesați următorul link: 

PDF

​​

H.C.L. Nr. 154/21.05.2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice etapa PT și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție ”Renovare energetică moderată a Primăriei Municipiului Carei”

Pentru vizualizare accesați următorul link: 

PDF

​​

H.C.L. Nr. 153/21.05.2024 privind modificarea Anexelor 2 și 3 a HCL nr. 29/23.01.2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice etapa PT și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție ”Renovare energetică moderată a Liceului Tehnologic Iuliu Maniu”

Pentru vizualizare accesați următorul link: 

PDF

​​

H.C.L. Nr. 152/21.05.2024 privind aprobarea revocării H.C.L. nr 126/22.04.2024 privind modificarea Anexelor 2 și 3 a HCL nr. 29/23.01.2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice etapa PT și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție ”Renovare energetică moderată a Liceului Tehnologic Iuliu Maniu”

Pentru vizualizare accesați următorul link: 

PDF

​​

H.C.L. Nr. 151/21.05.2024 privind aprobarea actelor administrativ fiscale, actelor de executare și a altor acte care pot fi comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanță, sau tipărite prin intermediul unui centru de imprimare masivă, valabile fără semnătura persoanelor împuternicite și ștampila organului fiscal local, emise de către organul local fiscal, Serviciul Impozite și Taxe Locale și a procedurii de comunicare a actelor administrativ fiscale, a actelor de executare și a altor acte emise de organul fiscal local, prin mijloace electronice de transmitere la distanță

Pentru vizualizare accesați următorul link: 

PDF

​​

H.C.L. Nr. 150/21.05.2024 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Carei în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. APASERV Satu Mare S.A.

Pentru vizualizare accesați următorul link: 

PDF

​​

H.C.L. Nr. 149/21.05.2024 privind aprobarea numirii membrilor în Comisia de evaluare a ofertelor pentru închirierea prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 100 mp în incinta Spitalului Municipal Carei în vederea amenajării și funcționării unui Centru de imagistică medicală de înaltă performanță

Pentru vizualizare accesați următorul link: 

PDF

H.C.L. Nr. 148/21.05.2024 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Spitalului Municipal Carei - sursa F

Pentru vizualizare accesați următorul link: 

PDF

​​​

​​H.C.L. Nr. 147/21.05.2024 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2024

Pentru vizualizare accesați următorul link: 

PDF

​​​

​​H.C.L. Nr. 146/21.05.2024 privind aprobarea situțiilor finaciare pentru anul 2023 al S.C. Piețe-Parcări S.R.L.

Pentru vizualizare accesați următorul link: 

PDF

​​

​​H.C.L. Nr. 145/21.05.2024 privind aprobarea situației financiare pentru anul 2023 al S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L.

Pentru vizualizare accesați următorul link: 

PDF

​​H.C.L. Nr. 144/21.05.2024 privind aprobarea utilizării în anul 2024 a excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Carei, realizat în anul 2023

Pentru vizualizare accesați următorul link: 

PDF

​​H.C.L. Nr. 143/21.05.2024 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31.03.2024 al S.C. Piețe-Parcări S.R.L. Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link: 

PDF

​​

 H.C.L. Nr. 142/21.05.2024 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31.03.2024 al S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L.

Pentru vizualizare accesați următorul link: 

PDF

H.C.L. Nr. 141/21.05.2024 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31.03.2024 al Fundaţiei Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Gróf Károlyi”

Pentru vizualizare accesați următorul link: 

PDF

​​​

H.C.L. Nr. 140/21.05.2024 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31.03.2024 al Spitalului Municipal Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link: 

PDF

H.C.L. Nr. 139/21.05.2024 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31.03.2024 al Clubului Sportiv Municipal Victoria Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link: 

PDF

​​

H.C.L. Nr. 138/21.05.2024 privind aprobarea execuţiei bugetelor locale de venituri şi cheltuieli la 31.03.2024 - venituri proprii învățământ

Pentru vizualizare accesați următorul link: 

PDF

​​

H.C.L. Nr. 137/21.05.2024 privind aprobarea execuţiei bugetelor locale de venituri şi cheltuieli la 31.03.2024 - credite interne

