Mergi la conţinutul principal
Vă rugăm, aşteptaţi...

Hotărâri Ale Consiliului Local 2022

H.C.L. Nr. 363/29.12.2022  privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” utilizate în cadrul Primăriei Municipiului Carei şi în cadrul instituțiilor publice/serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Carei

 Pentru vizualizare accesați următorul linkPDF

 

H.C.L. Nr. 362/29.12.2022 privind modificarea Anexei D pct.3 și Anexei E, Procedura III din HCL nr 246/2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023

 Pentru vizualizare accesați următorul linkPDF

 

H.C.L. Nr. 361/29.12.2022 privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale datorate pe anul 2023, de Asociaţia EQUUS Carei, pentru imobilul situat în Carei, str. 25 Octombrie nr. 2

 Pentru vizualizare accesați următorul linkPDF

 

H.C.L. Nr. 360/29.12.2022 privind stabilirea taxelor şi chiriilor aplicabile de către S.C. Pieţe-Parcări S.R.L. Carei în anul 2023

 Pentru vizualizare accesați următorul linkPDF

 

H.C.L. Nr. 359/22.12.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2022 la sursa C – Credite Interne

Pentru vizualizare accesați următorul linkPDF

 

H.C.L. Nr. 358/22.12.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2022

Pentru vizualizare accesați următorul linkPDF

 

H.C.L. Nr. 357/22.12.2022 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitare de stat, cu personalitate juridică din municipiul Carei

Pentru vizualizare accesați următorul linkPDF

 

H.C.L. Nr. 356/22.12.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – proiect nr. 5 / 2022 elaborat de ERYZA DESIGN SRL Satu Mare, pentru realizare ”LOTIZARE TEREN PENTRU ANSAMBLU REZIDENȚIAL” în Municipiul Carei, str. Căplenilor nr.29, jud. Satu Mare, beneficiari : Hendea Marinel și Hendea Elisabeta

Pentru vizualizare accesați următorul linkPDF

 

H.C.L. Nr. 355/22.12.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – proiect nr. 4/ 2022 elaborat de ERYZA DESIGN S.R.L. Satu Mare pentru realizare – „LOTIZARE TEREN PENTRU ANSAMBLU REZIDENȚIAL”, Municipiul Carei str. Căplenilor nr. 33-37, beneficiari Komáromi István, Komáromi Helga și Szabó Szilárd-István

Pentru vizualizare accesați următorul linkPDF

 

H.C.L. Nr. 354/22.12.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – proiect nr. 442/ 2022 elaborat de SPAKK GROUP S.R.L. Satu Mare pentru realizare – ”INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ȘI LOTIZARE TEREN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII LOCUINȚEI INDIVIDUALE”, extravilan Carei, str. Zorilor f.nr., beneficiari : Kozma Ioan Alexandru și Kaltenbacher Iolanda

Pentru vizualizare accesați următorul linkPDF

 

H.C.L. Nr. 353/22.12.2022 privind aprobarea scutirii de la plata taxelor locale datorate pe anul 2023, pentru imobilul situat în Carei, str.1 Decembrie 1918 nr.1, aflat în administrarea Fundației Centrul de Promovare a Turismului Cultural ”Gróf Károlyi”

Pentru vizualizare accesați următorul linkPDF

 

H.C.L. Nr. 352/22.12.2022 privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru imobilele situate în Carei, str. 1 Decembrie 1918 nr.30, proprietatea Episcopiei Romano-Catolice Satu Mare

Pentru vizualizare accesați următorul linkPDF

 

H.C.L. Nr. 351/22.12.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la sursa G – CSM VICTORIA CAREI

Pentru vizualizare accesați următorul linkPDF

 

H.C.L. Nr. 350/22.12.2022 privind aprobarea utilizării a excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Carei în anul 2022

Pentru vizualizare accesați următorul linkPDF

 

H.C.L. Nr. 349/20.12.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2022

Pentru vizualizare accesați următorul linkPDF

 

H.C.L. Nr. 348/15.12.2022 privind participarea Municipiului Carei în cadrul POIM 2014 – 2020, Apelul de proiecte Axa Prioritară 11: Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile, Obiectivul Specific 11.2: Utilizarea energiei din surse regenerabile la nivelul autorităților publice locale cu proiectul “Investiții în producția de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul autorității publice locale Municipiul Carei”

Pentru vizualizare accesați următorul linkPDF

 

H.C.L. Nr. 347/15.12.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la sursa G – CSM VICTORIA CAREI

Pentru vizualizare accesați următorul linkPDF

 

H.C.L. Nr. 346/15.12.2022 privind participarea Municipiului Carei în cadrul PNRR 2022 la Apelul de proiecte Componenta 12 – Sănătate, INVESTIȚIA : I.1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică : I.1.3. Unități de asistență medicală ambulatorie, apelul de proiecte MS-0013. cu proiectul ”Dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Carei cu echipamente și materiale destinate îmbunătățirii actului medical”

Pentru vizualizare accesați următorul linkPDF

 

H.C.L. Nr. 345/15.12.2022 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea investiției ”Dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Carei cu echipamente și materiale destinate îmbunătățirii actului medical”

Pentru vizualizare accesați următorul linkPDF

 

H.C.L. Nr. 344/15.12.2022 privind participarea Municipiului Carei în cadrul PNRR 2022 la Apelul de proiecte Componenta 12 – Sănătate, INVESTIȚIA : I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică : I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, apelul de proiecte MS-0024 cu proiectul ”Dotarea Spitalului Municipal Carei cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale”

Pentru vizualizare accesați următorul linkPDF

 

H.C.L. Nr. 343/15.12.2022 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea investiției ”Dotarea Spitalului Municipal Carei cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale”

Pentru vizualizare accesați următorul linkPDF

 

H.C.L. Nr. 342/15.12.2022 privind aprobarea dării în folosință gratuită a echipamentelor medicale achiziționate prin proiectul ”Creșterea capacității unităților de învățământ de stat din Municipiului Carei în vederea gestionării situației de pandemie generală SARS-COV-2” Cod SMIS 143234

Pentru vizualizare accesați următorul linkPDF

 

H.C.L. Nr. 341/15.12.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2022

Pentru vizualizare accesați următorul linkPDF

 

H.C.L. Nr. 340/15.12.2022 privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Carei în domeniul privat al Municipiului Carei a terenului intravilan înscris în C.F. nr. 106358 Carei, nr cad 106358 în vederea vânzării acestuia

Pentru vizualizare accesați următorul linkPDF

 

H.C.L. Nr. 339/15.12.2022 privind aprobarea înscrierii în domeniul privat al Municipiului Carei a imobilului-teren, în suprafață de 1171 mp, înscris în CF 110521 Carei, nr cad 110521, situat în Carei, str. Ignișului nr 7

Pentru vizualizare accesați următorul linkPDF

 

H.C.L. Nr. 338/15.12.2022 privind aprobarea înscrierii în domeniul privat al Municipiului Carei a unor imobile-terenuri, în suprafață cumulată de 1000 mp, înscrise în CF 108876 Carei și CF 108464 Carei, situate în Carei, Calea Armatei Române nr.74

Pentru vizualizare accesați următorul linkPDF

 

H.C.L. Nr. 337/15.12.2022 privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea dezlipirii imobilului teren, în suprafață de 8910 mp, identificat prin CF 102968 Carei, nr. top. 1177/84, situat în Carei, str. Mihai Viteazu

Pentru vizualizare accesați următorul linkPDF

 

H.C.L. Nr. 336/15.12.2022 privind modificarea inventarului bunurilor (poz.471) din domeniul public al Municipiului Carei și constituirea dreptului de administrare asupra acestuia în favoarea Spitalului Municipal Carei

Pentru vizualizare accesați următorul linkPDF

 

H.C.L. Nr. 335/15.12.2022 privind completarea inventarului bunurilor din domeniul public al Municipiului Carei cu un imobil clădire și constituirea dreptului de administrare asupra acestuia în favoarea Spitalului Municipal Carei

Pentru vizualizare accesați următorul linkPDF

 

H.C.L. Nr. 334/15.12.2022 privind aprobarea înscrierii definitive a unui teren intravilan în suprafaţă de 6.250 mp, în domeniul public al Municipiului Carei

Pentru vizualizare accesați următorul linkPDF

 

H.C.L. Nr. 333/15.12.2022 privind aprobarea vânzării terenului intravilan, identificat prin C.F. 111189 Carei, nr cad 111189 în suprafață totală de 1000 mp, situat în Municipiul Carei, Calea Armatei Române nr 82B

Pentru vizualizare accesați următorul linkPDF

 

