Mergi la conţinutul principal
Vă rugăm, aşteptaţi...

Hotărâri Ale Consiliului Local 2019

 H.C.L. Nr. 203 / 23.12.2019 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2019

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 202 / 13.12.2019 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Carei pe anul 2019

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 201 / 13.12.2019 privind aprobarea scutirii la plata impozitului pentru clădiri și terenurile aferente acestora aparținând ASOCIAȚIEI ORGANIZAȚIA CARITAS SATU MARE pentru anul 2020

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 200 / 13.12.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – proiect nr. 167/2019 elaborat de SC AD PAVI DINAMIC SRL Satu Mare privind GARAJE AUTO P-33 BOXE, beneficiar: SILAGHI TIBERIU și soția SILAGHI ANDREA

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 199 / 13.12.2019 privind aprobarea închiderii serviciului social Centrul de primire în regim de urgență pentru victimele violenței domestice, a modificării structurii organizatorice în cadrul Direcției de Asistență Socială, a organigramei și a statului de funcții

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 198 / 13.12.2019 privind aprobarea închiderii serviciului social Centru de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți, a modificării structurii organizatorice în cadrul Direcției de Asistență Socială, a organigramei și a statutului de funcții

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 197 / 13.12.2019 privind scoaterea unor mijloace fixe din contractul de delegare nr 12313/19.11.2009 încheiat cu S.C. APASERV SATU MARE S.A.

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 196 / 13.12.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea dezlipirii imobilului teren extravilan înscris în C.F. 102805 Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 195 / 13.12.2019 privind aprobarea organigramei și al statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 194 / 13.12.2019 privind aprobarea revocării HCL nr. 119/2009 privind înființarea Centrului Cultural al Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 193 / 13.12.2019 privind predarea în administrarea Fundaţiei Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Grof Károlyi” a Castelului Karolyi şi a Parcului dendrologic Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 192 / 13.12.2019 privind aprobarea lucrării Refacere pavaj din jurul ansamblului monumental al Eroului Național Avram Iancu

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 191 / 13.12.2019 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2019

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 190 / 04.12.2019 privind aprobarea desemnării a doi reprezentanți ai Consiliului Local în Comisia de Concurs/Comisia de contestații pentru ocuparea funcției de director financiar contabil în cadrul Spitalului Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 189 / 04.12.2019 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Carei pe anul 2019

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 188 / 04.12.2019 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2019

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 187 / 2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea alipirii imobilului teren intravilan situat în Carei str. Eliberării nr. 9 – 11

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 186 / 26.11.2019 privind trecerea unui mijloc fix din domeniul public al Municipiului Carei în domeniul privat al Municipiului Carei în vederea casării acestuia

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 185 / 26.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – proiect nr. 280/2017 elaborat de SPAKK GROUP S.R.L. Satu Mare, privind : CONSTRUIRE CROITORIE ȘI SPAȚIU COMERCIAL, beneficiar : PREM IOAN și PREM ILEANA

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 184 / 26.11.2019 privind acordarea dreptului de folosință către S.C. ELECTROMEN S.R.L. Căpleni asupra terenului, proprietate privată a Municipiului Carei, înscris în C.F. 107057 Carei pentru racordarea la rețeaua electrică, respectiv apă și canalizare

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 183 / 26.11.2019 privind aprobarea asigurării gratuite a sălii de sport a Liceului Teoretic din municipiul Carei pentru activităţile derulate de Clubul Sportiv AWANA Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 182 / 26.11.2019 privind atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate efectuat cu autobuze urbane în municipiul Carei către societatea Carei Trans Bus S.R.L.

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 181 / 26.11.2019 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Carei în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. APASERV Satu Mare S.A.