Pentru vizualizare accesați următorul link: 

PDF

H.C.L. Nr. 136/21.05.2024 privind aprobarea execuţiei bugetelor locale de venituri şi cheltuieli ale Municipiului Carei la 31.03.2024

Pentru vizualizare accesați următorul link: 

PDF

​​​

H.C.L. Nr. 135/22.04.2024 privind achiziționarea a 8 autovehicule electrice prin Programului Rabla Plus 2024 pentru UAT-uri și instituții publice, Program privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024

Pentru vizualizare accesați următorul link: 

PDF

 

H.C.L. Nr. 134/22.04.2024 privind necesitatea și oportunitatea reînnoirii parcului auto al UAT Municipiul Carei prin achiziţionarea autovehiculelor noi pur electrice sau autovehiculelor noi electrice hibride

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

​​

H.C.L. Nr. 133/22.04.2024 privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

​​

H.C.L. Nr. 132/22.04.2024 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – proiect nr. 459/2022 elaborat de SC SPAKK GROUP S.R.L. Satu Mare, privind: ”INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ” extravilan Carei, nr. cad. 113840, județul Satu Mare, beneficiari Oprițoiu Adela-Crina și Oprițoiu Valeriu-Lucian

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

H.C.L. Nr. 131/22.04.2024 privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor imobile aparținând domeniului privat al Municipiului Carei, aprobat prin HCL nr 123/2020

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

​​

H.C.L. Nr. 130/22.04.2024 privind atribuirea în folosinţă gratuită, a spațiului în suprafață de 32,25 mp, pentru o perioadă de 10 ani, situat în Municipiul Carei, str. Progresului nr 28 în favoarea Inspectoratului Teritorial de Muncă Satu Mare

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

​​

H.C.L. Nr. 129/22.04.2024 privind aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 16850/2019 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Carei și SC CAREI TRANS BUS SRL

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

H.C.L. Nr. 128/22.04.2024 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – proiect nr. 3/2023 elaborat de SC ERYZA DESIGN SRL SATU MARE, privind: ”ZONĂ ÎNDUSTRIALĂ ȘI DEPOZITARE” extravilan Carei, nr. cad. 107710, județul Satu Mare, beneficiar Rus Mirel Gheorghe

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

​​

H.C.L. Nr. 127/22.04.2024 privind modificarea Anexei 1 al HCL nr. 229/11.08.2023 privind aprobarea documentației tehnice etapa DALI privind obiectivul de investiții ”Renovare Energetică Moderată a Liceului Tehnologic Iuliu Maniu Carei”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

H.C.L. Nr. 126/22.04.2024 privind modificarea Anexelor 2 și 3 a HCL nr. 29/23.01.2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice etapa PT și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție ”Renovare energetică moderată a Liceului Tehnologic Iuliu Maniu”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

​​

H.C.L. Nr. 125/22.04.2024 privind aprobarea Bilanţului contabil pentru anul 2023 al Fundației Centrul de Promovare a Turismului Cultural ”Gróf Károlyi”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

H.C.L. Nr. 124/22.04.2024 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2024

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

H.C.L. Nr. 123/04.04.2024 privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului „Creșterea gradului de participare la nivelul învățământului obligatoriu în cadrul Școlii Gimnaziale Nr 1 Carei”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

H.C.L. Nr. 122/04.04.2024 privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului „Creare Centru Multifuncțional Carei”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

H.C.L. Nr. 121/04.04.2024 privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului „Creare Centru Recreativ Carei”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

H.C.L. Nr. 120/04.04.2024 privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului „Construire Locuințe Sociale în Municipiul Carei”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

H.C.L. Nr. 119/04.04.2024 privind privind modificarea HCL nr. 59/09.02.2024 privind aprobarea participării în cadrul Programul Regional Nord-Vest 2021-2027,cu proiectul „Dezvoltarea Integrată și Durabilă a Patrimoniului și Turismului Cultural în Municipiul Carei - Complex Castel Karolyi și Parc Dendrologic – Etapa a II-a”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 118/04.04.2024 privind modificarea HCL nr. 246/22.08.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului General - etapa Proiect Tehnic privind obiectivul de investiții „ Dezvoltarea Integrată și Durabilă a Patrimoniului și Turismului Cultural în Municipiul Carei – Complex Castel Karolyi și Parc Dendrologic – Etapa a II-a”, a indicatorilor tehnico-economici si a Devizului General aferenti Proiectului Tehnic adaptat la cerintele POR 2021-2027, Prioritatea 7: O regiune atractivă, Obiectiv Specific 5.1: Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în zonele urbane, Apel PRNV/2023/711/1.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