H.C.L. Nr. 332/15.12.2022 privind aprobarea predării în concesionare a mijloacelor fixe din Lista de investiții realizate din fonduri IID către SC APASERV SATU MARE SA

Pentru vizualizare accesați următorul linkPDF

 

 

H.C.L. Nr. 331/15.12.2022 privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Carei în domeniul privat al Municipiului Carei a unor mijloace fixe concesionate către APASERV S.A. Satu Mare, în vederea casării acestora

Pentru vizualizare accesați următorul linkPDF

 

 

H.C.L. Nr. 330/15.12.2022 privind aprobarea înscrierii în domeniul privat al Municipiului Carei a unui imobil-teren în suprafață de 507 mp, identificat cu nr top 7872/93/a, 7877/a, situat în Carei, str. Muncitorilor

Pentru vizualizare accesați următorul linkPDF

 

H.C.L. Nr. 329/15.12.2022 privind aprobarea dării în folosință gratuită a echipamentelor medicale achiziționate prin proiectul ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, cod SMIS nr. 138306 din domeniul privat al Municipiului Carei în favoarea Spitalului Municipal Carei

Pentru vizualizare accesați următorul linkPDF

 

H.C.L. Nr. 328/15.12.2022 privind aprobarea scutirii la plata impozitului pentru clădiri și terenurile aferente acestora aparținând ASOCIAȚIEI ORGANIZAȚIA CARITAS A DIECEZEI SATU MARE pentru anul 2023

Pentru vizualizare accesați următorul linkPDF

 

H.C.L. Nr. 327/15.12.2022 privind aprobarea scutirii la plata impozitului pentru clădirea și terenul aferent acesteia aparținând FUNDAȚIEI DOWN Carei pentru anul 2023

Pentru vizualizare accesați următorul linkPDF

 

H.C.L. Nr. 326/12.12.2022 privind aprobarea participării UAT Municipiul Carei în calitate de partener în organizarea concursului internațional Judo Cupa Carei, ediția I

Pentru vizualizare accesați următorul linkPDF

 

H.C.L. Nr. 325/12.12.2022 privind modificarea și completarea HCL nr 264/07.10.2022 pentru aprobarea proiectului ”Renovare Energetică Moderată a clădirilor Rezidențiale multifamiliale, Municipiul Carei – Cart. Republicii nr. 6, Județul Satu Mare”

Pentru vizualizare accesați următorul link PDF

 

H.C.L. Nr. 324/12.12.2022 privind modificarea și completarea HCL nr 261/07.10.2022 pentru aprobarea proiectului ”Renovare Energetică Moderată a clădirilor Rezidențiale multifamiliale, Municipiul Carei – Cart. Republicii nr. 16, Județul Satu Mare”

Pentru vizualizare accesați următorul link PDF

 

H.C.L. Nr. 323/12.12.2022 privind modificarea și completarea HCL nr 259/07.10.2022 pentru aprobarea proiectului ”Renovare Energetică Moderată a clădirilor Rezidențiale multifamiliale, Municipiul Carei – Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Județul Satu Mare”

Pentru vizualizare accesați următorul linkPDF

 

H.C.L. Nr. 322/12.12.2022 privind modificarea HCL nr 258/07.10.2022 pentru aprobarea proiectului ”Renovare Energetică Moderată a clădirilor Rezidențiale multifamiliale, Municipiul Carei – Str. Ady Endre nr. 6, Județul Satu Mare”

Pentru vizualizare accesați următorul link PDF

 

H.C.L. Nr. 321/28.11.2022 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) al Municipiului Carei pentru perioada de programare 2021 – 2030

 

Pentru vizualizare accesați următorul link PDF

Pentru vizualizare accesați următorul link PDF

Pentru vizualizare accesați următorul link PDF

Pentru vizualizare accesați următorul link PDF

H.C.L. Nr. 320/28.11.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 la sursa C - Credite interne

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 319/28.11.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2022

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 318/15.11.2022 privind aprobarea utilizării a excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Carei în anul 2022

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 317/15.11.2022 privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea alipirii unor imobile - terenuri în suprafață alipită de 15822 mp, situate în Carei, Calea Armatei Române

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 316/15.11.2022 privind modificarea HCL 231/08.11.2021 pentru aprobarea documentației tehnice – etapa documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „ Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă și canalizare din Municipiul Carei, jud. Satu Mare, etapa II-a ”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 315/15.11.2022 pentru aprobarea proiectului „START - pentru integrarea socio-profesională a persoanelor vulnerabile din Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 314/15.11.2022 privind aprobarea modificării organigramei şi al statului de funcţii al Spitalului Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 313/15.11.2022 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 30.09.2022 al Spitalului Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 312/15.11.2022 privind aprobarea execuţiei bugetelor locale de venituri şi cheltuieli la 30.09.2022 - credite interne

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 311/15.11.2022 privind aprobarea execuţiei bugetelor locale de venituri şi cheltuieli la 30.09.2022 - venituri proprii învățământ

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 310/15.11.2022 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 30.09.2022 al S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L.

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 309/15.11.2022 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 30.09.2022 al S.C. Piețe-Parcări S.R.L. Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 308/15.11.2022 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 30.09.2022 al Fundaţiei Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Gróf Károlyi”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 307/15.11.2022 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 30.09.2022 al Clubului Sportiv Municipal Victoria Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 306/15.11.2022 privind aprobarea execuţiei bugetelor locale de venituri şi cheltuieli ale Municipiului Carei la 30.09.2022

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 305/15.11.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului 2022 al Fundației Centrul de Promovare a Turismului Cultural ”Gróf Károlyi”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 304/15.11.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la sursa G – CSM VICTORIA CAREI

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 303/15.11.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2022

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 302/03.11.2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului General, etapa Documentație de Avizare a Lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție „Dezvoltarea integrată și durabilă a patrimoniului și turismului cultural în Municipiul Carei – Complex Castel Károlyi și Parc Dendrologic – etapa a II-a”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 301/03.11.2022 privind aprobarea revocării H.C.L. nr 284/21.10.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului General, etapa Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Dezvoltarea integrată și durabilă a patrimoniului și turismului cultural în Municipiul Carei – Complex Castel Károlyi și Parc Dendrologic – etapa a II-a”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 300/03.11.2022 privind îndreptarea erorii materiale strecurate la poz.26 din Anexa la HCL 190/04.08.2022 privind aprobarea modificării ANEXEI la H.C.L. NR.234/11.11.2021, modificată prin H.C.L. NR.108/12.04.2022 - LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII PUBLICE DE INTERES LOCAL finanţate prin contractarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de 25.364.086,95 lei, revizuită prin HCL nr 215/23.08.2022, HCL nr 230/05.09.2022 și prin HCL nr 298/31.10.2022

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 299/03.11.2022 pentru modificarea HCL nr 166/16.10.2020 modificată prin HCL nr 283/21.10.2022 privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest și Unitatea Administrativ Teritorială Carei pentru proiectul „Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programe 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice ( tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură” - proiect 2 ” Dezvoltarea integrată și durabilă a patrimoniului și turismului cultural în Municipiul Carei – Complex Castel Karolyi și Parc Dendrologic – etapa a II-a”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 298/31.10.2022 pentru revizuirea Anexei la HCL nr 230/05.09.2022, revizuită prin Anexa la HCL nr 215/23.08.2022 pentru revizuirea Anexei HCL 190/04.08.2022 privind aprobarea modificării ANEXEI la H.C.L. NR.234/11.11.2021, modificată prin H.C.L. NR.108/12.04.2022 - LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII PUBLICE DE INTERES LOCAL finanţate prin contractarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de 25.364.086,95 lei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 297/31.10.2022 privind participarea în cadrul proiectului cu titlul “REALIZARE PISTE PENTRU BICICLETE ÎN LOCALITĂȚILE CAREI, CAMIN, FOIENI, PETREȘTI, URZICENI, DOBA, MICULA, VIILE SATU MARE, JUDETUL SATU-MARE”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 296/31.10.2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului General, etapa Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Eficientizarea serviciului de transport public al Municipiului Carei ”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 295/31.10.2022 pentru aprobarea necesității și oportunității, a indicatorilor tehnico-economici și a Devizului General, etapa Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție „ADAPTAREA LA TEREN – BAZA SPORTIVĂ TIP 1”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 294/31.10.2022 privind aprobarea unei documentaţii tehnico-cadastrale de prima înscriere a unui teren în domeniul public al Municipiului Carei, situat în intravilanul Municipiului Carei, în suprafaţă de 26.263 mp

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 293/31.10.2022 privind aprobarea unei documentaţii tehnico-cadastrale de prima înscriere a unui teren în domeniul public al Municipiului Carei, situat în intravilanul Municipiului Carei, în suprafaţă de 6508 mp