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 180 / 26.11.2019 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate privind „Alimentare cu energie electrică și realizare sistem supraveghere video, la patinoarul din incinta Parcul Dendrologic”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 179 / 26.11.2019 privind aprobarea proiectului Reamenajare loc de joacă în Parcul Dendrologic Carei și a cheltuielilor aferente

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 178 / 26.11.2019 privind aprobarea documentației tehnice – etapa Studiu de fezabilitate cu elemente D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Reamenajare loc de joacă în Parcul Dendrologic Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L Nr. 177 / 26.11.2019 privind alocarea sumei de 25.000 lei pentru focul de artificii la revelionul 2019

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 176 / 26.11.2019 pentru aprobarea Devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului Locuințe pentru tineri destinate închirierii, județ Satu Mare, oraș Carei, str. Tireamului nr. 86B

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 175 / 26.11.2019 privind aprobarea cheltuielilor suplimentare pentru reabilitarea soclului Monumentului Avram Iancu din Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 174 / 26.11.2019 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2019

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 173 / 07.11.2019 privind revocarea H.C.L. nr. 41/2018, și H.C.L. nr. 124/2018 precum și aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită în favoarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, pe perioada realizării investiţiilor a terenului situat în Carei, str. Tireamului nr. 86B, pe care se va realiza investiţia Construcţii locuinţe pentru tineri, destinate închirierii

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 172 / 04.11.2019 privind aprobarea plății în 36 rate lunare a debitului restant al S.C. PIEȚE PARCĂRI S.R.L. Carei către U.A.T. Municipiul Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 171 / 04.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – proiect nr. 12/2018 elaborat de S.C. PERACTO AG S.R.L. Satu Mare, privind :„SPAȚIU COMERCIAL P”, beneficiar : BARTA ATI S.R.L.

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 170 / 04.11.2019 privind aprobarea asigurării gratuite a sălii de sport de la Liceul Tehnologic Simion Bărnuțiu pentru activităţile sportive derulate de PFA Toth Antal

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 169 / 04.11.2019 privind aprobarea cuantumului burselor aferente anului şcolar 2019-2020 pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 168 / 04.11.2019 privind premierea elevilor care au obţinut rezultate deosebite la olimpiadele şi concursurile naţionale precum şi a profesorilor îndrumători

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 167 / 04.11.2019 privind aprobarea alocării unor fonduri pentru pachete de Moş Nicolae

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 166 / 04.11.2019 privind aprobarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2019, pentru proiecte şi activităţi nonprofit de interes general, în domeniile: cultură, sport

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 165 / 04.11.2019 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul III anul 2019 al Spitalului Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 164 / 04.11.2019 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Carei pe anul 2019

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 163 / 04.11.2019 privind aprobarea execuţiei bugetelor de venituri şi cheltuieli la 30.09.2019

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 162 / 04.11.2019 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții privind obiectivul „Reabilitarea Liceului Tehnologic Simion Bărnuțiu Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 161 / 21.10.2019 privind aprobarea înființării unui Campus școlar în cadrul Liceului Tehnologic Simion Bărnuțiu Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 160 / 21.10.2019 privind aprobarea asigurării gratuite a sălii de sport de la Liceul Teoretic Carei pentru activităţile sportive derulate de Asociația Club Sportiv Sakura Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 159 / 21.10.2019 privind aprobarea asigurării gratuite a sălii de sport de la Liceul Teoretic Carei pentru activităţile sportive derulate de Asociația Judo Club Spartacus Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 158 / 21.10.2019 privind aprobarea asigurării gratuite a sălii de sport de la Liceul Teoretic Carei pentru activităţile sportive derulate de Asociaţia Phoenix Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 157 / 21.10.2019 privind aprobarea asigurării gratuite a sălilor de sport din municipiul Carei pentru activităţile sportive derulate de Asociaţia Fotbal Club Kinder Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 156 / 21.10.2019 privind aprobarea asigurării gratuite a sălii de sport a Liceului Tehnologic Iuliu Maniu din municipiul Carei pentru activităţile derulate de Asociaţia Sportivă Baschet Club Primo Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 155 / 21.10.2019 privind atribuirea în folosinţă gratuită pe termen de 5 ani, a unui spațiu din imobilul situat în Carei, str. Progresului nr 28, în favoarea Oficiului Registrului Comerțului Satu Mare