​​​

H.C.L. Nr. 117/04.04.2024 privind participarea Municipiului Carei la „Programul vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate” AFM cu proiectul „ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE MENAJERĂ ÎN SAT IANCULEȘTI, MUNICIPIUL CAREI, JUDEȚUL SATU MARE”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

H.C.L. Nr. 116/04.04.2024 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE MENAJERĂ ÎN SAT IANCULEȘTI, MUNICIPIUL CAREI, JUDEȚUL SATU MARE”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

​​

H.C.L. Nr. 115/04.04.2024 privind aprobarea necesității și oportunității realizării investiției „ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE MENAJERĂ ÎN SAT IANCULEȘTI, MUNICIPIUL CAREI, JUDEȚUL SATU MARE”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

​​

H.C.L. Nr. 114/26.03.2024 privind modificarea Anexei 2 și 3 a HCL nr. 20/23.01.2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice etapa PT și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție “Renovarea Energetică Aprofundată – Lucrări de Reabilitare privind Creșterea Eficienței Energetice și Gestionarea Inteligentă a Energiei Grădinița cu program prelungit nr 2, din Municipiul Carei, str Nicolae Bălcescu nr 9, jud. Satu Mare”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

H.C.L. Nr. 113/26.03.2024 privind modificarea Anexei 2 și 3 a HCL nr. 19/23.01.2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice etapa PT și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție ”Renovare energetică aprofundată-Lucrări de reabilitare privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la Grădinița cu program prelungit nr 1/B, din Municipiul Carei, str Agrară nr 1, jud. Satu Mare”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

H.C.L. Nr. 112/26.03.2024 privind modificarea Anexei 2 și 3 a HCL nr. 18/23.01.2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice etapa PT și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție ”Renovare energetică aprofundată-Lucrări de reabilitare privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la Grădinița cu program prelungit nr 1/A, din Municipiul Carei, str Progresului nr 8, jud. Satu Mare”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

​​

H.C.L. Nr. 111/26.03.2024 privind aprobarea reactualizării suprafeței de spațiu verde, respectiv a indicatorului spațiu verde/locuitor, în Registrul Local al Spațiilor Verzi din Municipiul Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

H.C.L. Nr. 110/26.03.2024 privind aprobarea demarării procedurilor de însușire în domeniul public al Municipiului Carei a imobilului situat în Carei str Căplenilor nr 2

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

​​

H.C.L. Nr. 109/26.03.2024 privind aprobarea angajării unui avocat și a contractului de asistență juridică pentru contestarea Deciziei de impunere ANAF nr. F-SM_137/12.03.2024

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

​​

H.C.L. Nr. 108/26.03.2024 privind scutirea parțială de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru imobilul situat în Carei, str. 1 Decembrie 1918 nr.36, proprietatea Forumului Democrat al Germanilor

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

H.C.L. Nr. 107/26.03.2024 privind aprobarea înscrierii în domeniul privat al Municipiului Carei a imobilului-teren, în suprafață de 353 mp, identificat prin CF 107999, cu nr Top. 2559/5 și nr Top. 2559/6 situat în Carei, str Gheorghe Șincai nr 13

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

H.C.L. Nr. 106/26.03.2024 privind aprobarea înscrierii în domeniul privat al Municipiului Carei a imobilului-teren, în suprafață de 155 mp, identificat prin CF 102653, cu nr cad. 102653 situat în Carei, str Progresului nr 23

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

H.C.L. Nr. 105/26.03.2024 privind aprobarea unei documentaţii tehnico-cadastrale de prima înscriere a unor străzi în domeniul public al Municipiului Carei, situat în intravilanul Municipiului Carei – sat Ianculești