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 292/31.10.2022 privind aprobarea unei documentaţii tehnico-cadastrale de prima înscriere a unui drum în domeniul public al Municipiului Carei, situat în intravilanul Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 291/31.10.2022 privind aprobarea înscrierii în domeniul privat al Municipiului Carei a unui imobil - teren în suprafață de 1000 mp, înscris în CF 108920 Carei, respectiv imobil - teren în suprafață de 3000 mp, înscris în CF 108686, situate în Carei, Calea Armatei Române nr.72

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 290/31.10.2022 privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea dezlipirii imobilului teren, identificat prin CF 113805 Carei, nr. cad. 113805, situat în Carei, str. Tireamului nr.86 A, B, C

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 289/31.10.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la sursa G – CSM VICTORIA CAREI

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 288/31.10.2022 privind aprobarea utilizării a excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Carei în anul 2022

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 287/21.10.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului 2022 al Fundației Centrul de Promovare a Turismului Cultural ”Gróf Károlyi”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 286/21.10.2022 privind aprobarea efectuării gărzii la domiciliu de către medicii specialiști, biologii și chimiștii din cadrul Laboratorului de analize medicale al Spitalului Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 285/21.10.2022 privind aprobarea necesității și oportunității investiției „Eficientizarea serviciului de transport public călători al Municipiului Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 284/21.10.2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului General, etapa Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Dezvoltarea integrată și durabilă a patrimoniului și turismului cultural în Municipiul Carei – Complex Castel Károlyi și Parc Dendrologic – etapa a II-a”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 283/21.10.2022 pentru modificarea HCL nr 166/16.10.2020 privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest și Unitatea Administrativ Teritorială Carei pentru proiectul „Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programe 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice ( tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură” - proiect 2 ” Dezvoltarea integrată și durabilă a patrimoniului și turismului cultural în Municipiul Carei – Complex Castel Karolyi și Parc Dendrologic – etapa a II-a ”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 282/21.10.2022 privind declararea de utilitate publică a obiectivelor de investiție cuprinse în „ PUZ – Introducere în intravilan – Zonă de instituție și servicii în Municipiul Carei, strada Tireamului, nr. cad. 113182, titular UAT Municipiul Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 281/21.10.2022 privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Municipiului Carei în domeniul public al Municipiului Carei a terenului extratravilan înscris în C.F. nr. 113182 Carei, nr cad 113182 în suprafață de 77.492 mp, situat pe str. Tireamului

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 280/21.10.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru sursa F pe anul 2022 al Spitalului Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 279/21.10.2022 privind aprobarea necesității și oportunității investiției și întocmirea documentației tehnico-economice aferente etapa DALI pentru investiția ”Extindere și modernizare drum sat Ianculești (de la intrare până la zona de agrement a lacului)”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 278/21.10.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice etapa DALI aferentă obiectivului de investiții ”Reabilitarea strada Constantin Mille în Municipiul Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 277/21.10.2022 privind aprobarea necesității și oportunității investiției și întocmirea documentației tehnico-economice aferente etapa DALI pentru investiția ”Reabilitarea și modernizarea strada Agoston din Municipiul Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 276/21.10.2022 privind aprobarea necesității și oportunității investiției și întocmirea documentației tehnico-economice aferente etapa DALI pentru investiția ”Reabilitarea și modernizarea Colegiului Tehnic Iuliu Maniu din Municipiul Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 275/21.10.2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului General, etapa Studiu de Fezabilitate precum și elaborarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul de investiție „CREȘTEREA MOBILITĂȚII URBANE DURABILE – ZONA NORD – MUNICIPIUL CAREI”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 274/21.10.2022 privind aprobarea angajării unui avocat și a contractului de asistență juridică pentru depunrea contestației împotriva Anexei F-PO.DGPOR.DAP.I.7.10.29 comunicat de MDLPA, referitor la Contractul de Finanțare cod SMIS 121471 „Eficientizarea și modernizarea sistemului de iluminat public din Municipiul Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 273/21.10.2022 privind aprobarea cuantumului burselor aferente anului şcolar 2022-2023 pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 272/21.10.2022 privind aprobarea cofinanţării cu 10% a listei de investiţii de la Spitalul Municipal Carei, pentru anul 2023

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 271/21.10.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la sursa G – CSM VICTORIA CAREI

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 270/21.10.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2022

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 269/10.10.2022 privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru imobilele afectate de deflagrația de gaze naturale din 27.02.2022, situate în Municipiul Carei, P-ța Avram Iancu nr 3 sc B

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 268/10.10.2022 privind aprobarea modificării Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020” cod SMIS 123241

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 267/10.10.2022 privind aprobarea unor tarife distincte aplicate beneficiarilor serviciului de salubrizare

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 266/07.10.2022 pentru aprobarea proiectului ”Renovare energetică integrată a Liceului Tehnologic Simion Bărnuțiu din Municipiul Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 265/07.10.2022 pentru aprobarea proiectului ”Renovare integrată a clădirii Secției de Psihiatrie a Spitalului Municipal Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 264/07.10.2022 pentru aprobarea proiectului ”Renovare Energetică Moderată a clădirilor Rezidențiale multifamiliale, Municipiul Carei – Cart. Republicii nr. 6, Județul Satu Mare”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 263/07.10.2022 pentru aprobarea proiectului ”Renovare energetică aprofundată - Lucrări de reabilitare privind creșterea eficienței energetice și gestionare inteligentă a energiei la Grădinița cu program prelungit nr. 7, din Municipiul Carei, str. Traian nr. 126, jud. Satu Mare ”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 262/07.10.2022 pentru aprobarea proiectului ”Renovare Energetică Moderată a clădirilor Rezidențiale multifamiliale – P-ța 1 Mai nr 1-3-5”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 261/07.10.2022 pentru aprobarea proiectului ”Renovare Energetică Moderată a clădirilor Rezidențiale multifamiliale – Cart. Republicii nr. 16”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 260/07.10.2022 pentru aprobarea proiectului ”Renovare Energetică Moderată a clădirilor Rezidențiale multifamiliale – Cart. Republicii nr. 15”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 259/07.10.2022 pentru aprobarea proiectului ”Renovare Energetică Moderată a clădirilor Rezidențiale multifamiliale – Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 258/07.10.2022 pentru aprobarea proiectului ”Renovare Energetică Moderată a clădirilor Rezidențiale multifamiliale – Str. Ady Endre nr. 6”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 257/07.10.2022 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității învățământului din unităţile de învăţământ din Municipiul Carei în anul şcolar 2022-2023

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 256/07.10.2022 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ în anul şcolar 2022-2023

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 255/07.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului privind repartizarea și închirierea locuințelor sociale și de necesitate din proprietatea UAT Municipiul Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 254/07.10.2022 privind aprobarea predării în concesionare a mijloacelor fixe din Lista de investiții realizate din fonduri ECO Etapa II către SC APASERV SATU MARE SA

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 253/07.10.2022 privind aprobarea completării domeniului privat al Municipiului Carei cu două poziții noi – terenuri intravilane

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 252/07.10.2022 privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Carei în domeniul privat al Municipiului Carei a imobilului clădire cazan din incinta Liceului Tehnologic ”Iuliu Maniu” înscris în CF 109811 Carei, nr cad 109811 - C3

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 251/07.10.2022 privind aprobarea înscrierii în domeniul privat al Municipiului Carei a unui imobil-teren în suprafață de 1000 mp, înscris în CF 109185 Carei, situat în Carei, Calea Armatei Române

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 250/07.10.2022 privind aprobarea unei documentaţii tehnico-cadastrale de prima înscriere a unui teren în domeniul public al Municipiului Carei – Drum de exploatare

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 249/07.10.2022 privind alocarea unui spațiu pentru Societatea Cultural Patriotică Avram Iancu – Filiala Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 248/07.10.2022 privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 71/2019 privind atribuirea în folosinţă gratuită pe termen de 18 luni, a spaţiului în suprafaţă totală de 1013 mp din imobilul situat în Carei, str. Progresului nr 28, în favoarea Judecătoriei Carei, modificată

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 247/07.10.2022 privind scutirea parțială de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru imobilul situat în Carei, str. 1 Decembrie 1918 nr.36, proprietatea Forumului Democrat al Germanilor

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 246/07.10.2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

Pentru vizualizare accesați următorul link PDF

 

H.C.L. Nr. 245/07.10.2022 privind aprobarea vânzării terenului intravilan, identificat prin C.F. 103817 Carei, nr top 634/104 în suprafață de 45 mp, situat în Municipiul Carei, str. Bujorului nr 16A