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 154 / 21.10.2019 privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 71/2019 privind atribuirea în folosinţă gratuită pe termen de 18 luni, a spaţiului în suprafaţă totală de 1013 mp din imobilul situat în Carei, str. Progresului nr 28, în favoarea Judecătoriei Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 153 / 21.10.2019 privind aprobarea modificării H.C.L. Nr 47/2019 privind aprobarea listei bunurilor imobile, proprietate privată a Municipiului Carei, care pot fi puse la dispoziţia Comisiei speciale constituite în baza Legii nr 10/2001, în vederea punerii acestora la dispoziţia persoanelor îndreptăţite, modificată prin H.C.L. Nr 72/2019 privind aprobarea modificării listei bunurilor imobile, proprietate privată a Municipiului Carei, care pot fi puse la dispoziţia Comisiei speciale constituite în baza Legii nr 10/2001, în vederea punerii acestora la dispoziţia persoanelor îndreptăţite, aprobate prin HCL nr 47/2019

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 152 / 21.10.2019 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2019

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 151 / 30.09.2019 privind nominalizarea domnului consilier local Levente LUKÁCS-RÁKÓCZI să facă parte din comisia de specialitate pentru probleme social-culturale, sport, tineret, agrement, ordine publică şi juridică, pe lângă Consiliul Local al municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 150 / 30.09.2019 privind însușirea întâmpinării formulate la Dosarul nr 1310/83/2019 aflat pe rolul Tribunalului Satu Mare

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 149 / 30.09.2019 privind aprobarea modificării grilei de salarizare pentru funcția contractuală de asistent medical din cadrul aparatului de specialitate al Primarului

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 148 / 30.09.2019 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute către DELGAZ-GRID S.A Târgu Mureș asupra terenului în suprafaţă de 18 mp, situat în Carei,

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 147 / 30.09.2019 privind aprobarea asigurării gratuite a sălii de sport de la Unitatea de Învățământ Liceul Teoretic Carei pentru activităţile derulate de Asociația Baschet Club Primo Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 146 / 30.09.2019 privind aprobarea asigurării gratuite a sălii de sport de la Unitatea de Învățământ Liceul Teoretic Carei pentru activităţile derulate de Clubul Sportiv Shaolin Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 145 / 30.09.2019 privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a unei săli din incinta Centrului Social în favoarea AFTERSCHOOL BeMaMi S.R.L.

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 144 / 30.09.2019 privind aprobarea asigurării gratuite a săliilor de sport din municipiul Carei pentru activităţile derulate de Asociaţia BCM Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 143 / 30.09.2019 privind aprobarea asigurării gratuite a sălilor de sport din municipiul Carei pentru activităţile derulate de Asociaţia Club Sportiv DALIANA Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 142 / 30.09.2019 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii învăţământului în anul şcolar 2019-2020

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 141 / 30.09.2019 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ în anul şcolar 2019-2020

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 140 / 30.09.2019 privind aprobarea finanţării serviciilor de educaţie nonformală în cadrul Şcolii Gimnaziale nr 1 Carei, pentru copii care provin din familii cu probleme sociale

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 139 / 30.09.2019 privind aprobarea participării U.A.T. Municipiul Carei în calitate de coorganizator la sesiunea științifică anuală a Asociației Etnografice Kriza Janos din Cluj Napoca

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 138 / 30.09.2019 privind aprobarea anulării unor obligații accesorii datorate bugetului local al Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 137 / 30.09.2019 privind inițierea procedurii de asociere a UAT Municipiul Carei cu SC Aquacar SRL Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 136 / 30.09.2019 privind aprobarea contractului de asistenţă juridică nr SJ 002112 din 16.09.2019