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

H.C.L. Nr. 104/26.03.2024 privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea dezlipirii imobilului teren, în suprafață de 2924 mp, identificat prin CF 101603 Carei, nr cad 101603, situat în Carei, str. Progresului nr 22

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

​​

H.C.L. Nr. 103/26.03.2024 pentru modificarea taxei de pescuit la lacul Ianculeşti

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

​​

H.C.L. Nr. 102/26.03.2024 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Spitalului Municipal Carei - sursa F

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

H.C.L. Nr. 101/26.03.2024 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2024

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

H.C.L. Nr. 100/26.03.2024 privind aprobarea utilizării parțiale a excedentului bugetului Spitalului Municipal Carei, în suma de 80.000 lei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

​​

H.C.L. Nr. 99/14.03.2024 pentru modificarea Anexei nr.3 din Regulament de funcționare a sistemului privind parcarea cu plată în cadrul Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Carei aprobat prin HCL nr. 9/25.01.2021 privind aprobarea Strategiei de Parcări aplicabile în Municipiul Carei cu modificările și completările ulterioare

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

H.C.L. Nr. 98/14.03.2024 privind aprobarea modificării organigramei şi al statului de funcţii al Spitalului Municipal Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

​​

H.C.L. Nr. 97/14.03.2024  privind modificarea HCL nr. 245/22.08.2023 privind aprobarea proiectului „Modernizarea și extinderea sistemului informatic și a infrastructurii digitale în cadrul Spitalului Municipal Carei”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

H.C.L. Nr. 96/14.03.2024  privind aprobarea modificării HCL nr 58/2024 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 100 mp în incinta Spitalului Municipal Carei în vederea amenajării și funcționării unui Centru de imagistică medicală de înaltă performanță

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 95/14.03.2024 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – proiect nr. 1/2022 elaborat de SC ERYZA DESIGN SRL SATU MARE, privind: ”INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN PENTRU ZONĂ DE AGREMENT ȘI CONSTRUIRE CASĂ DE VACANȚĂ” EXTRAVILAN Carei, nr. cad. 106526, județul Satu Mare, beneficiari Farkas Lorant-Norbert și Farkas Daciana-Alina

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 94/14.03.2024 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Carei în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. APASERV Satu Mare S.A.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

H.C.L. Nr. 93/14.03.2024 privind aprobarea îndreptării erorii materiale al HCL 338/09.11.2023 pentru aprobarea modificării Anexei 6.1, Anexei 7.1 și Anexei 7.2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin atribuire directă nr. 16850/2019 încheiat cu SC CAREI TRANS BUS SRL

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

H.C.L. Nr. 92/14.03.2024 privind aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 16850/2019 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Carei și SC CAREI TRANS BUS SRL

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

H.C.L. Nr. 91/14.03.2024 privind aprobarea reluării Procedurii de selecție a Administratorului CAREI TRANS BUS SRL aprobate prin HCL nr 67/03.03.2023

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 90/14.03.2024 pentru modificare HCL nr 210/18.08.2022 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a chioșcurilor metalice, situate pe str. 1 Decembrie 1918 respectiv pe B-dul 25 Octombrie din Municipiul Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

H.C.L. Nr. 89/14.03.2024 privind actualizarea și indexarea cu rata inflației pentru anul 2024, a chiriilor stabilite conform prevederilor legale în vigoare, pentru locuințele aflate în proprietatea domeniului public și privat al Municipiului Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

​​

H.C.L. Nr. 88/14.03.2024 privind aprobarea cuantumului chiriei aferentă locuințelor pentru tineri destinate închirierii realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în Municipiul Carei, valabilă pentru anul 2024 şi respectiv a sumelor cu titlu de recuperare investiţie ce se vor vira Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în anul 2024

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 87/14.03.2024 privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 71/2019 privind atribuirea în folosinţă gratuită pe termen de 18 luni, a spaţiului în suprafaţă totală de 1013 mp din imobilul situat în Carei, str. Progresului nr 28, în favoarea Judecătoriei Carei, cu modificările și completările ulterioare

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 86/14.03.2024 privind aprobarea revocării H.C.L. nr 180/15.06.2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea dezlipirii imobilului teren, în suprafață de 2924 mp, identificat prin CF 101603 Carei, nr. top. 1948/2, situat în Carei, str. Progresului nr 22