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

Pentru vizualizare accesați următorul link PDF

 

H.C.L. Nr. 244/07.10.2022 privind aprobarea cofinanțării cheltuielilor de transport pentru un medic specialist al Spitalului Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 243/07.10.2022 privind aprobarea decontării chiriei aferente unei locuinţe de serviciu pentru un medic specialist angajat al Spitalului Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 242/07.10.2022 privind aprobarea utilizării a excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Carei în anul 2022

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 241/07.10.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Spitalului Municipal Carei - sursa F

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 240/07.10.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2022

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 239/07.10.2022 privind conferirea titlului PRO URBE domnului Bogdan Georgescu

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 238/05.10.2022 privind modificarea și completarea Anexei la HCL 89/01.04.2022 pentru aprobarea proiectului ”Renovare energetică moderată a Liceului Tehnologic Simion Bărnuțiu din Municipiul Carei – corp cantină” modificată și completată prin HCL nr 212/18.08.2022

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 237/23.09.2022 privind aprobarea utilizării a excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Carei în anul 2022

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 236/23.09.2022 privind participarea Municipiului Carei în cadrul PNRR 2022 la Apelul de proiecte Componenta C3 MANAGEMENTUL DEȘEURILOR cu investiția ”Construirea de insule ecologice digitalizate în municipiul Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 235/15.09.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului 2022 al Fundației Centrul de Promovare a Turismului Cultural ”Gróf Károlyi”privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului 2022 al Fundației Centrul de Promovare a Turismului Cultural ”Gróf Károlyi”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 234/15.09.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2022

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 233/12.09.2022 privind modificarea și completarea HCL 93/05.04.2022 pentru aprobarea proiectului ”Renovare energetică aprofundată - Lucrări de reabilitare privind creșterea eficienței energetice și gestionare inteligentă a energiei la Grădinița cu program prelungit nr. 2, din Municipiul Carei, str. Nicolae Bălcescu nr. 9, jud. Satu Mare ”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 232/12.09.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la sursa G – CSM VICTORIA CAREI

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 231/12.09.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2022

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 230 / 05.09.2022 pentru revizuirea Anexei la HCL nr 215/23.08.2022 pentru revizuirea Anexei HCL 190/04.08.2022 privind aprobarea modificării ANEXEI la H.C.L. NR.234/11.11.2021, modificată prin H.C.L. NR.108/12.04.2022 - LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII PUBLICE DE INTERES LOCAL finanţate prin contractarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de 25.364.086,95 lei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 229 / 05.09.2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului General pentru obiectivul de investiție ”Construire Complex Sportiv Polivalent, Municipiul Carei,județ Satu Mare” etapa Studiu de fezabilitate

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 228 / 05.09.2022 privind aprobarea necesității și oportunității realizării investiției ”Modernizarea și extinderea Pieței agro-alimentare din Municipiul Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 227 / 05.09.2022 privind aprobarea necesității și oportunității realizării investiției ”Regenerarea urbană a Cartierului Mihai Viteazul II din Municipiul Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 226 / 05.09.2022 privind aprobarea necesității și oportunității realizării investiției ”Regenerarea urbană a Cartierului Mihai Viteazul I din Municipiul Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 225 / 05.09.2022 privind aprobarea necesității și oportunității realizării investiției ”Regenerarea urbană a Cartierului Republicii din Municipiul Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 224 / 05.09.2022 privind aprobarea necesității și oportunității realizării investiției ”Regenerarea urbană a Cartierului Eliberării din Municipiul Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 223 / 05.09.2022 privind modificarea și completarea HCL 109/21.04.2022 pentru aprobarea proiectului ”Renovarea energetică moderată a Liceului Tehnologic Iuliu Maniu Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 222 / 05.09.2022 privind modificarea și completarea HCL 96/05.04.2022 pentru aprobarea proiectului ”Renovare energetică aprofundată - Lucrări de reabilitare privind creșterea eficienței energetice și gestionare inteligentă a energiei la Grădinița cu program normal nr. 9, din Municipiul Carei, str. Nicolae Titulescu nr. 2, jud. Satu Mare”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 221 / 05.09.2022 privind modificarea și completarea HCL 91/05.04.2022 pentru aprobarea proiectului ”Renovare energetică aprofundată - Lucrări de reabilitare privind creșterea eficienței energetice și gestionare inteligentă a energiei la Grădinița cu program prelungit nr. 1/B, din Municipiul Carei, str. Agrară nr. 1, jud. Satu Mare”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 220 / 29.08.2022 pentru modificarea taxei de pescuit la lacul Ianculeşti

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 219 / 29.08.2022 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului intravilan în suprafață de 1000 mp înscris în C.F. 112680 Carei, nr top 112680 situat pe Calea Armatei Române, f.n.

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

Pentru vizualizare accesați următorul link PDF

H.C.L. Nr. 218 / 29.08.2022 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului intravilan în suprafață de 1000 mp înscris în C.F. 112680 Carei, nr top 112680 situat pe Calea Armatei Române, f.n.

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

Pentru vizualizare accesați următorul link PDF

H.C.L. Nr. 217 / 29.08.2022 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului intravilan în suprafață de 1791 mp înscris în C.F. 103334 Carei nr. Cad. 103334 situat pe Calea Armatei Române, f.n.

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 216 / 29.08.2022 privind modificarea și completarea HCL 92/05.04.2022 pentru aprobarea proiectului ”Renovare energetică aprofundată - Lucrări de reabilitare privind creșterea eficienței energetice și gestionare inteligentă a energiei la Grădinița cu program prelungit nr. 1/A, din Municipiul Carei, str. Progresului nr. 8, jud. Satu Mare”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 215 / 23.08.2022 pentru revizuirea Anexei HCL nr 190/04.08.2022 privind aprobarea modificării ANEXEI la H.C.L. NR.234/11.11.2021, modificată prin H.C.L. NR.108/12.04.2022 - LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII PUBLICE DE INTERES LOCAL finanţate prin contractarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de 25.364.086,95 lei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 214 / 23.08.2022 privind revizuirea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Carei nr. 107/2022 pentru modificarea Anexei la HCL nr. 181/06.09.2021 privind aprobarea achiziționării de autovehicule utilitare și utilaje necesare dotării Direcției Servicii Publice Locale din cadrul U.A.T. Municipiul Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 213 / 23.08.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2022

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 212 / 18.08.2022 privind modificarea și completarea HCL 89/01.04.2022 pentru aprobarea proiectului ”Renovare energetică moderată a Liceului Tehnologic Simion Bărnuțiu din Municipiul Carei – corp cantină”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 211 / 18.08.2022 privind aprobarea angajării unui avocat și a contractului de asistență juridică pentru suspendarea / anularea Autorizației de mediu nr. 41/2010, revizuită la data de 23.03.2021

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 210 / 18.08.2022 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a chioșcurilor metalice, situate pe str. 1 Decembrie 1918 respectiv pe B-dul 25 Octombrie din Municipiul Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 209 / 18.08.2022 privind aprobarea documentației necesare vânzării prin licitație publică a imobilului constând în construcție și teren aferent, ce aparține domeniului privat al Municipiului Carei, situat în Carei, str. 1 Decembrie 1918 nr.15, înscris în C.F. 112940 Carei nr. Cad. 112940 și nr. cad. 112940-C1

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 208 / 18.08.2022 privind participarea Municipiului Carei la ”Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public” și aprobarea Devizului general aferent obiectivului de investiții ”Modernizarea sistemului de iluminat public în Municipiul Carei, județul Satu Mare”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 207 / 18.08.2022 privind aprobarea utilizării a excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Carei în anul 2022

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 206 / 04.08.2022 privind aprobarea amplasării statuii pictorului Ligeti Antal în Municipiul Carei, Str. 1 Decembrie 1918

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 205 / 04.08.2022 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului intravilan în suprafață de 1000 mp înscris în C.F. 112680 Carei, nr top 112680 situat pe Calea Armatei Române, f.n.

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 204 / 04.08.2022 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului intravilan în suprafață de 1242 mp înscris în C.F. 112929 Carei, nr. Cad. 112929 situat pe Calea Armatei Române, f.n.

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 203 / 04.08.2022 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului intravilan în suprafață de 1791 mp înscris în C.F. 103334 Carei nr. Cad. 103334 situat pe Calea Armatei Române, f.n.