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 135 / 30.09.2019 privind modificarea HCL nr 99/2019 - aprobarea predării în concesionare a mijloacelor fixe din Lista de investiții realizate din fonduri IID către SC APASERV SATU MARE SA

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 134 / 30.09.2019 privind aprobarea cofinanţării cu 10% a proiectului de investiţii pentru achiziţionarea de echipamente și aparatură medicală la Spitalul Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 133 / 30.09.2019 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Carei pe anul 2019

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 132 / 30.09.2019 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 131 / 11.09.2019 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 113/2018 – privind aprobarea asigurării finanţării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile care nu se finanţează prin PNDL pentru obiectivul de investiţii „Extindere Şcoala Gimnazială Vasile Lucaciu cu corp nou P + 2 (3 parţial) şi modernizare clădiri existente din Municipiul Carei, str. Vasile Lucaciu nr. 16”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 130 / 02.09.2019 privind aprobarea finanţării transportului unui număr de 11 minori de la Ferma Korparet la unităţile de învăţământ din Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 129 / 02.09.2019 privind aprobarea acordării unui împrumut temporar în sumă de 30.000 lei societății „Carei Trans Bus„ SRL

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 128 / 02.09.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate al obiectivului de investiție „Modernizarea sistemelor de antiefracție și video„ la clădirea fostei Grădinițe de pe strada Tireamului

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 127 / 02.09.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate al obiectivului de investiție „Realizarea sistemului de detecție și semnalizare a incendiilor la Creșa„

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 126 / 02.09.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate al obiectivului de investiție „Modernizarea sistemului de iluminat antipanică la Sala Festivă - sediul Primăriei„

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 125 / 02.09.2019 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr 124 / 21.08.2019 privind aprobarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2019, pentru proiecte şi activităţi nonprofit de interes general, în domeniul: asistență socială

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 123 / 21.08.2019 privind conferirea titlului PRO URBE Domnului Dr. SZILÁGYI Dénes

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 122 / 21.08.2019 privind conferirea titlului PRO URBE Domnului Aurel DONCA

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 121 / 21.08.2019 privind conferirea titlului PRO URBE Domnului Dorel OPREA

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 120 / 21.08.2019 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Levente LUKÁCS-RÁKÓCZI

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 119 / 21.08.2019 privind constatarea încetării, de drept, a mandatului de consilier local al doamnei Eva MĂRGINEAN

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 118/ 2019 privind aprobarea restituirii dividendelor aferente anului 2018 încasate de la APASSERV SATU MARE S.A.

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 117 / 2019 privind aprobarea amenajării unei terase pe domeniul public al Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 116 / 2019 privind aprobarea asigurării gratuite a sălilor de sport de la Liceul Tehnologic „Iuliu Maniu” şi de la Liceul Teoretic Carei pentru organizarea Turneului Internaţional de Handbal „MEMORIALUL MIRCEA DOHAN”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 115 / 2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare al municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 114 /2019 privind aprobarea unor tarife distincte aplicate beneficiarilor serviciului de salubrizare

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 113 / 2019 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Carei pe anul 2019

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 112 / 2019 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul II anul 2019 al Spitalului Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 111 / 2019 privind aprobarea amenajării unei terase pe domeniul public al Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 110 / 2019 privind aprobarea Regulementului pentru eliberarea cardului - legitimaţie de parcare gratuită pentru persoanele cu handicap

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 109 / 2019 privind alocarea unor fonduri pentru organizarea „Zilelor Iancului” din satul Ianculeşti

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 108 / 2019 privind aprobarea acordării normei de hrană pentru personalul Poliției Locale Carei, începând cu 01.08.2019

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 107 / 2019 privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetelor locale de venituri şi cheltuieli la 30.06.2019

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 106 / 2019 privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Spitalului Municipal Carei pe anul 2019

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 105 / 2019 privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2019

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 104 / 2019 privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2019

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 103 / 2019 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute către DELGAZ – GRID S.A asupra terenurilor în suprafaţă de 66 mp subteran și 2 mp suprateran, situate în Carei, C-lea Armatei Române fără nr și str. Iuliu Maniu fără nr.