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

H.C.L. Nr. 85/14.03.2024 privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Carei în domeniul privat al Municipiului Carei al imobilului-teren identificat cu CF 114560, nr cad. 114560 situat în Cart. Mihai Viteazul I

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

H.C.L. Nr. 84/14.03.2024 privind aprobarea majorării valorilor de inventar a mijloacelor fixe, aparținând patrimoniului Municipiului Carei – domeniul privat

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

H.C.L. Nr. 83/14.03.2024 privind aprobarea casării/scoaterii din evidență respectiv transferul mijloacelor fixe aflate în domeniul public și privat al Municipiului Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

​​

H.C.L. Nr. 82/14.03.2024 privind constituirea dreptului de administrare asupra unor bunuri din domeniul public al Municipiului Carei în favoarea Clubului Sportiv Municipal VICTORIA Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

H.C.L. Nr. 81/14.03.2024 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la sursa G – CSM VICTORIA CAREI

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

​​

H.C.L. Nr. 80/14.03.2024 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2024 

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

H.C.L. Nr. 79/26.02.2024 privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

​​

H.C.L. Nr. 78/26.02.2024 privind acordarea unor stimulente financiare personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalul Municipal Carei, pe anul 2024

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

H.C.L. Nr. 77/26.02.2024 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Carei în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. APASERV Satu Mare S.A

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

H.C.L. Nr. 76/26.02.2024 privind aprobarea Listei de prioritate pentru acordarea locuințelor ANL în anul 2024

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

​​

H.C.L. Nr. 75/26.02.2024 privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pentru anul 2024, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore, apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

H.C.L. Nr. 74/26.02.2024 privind însușirea întâmpinării formulate la Dosarul 1216/83/2023 aflat pe rolul Tribunalului Satu Mare

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

H.C.L. Nr. 73/26.02.2024 privind aprobarea angajării unui avocat și a contractului de asistență juridică având ca obiect pretenții executare contract nr. 14293/19.07.2022 încheiat de UAT Municipiul Carei cu Asocierea CO – TOM RODNA SRL – SEBI MARC SRL

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

H.C.L. Nr. 72/26.02.2024 privind aprobarea angajării unui avocat și a contractului de asistență juridică pentru contestarea Notei de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare nr.22719 din 05.02.2024 întocmită de către MDLPA

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

H.C.L. Nr. 71/26.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Spitalului Municipal Carei - sursa F

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

H.C.L. Nr. 70/09.02.2024 privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2024, sursa E – venituri proprii învățământ

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

​​

H.C.L. Nr. 69/09.02.2024 privind aprobarea asigurării gratuite a sălii de sport de la Unitatea de Învățământ Liceul Teoretic Carei și al Liceului Tehnologic Iuliu Maniu Carei pentru activităţile derulate de Asociația Baschet Club Primo Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 68/09.02.2024 privind aprobarea plății cotei părți din lucrările de reabilitare cauzate de explozia de gaze din 27.02.2022, aferente apartamentului nr. 21 din blocul situat în Piața Avram Iancu bl 3 scara B

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 67/09.02.2024 pentru modificarea Anexei nr.3 din Regulament de funcționare a sistemului privind parcarea cu plată în cadrul Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Carei aprobat prin HCL nr. 9 / 25.01.2021 privind aprobarea Strategiei de Parcări aplicabile în Municipiul Carei cu modificările și completările ulterioare

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 66/09.02.2024 privind aprobarea organigramei şi al statului de funcţii al Spitalului Municipal Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 65/09.02.2024 privind aprobarea modificării organigramei şi al statului de funcţii al Clubului Sportiv Municipal VICTORIA Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 64/09.02.2024 privind aprobarea modificării organigramei şi al statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 63/09.02.2024 privind alocarea unui spațiu pentru desfășurarea activității organizației municipale AUR