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 202 / 04.08.2022 privind aprobarea unei documentaţii tehnico-cadastrale de prima înscriere al imobilului-teren în domeniul privat al Municipiului Carei, identificat în CF 113317 Carei, nr. Top. 1819/6 Carei situat pe str. Mihai Eminescu, nr. 13

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 201 / 04.08.2022 pentru aprobarea modificării HCL nr. 84/2022 privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Carei în domeniul privat al Municipiului Carei a terenului intravilan înscris în C.F. nr. 106364 Carei, nr cad 106364 în vederea vânzării acestuia

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 200 / 04.08.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la sursa G CSM VICTORIA CAREI

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 199 / 04.08.2022 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 30.06.2022 al Spitalului Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 198 / 04.08.2022 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 30.06.2022 al S.C. Piețe-Parcări S.R.L. Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 197 / 04.08.2022 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 30.06.2022 al Fundaţiei Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Gróf Károlyi”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 196 / 04.08.2022 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 30.06.2022 al S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L.

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 195/04.08.2022 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 30.06.2022 al Clubului Sportiv Municipal Victoria Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 194 / 04.08.2022 privind aprobarea execuţiei bugetelor locale de venituri şi cheltuieli la 30.06.2022 venituri proprii învățământ

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 193/04.08.2022 privind aprobarea execuţiei bugetelor locale de venituri şi cheltuieli la 30.06.2022 credite interne

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 192/04.08.2022 privind aprobarea execuţiei bugetelor locale de venituri şi cheltuieli ale Municipiului Carei la 30.06.2022

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 191/04.08.2022 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local în Consiliul Director al Fundației Centrul de Promovare al Turismului Cultural ”Gróf Károlyi”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 190/04.08.2022 privind aprobarea modificării ANEXEI la H.C.L. NR.234/11.11.2021, modificată prin H.C.L. NR.108/12.04.2022 - LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII PUBLICE DE INTERES LOCAL finanţate prin contractarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de 25.364.086,95 lei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 189/04.08.2022 privind actualizarea și completarea Studiului de fezabilitate cu elemente DALI „Extinderea, reabilitarea Liceului Teoretic Carei” în vederea realizării obiectivului de investiții: „Extinderea, reabilitarea și dotarea Liceului Teoretic Carei, str. Ignișului nr. 18, municipiul Carei, județul Satu Mare”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 188 / 04.08.2022 privind aprobarea demarării serviciilor de decontaminare teren deșeuri periculoase inflamabile, de pe amplasamentul identificat prin CF 111398 Carei și a alocării financiare pentru realizarea acestor servicii

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 187 / 04.08.2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiți – etapa PT aferenți investiției ”Modernizare Creșă de copii în Municipiul Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 186 / 04.08.2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiți aferenți obiectivului de investiții ”Creșterea gradului de participare la învățământul general obligatoriu în cadrul Școlii Gimnaziale nr. 1 Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 185 / 04.08.2022 pentru modificarea HCL nr 120/2018, modificată și completată prin HCL 210/2018 privind aprobarea și cofinanțarea proiectului ”Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Carei pe baza măsurilor propuse în Planul de mobilitate Urbană Durabilă” în cadrul POR 2014-2020, Axa 3

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 184/04.08.2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiți aferenți obiectivului de investiții ”Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Carei pe baza măsurilor propuse în Planul de mobilitate Urbană Durabilă”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 183 / 04.08.2022 pentru modificarea HCL nr 29/2018, modificată și completată prin HCL 81/2018 privind aprobarea și cofinanțarea proiectului ”Amenajare parc de agrement Somos în municipiul Carei” în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 5

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 182 / 04.08.2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiți aferenți obiectivului de investiții ”Amenajare parc de agrement SOMOS în Municipiul Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 181 / 04.08.2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici – etapa PT aferenți investiției ”Mobilitate urbană – Reabilitare trotuare în Municipiul Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 180 / 04.08.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – etapa PT aferenți investiției ”Mobilitate urbană – Reabilitare străzi în Municipiul Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 179 / 04.08.2022 privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Carei pentru perioada 2021-2027

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 178 / 04.08.2022 privind conferirea titlului PRO URBE sorei piariste Kürti-Bokor Judit

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 177/18.07.2022 privind aprobarea acceptării ofertei de donație cu sarcini formulate de Asociația Societatea Ady Endre Társaság

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 176/18.07.2022 privind scoaterea din evidența mijloacelor fixe a unor bunuri din domeniul public și din domeniul privat al Municipiului Carei, înscrise de două ori ca urmare a unor erori materiale

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 175/18.07.2022 pentru îndreptarea erorii materiale strecurate în HCL 278/22.12.2021 privind completarea HCL 128/2017 și HCL 28/2020 prin aprobarea documentației tehnico-cadastrale în vederea înscrierii în evidențele de carte funciară, în favoarea UAT Municipiul Carei – Domeniul public, a imobilului Puț F7414

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 174/18.07.2022 privind aprobarea unei documentaţii tehnico-cadastrale de prima înscriere a unui teren în suprafață de 100 mp în domeniul privat al Municipiului Carei, situat pe str. Dacia nr 20

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 173/18.07.2022 privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Municipiului Carei în domeniul public al Municipiului Carei a terenului intravilan înscris în C.F. nr. 112192 Carei, nr cad 112192 în suprafață de 11968 mp, situat pe str. Iuliu Maniu nr 21/A

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 172/18.07.2022 privind numirea administratorului SC CAREI TRANS BUS SRL

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 171/18.07.2022 privind aprobarea utilizării a excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Carei în anul 2022

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 170/18.07.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2022 al Fundației Centrul de Promovare a Turismului Cultural "Grof Karolyi"

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 169/18.07.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli la sursa G - CSM VICTORIA CAREI

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 168/18.07.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli la sursa E - Învățământ

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 167/18.07.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2022

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 166 / 18.06.2022 privind modificarea componenței unei comisii de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 165/29.06.2022 privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii al Spitalului Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

 

H.C.L. Nr. 164 /07.06.2022 pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „ Realizarea unui acces de pe str. Gheorghe Barițiu pe intrare în incinta Școlii Gimnaziale nr. 1 ”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 163 / 07.06.2022 privind aprobarea modificarea HCL 93/2021 privind aprobarea Regulamentului privind administrarea, exploatarea şi închirierea locuinţelor pentru tineri construite prin A.N.L. aflate în gestionarea U.A.T. Municipiul Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 162 / 07.06.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – proiect nr. 8 / 2021 elaborat de ARHING PROIECT SRL Satu Mare, pentru realizare :”ZONĂ LOCUIT P,P+1-2 , MUN. CAREI, str. ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF F.NR.”, beneficiar :SAVA ANDREEA

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 161 / 07.06.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – proiect nr. 213 / 2021 elaborat de AD PAVI DINAMIC SRL Satu Mare, pentru realizare ”LOTIZARE TEREN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE PE PARCELA CU NR. CAD. 112521, MUNICIPIUL CAREI, str. SOMEȘ NR. 26”, beneficiari : IUGA PETRU și soția IUGA DELIA-MARIA

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 160 / 07.06.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – proiect nr. 253 / 2021 elaborat de ARHABITAT 2015 SRL SATU MARE, privind :”CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL ÎN MUN. CAREI, str. TIMOTEI CIPARIU NR. 1, JUD Satu Mare”, beneficiari :SC IMOBILIEN VARGA SRL

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 159 / 07.06.2022 privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Municipiului Carei în domeniul public al Municipiului Carei a terenului intravilan înscris în C.F. nr. 104483 Carei, nr cad 104483

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 158 / 07.06.2022 privind aprobarea unei documentaţii tehnico-cadastrale de primă înscriere a unui imobil (Grădinița str. Tireamului nr. 27) în domeniului public al UAT Municipiul Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 157 / 07.06.2022 privind revocarea dreptului de administrare a Școlii Generale nr. 3 asupra imobilelor înscrise în CF nr. 109698 Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 156 / 07.06.2022 pentru îndreptarea erorii materiale strecurat în HCL 60/09.03.2022 privind aprobarea unei documentaţii tehnico-cadastrale de prima înscriere a unei clădiri în domeniul privat al Municipiului Carei, pe str. Mihai Viteazul

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 155 / 07.06.2022 privind alocarea unor fonduri pentru organizarea celei de a XXI ediții a „Festivalului moților - Zilele Iancului” din satul Ianculeşti

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 154 / 07.06.2022 privind aprobarea participării UAT Municipiul Carei prin Fundația Centrul de Promovare a Turismului Cultural Grof Károly, în calitate de partener la evenimentul organizat în incinta Castelului Károly de către Asociația Economică Germano-Română pentru Regiunea de NV și ai Asociația Camera Meșteșugarilor

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 153 / 07.06.2022 privind aprobarea participării UAT Municipiul Carei prin Fundația Centrul de Promovare a Turismului Cultural Grof Károly, în calitate de partener în organizarea evenimentului automobilistic ”BAJA SATU MARE 2022”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 152 / 07.06.2022 privind alocarea sumei de 158.000 lei din bugetul local pe anul 2022 pentru acordarea sprijinului financiar, unităţilor de cult din municipiul Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 151 / 07.06.2022 privind aprobarea finanţării nerambursabile de la bugetul local pe anul 2022, pentru proiecte şi activităţi nonprofit de interes general