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 102 / 2019 privind aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul local al Municipiului Carei, în anul 2019

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 101 / 2019 privind înființarea, delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului de iluminat public din Municipiul Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 100 / 2019 privind conferirea titlului PRO URBE Domnului Zoltan LENDVAY

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 99 / 2019 privind aprobarea predării în concesionare a mijloacelor fixe din Lista de investiții realizate din fonduri IID către SC APASERV SATU MARE SA

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 98 / 2019 privind aprobarea modificării Statului de funcţii prin transformarea unei funcţii publice

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 97 / 2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea alipirii imobilului - teren extravilan situat în Carei, Drum Tiream

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 96 / 2019 privind la completarea HCL nr. 28/1994 - stabilirea și sancționarea unor contravenții în domeniul edilitar-gospodăresc, ordinea, curățenia și igiena publică în mun. Carei, modificată și complectată prin HCL nr. 85/2007

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 95 / 2019 privind înfiinţarea societăţii Carei Trans Bus S.R.L.

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 94 / 2019 privind aprobarea demarări procedurilor specifice şi achiziţionarea documentaţiilor necesare care să argumenteze atestarea Municipiului Carei ca staţiune balneară

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 93 /2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2020

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 92 / 2019 privind aprobarea cofinanţării cu 10% a proiectului de investiţii pentru achiziţionarea de echipamente și aparatură medicală la Spitalul Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 91 / 2019 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Carei nr 90/2019 - privind aprobarea cofinanţării cu 9% a proiectului de investiţii pentru achiziţionarea de echipamente și aparatură medicală la Spitalul Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 90 / 2019 privind aprobarea cofinanţării cu 9% a proiectului de investiţii pentru achiziţionarea de echipamente și aparatură medicală la Spitalul Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 89 / 2018 privind aprobarea documentraţiei tehnico-cadastrale în vederea dezlipirii imobilului – teren, înscris în C.F. 104530 Carei, cu nr cad 104530, în natură curți construcții în intravilan

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 88 / 2019 privind aprobarea acordării unor premii

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 87 / 2019 privind aprobarea modificării Actului constitutiv al S. APASERV SATU MARE S.A.

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 86 / 2019 privind aprobarea radierii sarcinii înscrisă în C.F. 104992 Carei cu nr cad. 104992

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 85 / 2019 privind aprobarea înființării unui Campus școlar în cadrul Liceului Teoretic Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 84 / 2019 privind aprobarea modificării Statului de funcţii prin transformarea unor funcţii vacante

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 83 / 2019 privind stabilirea tarifelor care vor fi utilizate de Fundația Centrul de Promovare a Turismului Cultural Grof Karolyi Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 82 / 2019 privind aprobarea modificării Statutului Fundației Centrul de Promovare a Turismului Cultural Grof Karolyi Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 81 / 2019 privind aprobarea participării U.A.T. Municipiului Carei în calitate de partener la organizarea evenimentului “Cupa NSM Carei 2019”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 80 / 2019 privind aprobarea organizării festivalului CAREI FEST 2019

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 79 / 2019 privind alocarea sumei de 51.467 lei din bugetul local pe anul 2019, pentru contracte de finanțare nerambursabilă

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 78 / 2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul „Sisteme de detecție, protecție și alarmare GRADINIȚA CU 40 LOCURI„

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 77 / 2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe semestrul I anul 2019 al Spitalului Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 76 / 2019 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul I anul 2019 al Spitalului Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 75 / 2019 privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetelor locale de venituri şi cheltuieli la 31.03.2019