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 62/09.02.2024 privind modificarea Anexei 3 a HCL nr. 21/23.01.2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice etapa PT și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție “Renovarea energetică aprofundată-Lucrări de reabilitare privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la Grădinița cu program normal nr 10, din Municipiul Carei, str. Liszt Ferenc nr. 1, jud. Satu Mare”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 61/09.02.2024 privind modificarea Anexei 3 a HCL nr. 15/23.01.2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice etapa PT și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție “Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, municipiul Carei – str. Ady Endre nr. 6, județul Satu Mare”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 60/09.02.2024 privind modificarea Anexei 3 a HCL nr. 14/23.01.2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice etapa PT și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție ”Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Municipiul Carei, str 1 Decembrie 1918 nr 2, jud. Satu Mare”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 59/09.02.2024 privind aprobarea participării în cadrul Programul Regional Nord-Vest 2021-2027,cu proiectul „Dezvoltarea Integrată și Durabilă a Patrimoniului și Turismului Cultural în Municipiul Carei - Complex Castel Karolyi și Parc Dendrologic – Etapa a II-a”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 58/09.02.2024 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 100 mp în incinta Spitalului Municipal Carei în vederea amenajării și funcționării unui Centru de imagistică medicală de înaltă performanță

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

H.C.L. Nr. 57/09.02.2024 privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Social de Zi Cantina de Ajutor Social Carei aprobat prin HCL nr 74/2018

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

H.C.L. Nr. 56/09.02.2024 privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru imobilele afectate de deflagrația de gaze naturale din 27.02.2022, situate în Municipiul Carei, P-ța Avram Iancu nr 3 sc B

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 55/09.02.2024 privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru imobilul situat în Carei, str. Tireamului nr. 75, proprietatea Parohiei Romano-Catolice nr.2 Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

​​​

H.C.L. Nr. 54/09.02.2024 privind aprobarea scutirii de la plata taxelor locale datorate pe anul 2024, pentru imobilul situat în Carei, Cart. Eliberării nr. 8/A, aflat în folosința C.S. TAPO Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

H.C.L. Nr. 53/09.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Spitalului Municipal Carei - sursa F

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

H.C.L. Nr. 52/09.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 H.C.L. Nr. 51/09.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al S.C. PIEŢE PARCĂRI S.R.L. Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

​​​

H.C.L. Nr. 50/09.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Fundaţiei Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Gróf Károlyi”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

H.C.L. Nr. 49/09.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Clubului Sportiv Municipal VICTORIA Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

​​

H.C.L. Nr. 48/09.02.2024 privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2024, sursa C - credite interne

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

H.C.L. Nr. 47/09.02.2024 privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2024

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

H.C.L. Nr. 46/09.02.2024 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31.12.2023 al Spitalului Municipal Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

H.C.L. Nr. 45/09.02.2024 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31.12.2023 al S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

​​

H.C.L. Nr. 44/09.02.2024 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31.12.2023 al S.C. Piețe-Parcări S.R.L. Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

H.C.L. Nr. 43/09.02.2024 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31.12.2023 al Fundaţiei Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Gróf Károlyi”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 42/09.02.2024 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31.12.2023 al Clubului Sportiv Municipal Victoria Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

H.C.L. Nr. 41/09.02.2024 privind aprobarea execuţiei bugetelor locale de venituri şi cheltuieli la 31.12.2023 - venituri proprii învățământ

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

​​

H.C.L. Nr. 40/09.02.2024 privind aprobarea execuţiei bugetelor locale de venituri şi cheltuieli la 31.12.2023 - credite interne

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

H.C.L. Nr. 39/09.02.2024 privind aprobarea execuţiei bugetelor locale de venituri şi cheltuieli ale Municipiului Carei la 31.12.2023

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 38/23.01.2024 privind aprobarea participării în cadrul programului Interreg VI-a România-Ungaria 2021-2027 cu investiția GreenLink – ”Building cross-border capacities and empowering communities for a clean energy shift” (“Consolidarea capacității transfrontaliere și abilitarea comunităților pentru tranziția către o energie curată”)

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

H.C.L. Nr. 37/23.01.2024 privind aprobarea participării în cadrul programului Interreg VI-a România-Ungaria 2021-2027 cu investiția "Biodiversity and Urban Regeneration in Carei and Nyirbator" (“Biodiversitate și regenerare urbană în Carei și Nyirbator”)