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 150 / 07.06.2022 privind aprobarea utilizării a excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Carei în anul 2022

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 149 / 07.06.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Spitalului Municipal Carei - sursa F

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 148 / 07.06.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2022

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 147 / 07.06.2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 146 / 23.05.2022 privind aprobarea angajării unui avocat și a contractului de asistență juridică în vederea depunerii demersurilor necesare pentru verificarea legalității Notei de neconformitate nr. 153566.9 / 24.03.2022, precum și a deciziei de soluționare a contestației, până la definitivare

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 145 / 23.05.2022 privind aprobarea angajării unui avocat și a contractului de asistență juridică în vederea depunerii demersurilor necesare pentru verificarea legalității Notei de neconformitate nr. 15476.3/12.04.2022, precum și a deciziei de soluționare a contestației, până la definitivare

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 144 / 23.05.2022 privind suplimentarea valorii lucrărilor de eliberare amplasament respectiv punere în siguranță pentru imobilul bloc de locuințe cu 16 apartamente, situat în Municipiul Carei, P-ța Avram Iancu nr 3, scara B, aprobate prin HCL nr 66/17.03.2022

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 143 / 23.05.2022 privind aprobarea modificării valorilor de inventar a mijloacelor fixe, Drumuri de exploatare, aparținând patrimoniului Municipiului Carei domeniul public și domeniul privat

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 142 / 23.05.2022 privind aprobarea majorării valorilor de inventar a mijloacelor fixe, Terenuri, aparținând patrimoniului Municipiului Carei – domeniul privat

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 141 / 23.05.2022 privind aprobarea majorării valorilor de inventar a mijloacelor fixe, Străzi, aparținând patrimoniului Municipiului Carei – domeniul public

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 140 / 23.05.2022 privind aprobarea majorării valorilor de inventar a mijloacelor fixe, Terenuri, aparținând patrimoniului Municipiului Carei – domeniul public

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 139 / 23.05.2022 privind aprobarea majorării valorilor de inventar a mijloacelor fixe, Alei și spații verzi, aparținând patrimoniului Municipiului Carei – domeniul public

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 138 / 23.05.2022 privind aprobarea majorării valorilor de inventar a mijloacelor fixe, construcții, aparținând patrimoniului Municipiului Carei – domeniul public

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 137 / 23.05.2022 privind aprobarea vânzării terenului intravilan, identificat prin C.F. 110145 Carei, în suprafață de 864 mp

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 136 / 23.05.2022 privind aprobarea modificării organigramei şi al statului de funcţii al Spitalului Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 135 / 23.05.2022 privind aprobarea efectuării gărzii la domiciliu de către medicii specialiști angajați la Compartimentul ATI și Secția de Obstretică-Ginecologie din cadrul Spitalului Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 134 / 23.05.2022 privind schimbarea denumirii Grădiniței cu program prelungit nr.5 și atribuirea numelui de ”Grădinița cu program prelungit Jean Calvin”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 133 / 23.05.2022 privind însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 132 / 23.05.2022 privind aprobarea taxelor pentru închirierea sălii Teatrului Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 131 / 23.05.2022 privind organizarea Evenimentului cultural CAREI FEST 2022

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 130 / 23.05.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2022

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 129 / 12.05.2022 privind modificarea HCL nr.86/31.03.2022 pentru aprobarea proiectului ” Elaborarea în format digital a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism al Municipiului Carei ”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 128 / 11.05.2022 pentru aprobarea documentației tehnico-economice – etapa Proiect Tehnic aferentă proiectului ”Cooperare între Carei și Nyirbator pentru îmbunătățirea ocupării forței de muncă și promovarea dezvoltării bazate pe potențialul lor endogen”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 127 / 12.05.2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip ”Construire bază sportivă TIP1, str. Tireamului, nr 77, în Municipiul Carei, județul Satu Mare”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 126 / 29.04.2022 privind aprobarea cheltuielilor necesare executării lucrării DRUM DE ACCES la PARCUL SOMOS în cadrul investiției ”AMENAJARE PARC DE AGREMENT SOMOS ÎN MUNICIPIUL CAREI”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 125 / 29.04.2022 pentru modificarea HCL nr 9/25.01.2021 privind aprobarea Strategiei de Parcări aplicabile în Municipiul Carei, completat și modificat prin HCL nr. 268/08.12.2021

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 124 / 29.04.2022 privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea dezlipirii imobilului teren, identificat prin CF 109265 Carei, nr. top. 6497/17, situat pe Calea Armatei Române

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 123 / 29.04.2022 privind aprobarea modificării organigramei şi al statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 122 / 29.04.2022 privind aprobarea plății în 36 rate lunare a debitului restant al S.C. PIEȚE PARCĂRI S.R.L. Carei către U.A.T. Municipiul Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 121 / 29.04.2022 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31.03.2022 al Spitalului Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 120 / 29.04.2022 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31.03.2022 al S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L.

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 119 / 29.04.2022 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31.03.2022 al S.C. Piețe-Parcări S.R.L. Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 118 / 29.04.2022 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31.03.2022 al Fundaţiei Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Gróf Károlyi”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 117 / 29.04.2022 privind aprobarea execuţiei bugetelor locale de venituri şi cheltuieli la 31.03.2022 credite interne

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 116 / 29.04.2022 privind aprobarea execuţiei bugetelor locale de venituri şi cheltuieli la 31.03.2022 venituri proprii învățământ

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 115 / 29.04.2022 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31.03.2022 al Clubului Sportiv Municipal Victoria Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 114 / 29.04.2022 privind aprobarea execuţiei bugetelor locale de venituri şi cheltuieli ale Municipiului Carei la 31.03.2022

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 113 / 29.04.2022 privind aprobarea Bilanţului contabil pentru anul 2021 al S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L.

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 112 / 29.04.2022 privind aprobarea Bilanţului contabil pentru anul 2021 al S.C. Piețe-Parcări S.R.L.

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 111 / 29.04.2022 privind aprobarea Bilanţului contabil pentru anul 2021 al Fundației Centrul de Promovare a Turismului Cultural ”Gróf Károlyi”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 110 / 21.04.2022 pentru aprobarea participării U.A.T. Municipiului Carei în calitate de partener la organizarea evenimentului Olimpiada națională de limbă și literatură maghiară ”Mikes Kelemen”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 109 / 21.04.2022 pentru aprobarea proiectului ”Renovarea energetică moderată a Liceului Tehnologic Iuliu Maniu Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 108 / 12.04.2022 privind aprobarea modificării ANEXEI la H.C.L. nr.234/11.11.2021 - LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII PUBLICE DE INTERES LOCAL finanţate prin contractarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de 25.364.086,95 lei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 107 / 12.04.2022 pentru modificarea Anexei la HCL nr. 181/06.09.2021 privind aprobarea achiziționării de autovehicule utilitare și utilaje necesare dotării Direcției Servicii Publice Locale din cadrul U.A.T. Municipiul Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 106 / 12.04.2022 pentru modificarea HCL nr 180/2021 privind aprobarea dotării Municipiului Carei cu parcometre aferente locurilor de parcare cu plată

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 105 / 12.04.2022 pentru aprobarea documentației tehnice – etapa Proiect Tehnic și a Devizului General revizuit aferent investiției „Reabilitare B-dul 25 Octombrie, tronson cuprins între str. Mioriței și limita intravilan a străzii”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 104 / 12.04.2022 pentru aprobarea proiectului ”Renovarea energetică moderată a Primăriei Municipiului Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 103 / 12.03.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2022

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 102 / 12.04.2022 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Carei în anul 2022

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 101 / 07.04.2022 pentru aprobarea proiectului ”Renovare Energetică Aprofundată a clădirilor Rezidențiale multifamiliale din Municipiul Carei – Etapa 1”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 100 / 07.04.2022 pentru aprobarea proiectului ”Renovare Energetică Moderată a clădirilor Rezidențiale multifamiliale – Etapa 2”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 99 / 07.04.2022 pentru aprobarea proiectului ”Renovare Energetică Moderată a clădirilor Rezidențiale multifamiliale – Etapa 1”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 98 / 05.04.2022 privind modificarea Hotărârii nr 212/20.12.2018 privind aprobarea proiectului „Creare Centru Multifuncţional Carei”, modificată prin HCL 32/18.02.2020 și HCL 41/14.02.2022