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 74 / 2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate cu elemente D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „EXTINDEREA ȘI REABILITAREA LICEULUI TEORETIC CAREI”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 73 / 2019 privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru imobilul situat în Carei, str. Nicolae Bălcescu nr.6, proprietatea Episcopiei Române Unite cu Roma Greco-Catolice Oradea

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 72 / 2019 privind aprobarea modificării listei bunurilor imobile, proprietate privată a Municipiului Carei, care pot fi puse la dispoziţia Comisiei speciale constituite în baza Legii nr 10/2001, în vederea punerii acestora la dispoziţia persoanelor îndreptăţite, aprobate prin HCL nr 47/2019

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 71 / 2019 privind atribuirea în folosinţă gratuită pe termen de 18 luni,a spaţiului în suprafaţă totală de 1013 mp din imobilul situat în Carei, str. Progresului nr 28, în favoarea Judecătoriei Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 70 / 2019 privind aprobarea în principiu a concesionării prin licitaţie publică, a unei suprafeţe de 374 mp teren din categoria neproductiv, domeniul privat al Municipiului Carei, identificat prin C.F. 109625 Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 69 / 2019 privind aprobarea în principiu a concesionării fără licitaţie publică, cu plata taxei de redevenţă a unor suprafeţe de teren din domeniul privat al Municipiului Carei, situate în C-lea Armatei Române

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 68 / 2019 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute către S.C. MIL TRADE S.R.L. Carei asupra terenului în suprafaţă de 3737 mp, situat în Carei, C-lea Armatei Române nr 94/A

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 67 / 2019 privind modificarea HCL 158/2018 - acordul de preluare în domeniul public al municipiului Carei şi în administrarea Consiliului local a imobilului situat în Carei, str. 1 Decembrie 1918, nr.40

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 66 / 2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – proiect nr. 15/2018 elaborat de DD ARCHITECTS S.R.L. Sibiu, pentru realizare : „CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENŢIAL CU LOCUINŢE COLECTIVE ŞI DOTĂRI AFERENTE, ÎMPREJMUIRE, BRANŞAMENT UTILITĂŢI”, beneficiar : HAGEN ROLAND MICHAEL

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 65 / 2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – proiect nr. 6/2018 elaborat de NIRVANA STUDIO S.R.L. Satu Mare, pentru realizare : „ZONĂ CENTRALĂ PARC, MUNICIPIUL CAREI”, beneficiar : U.A.T. MUNICIPIUL CAREI

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 64 / 2019 privind aprobarea cuantumului burselor aferente anului şcolar 2018-2019 pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 63 / 2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al S.C. PIEŢE PARCĂRI S.R.L. Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 62 / 2019 privind aprobarea Bilanţului contabil, contul de profit şi pierdere pe anul 2018 al S.C. PIEŢE PARCĂRI S.R.L. Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 61 / 2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Clubului Sportiv Municipal VICTORIA Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 60 / 2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Fundaţiei de Promovare a Turismului Grof Karolyi

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 59 / 2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Centrului Cultural al municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 58 / 2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei credite interne pe anul 2019

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 57 / 2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 la instituţiile de învăţământ finanţate din venituri proprii

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 56 / 2019 privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2019

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 55 / 2019 privind aprobarea modificării denumirii Centru de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi precum şi pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 54 / 2019 privind aprobarea modificării denumirii Centru de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii, precum şi pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 53 / 2019 privind aprobarea modificării denumirii Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi , precum şi pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 52 / 2019 privind aprobarea modificării denumirii Centrului de primire în regim de urgenţă pentru victimele violenţei domestice precum şi pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 51 / 2019 privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Social de zi, Cantina de Ajutor Social

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 50 / 2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Unităţii de educaţie timpurie antepreşcolară CREŞA

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 49 / 2019 privind aprobarea modificării denumirii Direcţia de Asistenţă Socială, precum şi pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

Pentru vizualizare accesați următorul link Pentru vizualizare accesați următorul link 