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

H.C.L. Nr. 36/23.01.2024 privind aprobarea participării la Programul Interreg VI-A România-Ungaria 2021-2027 cu investiția CoHERIT ”Enhancing cross-border cooperation in preserving and promoting common cultural and religious heritage for sustainable tourism development” (”Consolidarea cooperării transfrontaliere privind protejarea și promovarea patrimoniului cultural și religios pentru dezvoltarea unui turism sustenabil”)

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

H.C.L. Nr. 35/23.01.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului General - etapa DALI pentru investiția “Reabilitare energetică sustenabilă Centrul Cultural Carei – Str. Iuliu Maniu nr. 12, jud. Satu Mare”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

H.C.L. Nr. 34/23.01.2024 privind aprobarea necesității și oportunității investiției “Reabilitare energetică sustenabilă Centrul Cultural Carei – Str. Iuliu Maniu nr. 12, jud. Satu Mare”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

​​

H.C.L. Nr. 33/23.01.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului General - etapa DALI pentru investiția “EXTINDERE ANEXĂ AGRICOLĂ - ADĂPOST ANIMALE, FOST DEPOZIT MUNICIPAL DE DEŞEURI CAREI”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

H.C.L. Nr. 32/23.01.2024 privind aprobarea necesității și oportunității investiției “EXTINDERE ANEXĂ AGRICOLĂ - ADĂPOST ANIMALE, FOST DEPOZIT MUNICIPAL DE DEŞEURI CAREI”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

​​

H.C.L. Nr. 31/23.01.2024 privind aprobarea prelugirii contractului de prestări servicii nr 7384/1998 încheiat între Primăria Municipiului Carei și SC Bio Florisal SRL

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

​​

H.C.L. Nr. 30/23.01.2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice etapa PT și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție ”Regenerare Urbană a Cartierului Eliberării din Municipiul Carei”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 H.C.L. Nr. 29/23.01.2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice etapa PT și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție ”Renovare energetică moderată a Liceului Tehnologic Iuliu Maniu”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

​​

H.C.L. Nr. 28/23.01.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului General - etapa DALI pentru investiția “RESTAURARE ȘI REABILITARE SINAGOGĂ”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

​​

H.C.L. Nr. 27/23.01.2024 pentru revocarea HCL 397/18.12.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului General - etapa DALI pentru investiția Reabilitarea, conservarea și refuncționalizarea Sinagogii Carei, str. Progresului nr.6”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

​​​

H.C.L. Nr. 26/23.01.2024 pentru modificarea Anexei nr.3 din Regulament de funcționare a sistemului privind parcarea cu plată în cadrul Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Carei aprobat prin HCL nr. 9 / 25.01.2021 privind aprobarea Strategiei de Parcări aplicabile în Municipiul Carei cu modificările și completările ulterioare

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

​​

H.C.L. Nr. 25/23.01.2024 pentru modificare HCL nr 210/18.08.2022 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a chioșcurilor metalice, situate pe str. 1 Decembrie 1918 respectiv pe B-dul 25 Octombrie din Municipiul Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

H.C.L. Nr. 24/23.01.2024 pentru modificarea Anexei 2 la HCL nr 363/2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” utilizate în cadrul Primăriei Municipiului Carei şi în cadrul instituțiilor publice/serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

​​

H.C.L. Nr. 23/23.01.2024 pentru îndreptarea erorii materiale strecurate în HCL 398/18.12.2023 privind aprobarea modificării organigramei şi al statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

​​

H.C.L. Nr. 22/23.01.2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice etapa PT și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție ”Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Municipiul Carei, str Mihai Viteazul nr 9-11-13-15-17, jud. Satu Mare”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

​​

H.C.L. Nr. 21/23.01.2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice etapa PT și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție ”Renovare energetică aprofundată-Lucrări de reabilitare privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la Grădinița cu program normal nr 10, din Municipiul Carei, str Liszt Ferenc nr 1, jud. Satu Mare”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

H.C.L. Nr. 20/23.01.2024privind aprobarea documentației tehnico-economice etapa PT și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție ”Renovare energetică aprofundată-Lucrări de reabilitare privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la Grădinița cu program prelungit nr 2, din Municipiul Carei, str Nicolae Bălcescu nr 9, jud. Satu Mare”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