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 97 / 05.04.2022 pentru aprobarea proiectului ”Renovare energetică aprofundată - Lucrări de reabilitare privind creșterea eficienței energetice și gestionare inteligentă a energiei la Grădinița cu program normal nr. 10, din Municipiul Carei, str. Liszt Ferencz nr. 1, jud. Satu Mare ”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 96 / 05.04.2022 pentru aprobarea proiectului ”Renovare energetică aprofundată - Lucrări de reabilitare privind creșterea eficienței energetice și gestionare inteligentă a energiei la Grădinița cu program normal nr. 9, din Municipiul Carei, str. Nicolae Titulescu nr. 2, jud. Satu Mare ”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 95 / 05.04.2022 pentru aprobarea proiectului ”Renovare energetică aprofundată - Lucrări de reabilitare privind creșterea eficienței energetice și gestionare inteligentă a energiei la Grădinița cu program normal nr. 8, din Municipiul Carei, str. Viilor nr. 2, jud. Satu Mare ”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 94 / 05.04.2022 pentru aprobarea proiectului ”Renovare energetică aprofundată - Lucrări de reabilitare privind creșterea eficienței energetice și gestionare inteligentă a energiei la Grădinița cu program prelungit nr. 7, din Municipiul Carei, str. Traian nr. 126, jud. Satu Mare ”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 93 / 05.04.2022 pentru aprobarea proiectului ”Renovare energetică aprofundată - Lucrări de reabilitare privind creșterea eficienței energetice și gestionare inteligentă a energiei la Grădinița cu program prelungit nr. 2, din Municipiul Carei, str. Nicolae Bălcescu nr. 9, jud. Satu Mare ”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 92 / 05.04.2022 pentru aprobarea proiectului ”Renovare energetică aprofundată - Lucrări de reabilitare privind creșterea eficienței energetice și gestionare inteligentă a energiei la Grădinița cu program prelungit nr. 1/A, din Municipiul Carei, str. Progresului nr. 8, jud. Satu Mare ”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 91 / 05.04.2022 pentru aprobarea proiectului ”Renovare energetică aprofundată - Lucrări de reabilitare privind creșterea eficienței energetice și gestionare inteligentă a energiei la Grădinița cu program prelungit nr. 1/B, din Municipiul Carei, str. Agrară nr. 1, jud. Satu Mare ”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 90 / 05.04.2022 privind aprobarea utilizării a excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Carei în anul 2022

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 89 / 01.04.2022 pentru aprobarea proiectului ”Renovare energetică moderată a Liceului Tehnologic Simion Bărnuțiu din Municipiul Carei – corp cantină”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 88 / 01.04.2022 pentru aprobarea proiectului ”Renovare energetică integrată a Liceului Tehnologic Simion Bărnuțiu din Municipiul Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 87 / 01.04.2022 pentru aprobarea proiectului ”Renovare energetică moderată a Spitalului Municipal Carei – Secția Psihiatrie”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 86 / 31.03.2022 pentru aprobarea proiectului ” Elaborarea în format digital a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism ale Municipiului Carei ”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 85 / 31.03.2022 privind aprobarea acordarii unor ajutoare de urgență pentru familiile care s-au stabilit în chirie în urma deflagrației de gaze, de la locația Piața Avram Iancu, la Blocul nr. 3 scara B

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 84 / 31.03.2022 privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Carei în domeniul privat al Municipiului Carei a terenului intravilan înscris în C.F. nr. 106364 Carei, nr cad 106364 în vederea vânzării acestuia

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 83 / 31.03.2022 privind aprobarea scutirii de la plata taxelor locale datorate pe anul 2022, pentru imobilul situat în Carei, Cart. Eliberării nr. 8/A, aflat în administrarea C.S. TAPO Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 82 / 31.03.2022 privind aprobarea modificării organigramei şi al statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 81 / 31.03.2022 privind aprobarea vânzării prin licitație publică imobilului constând în construcție Centrală Termică și teren aferent situat în Carei str. 1 Decembrie 1918 nr. 15

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 80 / 31.03.2022 privind aprobarea predării în concesionare a mijloacelor fixe din Lista de investiții realizate din fonduri IID către SC APASERV SATU MARE SA

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 79 / 31.03.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – proiect nr. 3 / 2021 elaborat de SC ARHING PROIECT SRL, privind :”INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ZONA MIXTĂ INDUSTRIE ȘI DEPOZITE, INSTITUȚII ȘI SERVICII MUN. CAREI str. Calea MIHAI VITEAZUL județul Satu Mare”, beneficiari : HAGA ANTONIU PAUL și soția HAGA HILDA

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 78 / 31.03.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – proiect nr. 21/2019 elaborat de ERYZA PROIECT SRL, privind :”CONSTRUIRE MAGAZIE MUN. CAREI str. Petőfi Sándor nr. 2, județul Satu Mare”, beneficiari : GLISSANDO SRL

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 77 / 31.03.2022 privind aprobarea unei documentaţii tehnico-cadastrale de prima înscriere a unui teren în domeniul public al Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 76 / 31.03.2022 privind aprobarea unei documentaţii tehnico-cadastrale de prima înscriere a unui teren în domeniul public al Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 75 / 31.03.2022 privind aprobarea unei documentaţii tehnico-cadastrale de prima înscriere a unui teren, situat pe Calea Armatei Române, în domeniul privat al Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 74 / 31.03.2022 privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea dezlipirii imobilului teren, identificat CF 105275 cu nr. Cad. 105275 aferent Blocurilor ANL, situat pe strada Tireamului nr 86

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 73 / 31.03.2022 privind aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile din bugetul local al Municipiului Carei, pentru anul 2022, în condițiile Legii nr 350/2005

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 72 / 31.03.2022 privind aprobarea investiției „Modernizarea sistemului de încălzire Locuințe Sociale strada Tireamului”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 71 / 31.03.2022 privind aprobarea revocării H.C.L. nr 49/09.03.2022 pentru aprobarea documentației tehnice – etapa Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizarea sistemului de încălzire Locuințe Sociale strada Tireamului”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 70 / 31.03.20222 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți PT în cadrul proiectului ” Reamenajare loc de joaca în Parcul Dendrologic Carei ”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 69 / 31.03.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Spitalului Municipal Carei - sursa F

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 68 / 31.03.2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Carei şi din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 67 / 17.03.2022 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în comisia de concurs / comisia de soluționare a contestațiilor pentru postul de director financiar contabil în cadrul Spitalului Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 66 / 17.03.2022 privind achitarea contravalorii lucrărilor de eliberare amplasament în vederea finalizării expertizei tehnice în construcții privind imobilul bloc de locuințe cu 16 apartamente situat în Municipiul Carei, P-ța Avram Iancu nr 3, scara B

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 65 / 09.03.2022 privind casarea / scoaterea din evidență a unor mijloace fixe din domeniul privat al Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 64 / 09.03.2022 privind preluarea în domeniul privat al UAT Municipiul Carei a 13 buc containere

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 63 / 09.03.2022 pentru modificarea și completarea HCL nr 198/2018 privind trecerea din domeniul public al municipiului Carei în domeniul public al Statului Român şi în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Serviciul de Ambulanţă Jud. Satu Mare, a imobilului, clădire identificat în C.F. 111373 Carei sub nr cad. 111373-C1, anexă garaje, în suprafaţă de 176 mp şi a terenului în suprafaţă de 1105 mp situat în Carei, str. Tireamului nr. 17

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 62 / 09.03.2022 pentru modificarea HCL nr 224/03.11.2021 privind aprobarea proiectului „Construire locuințe sociale și Centru comunitar integrat medico-social în municipiul Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 61 / 09.03.2022 pentru modificarea HCL nr 225/03.11.2021 privind aprobarea documentației tehnice – etapa Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Construire locuințe sociale și Centru comunitar integrat medico-social în municipiul Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 60 / 09.03.2022 privind aprobarea unei documentaţii tehnico-cadastrale de prima înscriere a unei clădiri în domeniul privat al Municipiului Carei, pe str. Mihai Viteazul

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 59 / 09.03.2022 privind aprobarea unei documentaţii tehnico-cadastrale de prima înscriere a unor clădiri în domeniul public al Municipiului Carei, Anexă la Clădirea Turnului de apă, din ansamblul Castelul Karolyi

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 58 / 09.03.2022 privind aprobarea unei documentaţii tehnico-cadastrale de prima înscriere a unor clădiri în domeniul public al Municipiului Carei, în incinta Parcului Dendrologic

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 57 / 09.03.2022 privind aprobarea amplasării statuii Aurel Popp în Municipiul Carei, Str. 1 Decembrie 1918

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 56 / 09.03.2022 privind aprobarea amplasării statuii Kölcsey Ferenc în Municipiul Carei, Str. 1 Decembrie 1918