 H.C.L. Nr. 48 / 2019 privind stabilirea componenţei echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 47 / 2019 privind aprobarea listei bunurilor imobile, proprietate privată a Municipiului Carei, care pot fi puse la dispoziţia Comisiei speciale constituite în baza Legii nr 10/2001, în vederea punerii acestora la dispoziţia persoanelor îndreptăţite

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 46 / 2019 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 45 / 2019 privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale datorate pe anul 2019, de Asociaţia EQUUS Carei, pentru imobilul situat în Carei, str. 25 Octombrie nr. 2

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 44 / 2019 privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale datorate pe anul 2019, de C.S. TAPO Carei, pentru imobilul situat în Carei, Cart. Eliberării nr. 8/A

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 43 / 2019 privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru imobilul situat în Carei, str. Tireamului nr.75 proprietatea Parohiei Romano-Catolice nr.2 Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 42 / 2019 privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru imobilul situat în Carei, str. 1 Decembrie 1918 nr.30, proprietatea Episcopiei Romano-Catolice Satu Mare

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 41 / 2019 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Carei nr 221/2018 - aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea întabulării în domeniul privat al Municipiului Carei a terenului în suprafaţă de 62 mp înscris în CF 101303 cu nr cad 101303, situat în Carei str. Sinagogii

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 40 / 2018 privind aprobarea documentraţiei tehnico-cadastrale în vederea alipirii imobilului - teren situat în Carei, str. Iuliu Maniu nr.21A

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 39 / 2019 privind aprobarea unei documentaţii tehnico-cadastrale de prima înscriere a unui teren în domeniul public al Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 38 / 2019 privind aprobarea documentraţiei tehnico-cadastrale în vederea dezlipirii imobilului – teren, înscris în C.F. 102864 Carei, Piaţa Agroalimentară

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 37 / 2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea înscrierii unui imobil-teren în domeniul privat al Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 36 / 2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea înscrierii unui imobil-teren în domeniul privat al Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 35 / 2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea înscrierii unui imobil-teren în domeniul privat al Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 34 / 2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea înscrierii unui imobil-teren în domeniul privat al Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 33 / 2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea înscrierii unui imobil-teren în domeniul privat al Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 32 / 2019 privind aprobarea primirii în folosinţă gratuită, din partea Parohiei Reformate nr 2 Carei, a unor imobile – teren identificate prin C.F. 111606 Carei, în suprafaţă de 66 mp şi C.F. 111604 Carei în suprafaţă de 2146 mp

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 31 / 2019 privind abrogarea unor poziţii din inventarul bunurilor, ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Carei, însuşit prin HCL 44/1999

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 30 / 2019 privind majorarea valorii de inventar a imobilului – Clădire Administrativă, situat în Carei, str. Cpt. Zăgănescu nr 7/B

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 29 / 2019 privind completarea comitetului director al Clubului Sportiv Municipal Victoria Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 28 / 2019 privind aprobarea organizării evenimentului sportiv FitDay 2019 la Sala de Sport a Liceului Tehnologic „Iuliu Maniu”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L Nr. 27 / 2019 privind aprobarea finanţării transportului unui număr de 11 minori de la Ferma Korparet la unităţile de învăţământ din Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 26 / 2019 privind aprobarea finanţării deplasării elevului Balog Octavian şi a profesorului coordonator Ovidiu Motişan la Concursul internaţional de robotică I3F-Malang, Indonezia

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 25 / 2019 privind stabilirea taxelor şi chiriilor la S.C. Pieţe-Parcări S.R.L. Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 24 / 2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul I anul 2019 al Spitalului Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 23 / 2019 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Reabilitarea şi modernizarea Grădiniţei nr 3 Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 22 / 2019 privind revizuirea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitarea şi modernizarea Grădiniţei nr 3 Carei” prin modificarea anexei nr 2 a H.C.L. nr. 131/2018 - aprobarea documentaţiei tehnice – etapa documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii „Reabilitarea şi modernizarea Grădiniţei nr 3 Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 21 / 2019 privind aprobarea proiectului „Creşterea accesibilităţii şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor de sănătate în Municipiul Carei” şi a cheltuielilor legate de proiect