​​

H.C.L. Nr. 19/23.01.2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice etapa PT și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție ”Renovare energetică aprofundată-Lucrări de reabilitare privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la Grădinița cu program prelungit nr 1/B, din Municipiul Carei, str Agrară nr 1, jud. Satu Mare”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 H.C.L. Nr. 18/23.01.2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice etapa PT și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție ”Renovare energetică aprofundată-Lucrări de reabilitare privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la Grădinița cu program prelungit nr 1/A, din Municipiul Carei, str Progresului nr 8, jud. Satu Mare”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

​​

H.C.L. Nr. 17/23.01.2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice etapa PT și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție ”Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Municipiul Carei, Cartierul Republicii nr 16, jud. Satu Mare”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

​​

H.C.L. Nr. 16/23.01.2024privind aprobarea documentației tehnico-economice etapa PT și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție ”Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Municipiul Carei, Cartierul Republicii nr 6, jud. Satu Mare”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 H.C.L. Nr. 15/23.01.2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice etapa PT și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție ”Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Municipiul Carei, str Ady Endre nr 6, jud. Satu Mare”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

​​

H.C.L. Nr. 14/23.01.2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice etapa PT și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție ”Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Municipiul Carei, str 1 Decembrie nr 2, jud. Satu Mare”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

H.C.L. Nr. 13/23.01.2024 rivind aprobarea necesității și oportunității investiției ”Amenajarea și lărgirea căii de acces de la bustul lui Avram Iancu din satul Ianculești”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

​​

H.C.L. Nr. 12/23.01.2024 privind aprobarea metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență și a situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutoarele de urgență din bugetul local al Municipiului Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 11/23.01.2024 privind încheierea unui Act Adițional la contractul de asisteță juridică nr 49/2023 aprobat prin HCL nr 277/26.09.2023 privind aprobarea angajării unui avocat și a contractului de asistență juridică pentru contestarea Notei de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare nr. 133793/18.08.2023 întocmite de DG POR cu privire la proiectul ”Eficientizarea și modernizarea sistemului de iluminat public din Municipiul Carei”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

​​H.C.L. Nr. 10/23.01.2024 privind aprobarea scutirii la plata impozitului pentru clădirea și terenul aferent acesteia aparținând FUNDAȚIEI DOWN Carei pentru anul 2024

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

H.C.L. Nr. 9/23.01.2024 privind aprobarea scutirii la plata impozitului pentru clădiri și terenurile aferente acestora aparținând ASOCIAȚIEI ORGANIZAȚIA CARITAS A DIECEZEI SATU MARE pentru anul 2024

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

​​

H.C.L. Nr. 8/23.01.2024 privind aprobarea scutirii de la plata taxelor locale datorate pe anul 2024, pentru imobilul situat în Carei, str.1 Decembrie 1918 nr.1, aflat în administrarea Fundației Centrul de Promovare a Turismului Cultural ”Gróf Károlyi”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

​​

H.C.L. Nr. 7/23.01.2024 privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale datorate pe anul 2024, de Asociaţia EQUUS Carei, pentru imobilul situat în Carei, str. 25 Octombrie nr. 2

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

​​

H.C.L. Nr. 6/23.01.2024 privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru imobilele situate în Carei, str. 1 Decembrie 1918 nr.30, proprietatea Episcopiei Romano-Catolice Satu Mare

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

H.C.L. Nr. 5/23.01.2024 privind aprobarea utilizării în anul 2024 a excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Carei, realizat în anul 2023

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

H.C.L. Nr. 4/12.01.2024 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitare de stat, cu personalitate juridică din municipiul Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

​​​​

H.C.L. Nr. 3/12.01.2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Spitalului Municipal Carei - sursa F

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

​​​

H.C.L. Nr. 2/12.01.2024 privind aprobarea utilizării parțiale a excedentului bugetului Spitalului Municipal Carei, în suma de 2.943.000,00 lei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

​​H.C.L. Nr. 1/12.01.2024 privind modificarea componenței unor comisii de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

​​

​​

 

Abonează-te pentru a primi noile informatii

The subscriber's email address.