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 55 / 04.03.2022 privind aprobarea scutirii de la plata taxelor locale datorate pe anul 2022, pentru imobilul situat în Carei, str.1 Decembrie 1918 nr.1, aflat în administrarea Fundației Centrul de Promovare a Turismului Cultural ”Gróf Károlyi”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 54 / 09.03.2022 privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru imobilele situate în Carei, str. 1 Decembrie 1918 nr.30, proprietatea Episcopiei Romano-Catolice Satu Mare

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 53 / 09.03.2022 privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru imobilul situat în Carei, str. Tireamului nr. 75, proprietatea Parohiei Romano-Catolice nr.2 Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 52 / 09.03.2022 privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale datorate pe anul 2022, de Asociaţia EQUUS Carei, pentru imobilul situat în Carei, str. 25 Octombrie nr. 2

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 51 / 09.03.2022 privind atribuirea în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 5 ani, a două săli, în favoarea Asociației Culturale Rekettye Carei, din imobilul situat în Municipiul Carei, str. Tireamului nr 27

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 50 / 09.03.2022 privind aprobarea cofinanțării cheltuielilor de transport pentru un număr de doi medici specialişti ai Spitalului Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 49 / 09.03.2022 pentru aprobarea documentației tehnice – etapa Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizarea sistemului de încălzire Locuințe Sociale strada Tireamului”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 48 / 09.03.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2022

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 47 / 09.03.2022 privind aprobarea utilizării a excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Carei în anul 2022

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 46 / 09.03.2022 privind constatarea încetării de drept, a mandatului de consilier local al domnișoarei Bianca-Sorina Șorian

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 45 / 03.03.2022 privind aprobarea acordarii unor ajutoare de urgență pentru familiile care au suferit pierderi în urma deflagrației de gaze, de la locația Piața Avram Iancu, la Blocul nr. 3 scara B

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 44 / 03.03.2022 privind achitarea contravalorii expertizei judiciare realizate de specialiștii INSEMEX privind deflagrația de gaze care a avut loc la imobilul bloc de locuințe cu 16 apartamente situat în Municipiul Carei, P-ța Avram Iancu nr 3, scara B

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 43 / 03.03.2022 privind achitarea contravalorii expertizei tehnice în construcții privind imobilul bloc de locuințe cu 16 apartamente situat în Municipiul Carei, P-ța Avram Iancu nr 3, scara B

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 42 / 25.02.2022 privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea dezlipirii imobilului teren intravilan înscris în CF nr. 104531 Carei, nr cadastral 104531 din domeniul privat al Municipiului Carei, situat pe strada Tireamului nr 86

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 41 / 14.02.2022 privind modificarea Hotărârii nr 212/20.12.2018 privind aprobarea proiectului „Creare Centru Multifuncţional Carei”, modificată prin HCL 32/18.02.2020

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 40 / 14.02.2022 privind modificarea art.1 din HCL 107/27.04.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnice – etapa Studiu de fezabilitate privind obiectivul de investiţie „Creare Centru Multifuncţional Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 39 / 09.02.2022 privind aprobarea modificării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitare de stat, cu personalitate juridică din municipiul Carei, anul școlar 2021-2022

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 38 / 09.02.2022 privind aprobarea modificării organigramei şi al statului de funcţii al Clubului Sportiv Municipal VICTORIA Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 37 / 09.02.2022 privind aprobarea vânzării terenului intravilan, identificat prin C.F. 110492Carei, nr cad. 110492 în suprafață de 60 mp, situat în Municipiul Carei, str. Ignișului

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 36 / 09.02.2022 privind aprobarea vânzării terenului intravilan, identificat prin C.F. 109984 Carei, nr top. 2978/9/C în suprafață de 60 mp, situat în Municipiul Carei, str. Ignișului nr. 20A

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 35 / 09.02.2022 privind aprobarea vânzării terenului intravilan, identificat prin C.F. 105380Carei, nr cad. 105380 în suprafață de 60 mp, situat în Municipiul Carei, P-ța Avram Iancu nr 15

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 34 / 03.02.2022 privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor imobile aparținând domeniului privat al Municipiului Carei, aprobat prin HCL nr 123/2020

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 33 / 09.02.2022 privind aprobarea modificării nomenclaturii stradale a Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 32 / 09.02.2022 pentru revocarea HCL nr. 167/26.08.2021 pentru amplasarea cu titlu gratuit a unui chioșc în Piața Agroalimentară din Municipiul Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 31 / 09.02.2022 privind aprobarea angajării unui avocat și a contractului de asistență juridică în vederea efectuării demersurilor necesare pentru solicitarea de pretenții din partea prestatorului SC PROIECT AIC SRL – care nu și-a îndeplinit obligațiile prevăzute în contractul de servicii 47909/17.12.2020

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 30 / 09.02.2022 privind constituirea dreptului de administrare asupra unor bunuri din domeniul public al Municipiului Carei în favoarea Clubului Sportiv Municipal VICTORIA Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 29 / 09.02.2022 privind aprobarea modificării organigramei şi al statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 28 / 09.02.2022 privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2022, sursa C - credite interne

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 27 / 09.02.2022 privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2022, sursa E – venituri proprii învățământ

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 26 / 09.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L.

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 25 / 09.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al S.C. PIEŢE PARCĂRI S.R.L. Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 24 / 09.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Fundaţiei Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Gróf Károlyi”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 23 / 09.02.2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Clubului Sportiv Municipal VICTORIA Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 22 / 09.02.2022 privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2022

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 21 / 09.02.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Spitalului Municipal Carei - sursa F

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 20 / 09.02.2022 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31.12.2021 al Spitalului Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 19 / 09.02.2022 privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli – credite interne ale Municipiului Carei la 31.12.2021

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 18 / 09.02.2022 privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli – venituri proprii învățământ, ale Municipiului Carei la 31.12.2021

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 17 / 09.02.2022 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31.12.2021 al S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L.

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 16 / 09.02.2022 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31.12.2021 al S.C. Piețe-Parcări S.R.L. Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 15 / 09.02.2022 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31.12.2021 al Fundaţiei Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Grof Károlyi”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 14 / 09.02.2022 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31.12.2021 al Clubului Sportiv Municipal Victoria Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 13 / 09.02.2022 privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli ale Municipiului Carei la 31.12.2021

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 12 / 09.02.2022 privind aprobarea utilizării a excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Carei în anul 2022

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 11 / 09.02.2022 privind constatarea încetării de drept, a mandatului de consilier local al domnului Tabi György Zsolt

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 10 / 26.01.2022 pentru aprobarea modificării H.C.L. nr 194/13.11.2020 privind aprobarea cuantumului burselor aferente anului şcolar 2020-2021 pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 9 / 26.01.2022 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitare de stat, cu personalitate juridică din municipiul Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 8 / 26.01.2022 privind aprobarea suspendării plății ratelor de eșalonare conform H.C.L. nr. 172/2019 privind aprobarea plății în 36 rate lunare a debitului restant al S.C. PIEȚE PARCĂRI S.R.L. Carei către U.A.T. Municipiul Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 7 / 26.01.2022 privind aprobarea cofinanţării cu 10% a investiţiei de la Spitalul Municipal Carei, secția ATI, pentru anul 2022

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 6 / 26.01.2022 pentru aprobarea documentației tehnice – etapa Studiu de prefezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „CREȘTEREA MOBILITĂȚII URBANE DURABILE – ZONA NORD – MUNICIPIUL CAREI”

Pentru vizualizare accesați următoarele linkuri:

PDFPDF

H.C.L. Nr. 5 / 26.01.2022 privind aprobarea participării Municipiului Carei la Programul POCA/972/2/1 (CP16/2021 pentru regiuni mai puțin dezvoltate) cu proiectul ”Instrumente de management al calității și performanței în administrația publică locală a municipiului Carei”, Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 4 / 26.01.2022 pentru modificarea Art.1 al HCL nr 210/ 2018 privind modificarea art.3 al Hotărârii Consiliului Local nr. 120/2018 de modificare a art.2 şi 3 ale Hotărârii Consiliului Local nr. 140/2017 privind aprobarea proiectului „Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Carei pe baza masurilor propuse in Planul de mobilitate Urbana Durabila”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 3 / 07.01.2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru sursa F pe anul 2022 al Spitalului Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 2 / 07.01.2022 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului Spitalului Municipal Carei, în suma de 2.471.129 lei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

H.C.L. Nr. 1 / 07.01.2022 privind aprobarea utilizării a excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Carei în anul 2022

 

Pentru vizualizare accesați următorul link   PDF

Abonează-te pentru a primi noile informatii

The subscriber's email address.