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 20 / 2019 privind aprobarea Studiului de oportunitate aferent proiectului „Creşterea accesibilităţii şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor de sănătate în municipiul Carei”, revizuit

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

Pentru vizualizare accesați următorul link Pentru vizualizare accesați următorul link 

 H.C.L. Nr. 19 / 2019 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiţii „Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către cetăţeni în Municipiul Carei”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Axa prioritară 2 – Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente, apel de proiecte POCA/471/2/1- Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 18 / 2019 privind aprobarea iniţierii procedurii de concesionare prin licitaţie publică, a unei suprafeţe de 100 mp teren din domeniul public al Municipiului Carei, identificat prin nr top 3024/4

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 17 / 2019 privind acceptarea unei donaţii din partea numiţilor Silaghi Tiberiu şi Silaghi Andrea a unui teren în suprafaţă de 46 mp situat în Carei, str. Liszt Ferenc

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 16 / 2019 privind trecerea din domeniul privat al municipiului Carei, în domeniul public, a imobilului identificat prin nr cad. 110885 înscris în C.F. 110885 situat în intravilanul satului Ianculeşti

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L Nr. 15 / 2019 privind aprobarea Protocolului de colaborare între Sectorul Poliţiei de Frontieră Carei şi Consiliul Local al Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 14 / 2019 privind aprobarea finanţării serviciilor de educaţie nonformală din cadrul Şcolii Gimnaziale nr 1 Carei, pentru copii care provin din familii defavorizate cu risc de abandon şcolar

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 13 / 2019 privind aprobarea proiectului „Creşterea gradului de participare la nivelul învăţământului obligatoriu în cadrul Şcolii Gimnaziale nr.1 Carei” şi a cheltuielilor legate de proiect

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 12 / 2019 privind modificarea Anexei nr 2 a H.C.L. Nr 52/2018 - reactualizarea documentaţiei tehnice – etapa documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi revizuirea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Creşterea gradului de participare la nivelul învăţământului obligatoriu în cadrul Şcolii Gimnaziale nr.1 Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 11 / 2019 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Carei pe anul 2019

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 10 / 2019 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Carei pe anul 2018

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 9 / 2019 privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetelor locale de venituri şi cheltuieli la 31.12.2018

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 8 / 2019 privind rectificarea erorii materiale strecurate în tabloul cadru Anexă la HCL 110/2018 pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2019

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 7 / 2019 privind modificarea Art.3 al H.C.L. nr. 21/2018 - aprobarea participării la Programul Interreg V-A România-Ungaria, Axa Prioritară 3 – Îmbunătăţirea ocupării forţei de muncă şi promovarea mobilităţii forţei de muncă transfrontaliere „Prioritatea de investiţii 8/b: susţinerea creşterii eficiente ocupării forţei de muncă prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a strategiei teritoriale pentru zonele specifice, inclusiv conversia regiunilor industriale în declin, îmbunătăţirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice „Cooperare între Carei şi Nyirbator pentru îmbunătăţirea ocupării forţei de muncă şi promovarea dezvoltării bazate pe potenţialul lor endogen”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 6 / 2019 privind aprobarea utilizării în anul 2019 a excedentului rezultat din secţiunea funcţionare, respectiv dezvoltare

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 5 / 2019 privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale datorate pe anul 2019, pentru imobilul situat în Carei, str.Horea nr.2, proprietatea Fundaţiei DOWN Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 4 / 2019 privind premierea elevilor care au obţinut rezultate deosebite la olimpiadele şi concursurile naţionale precum şi a profesorilor îndrumători

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 3 / 2019 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitare de stat,cu personalitate juridică din municipiul Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 2 / 2019 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului Spitalului Municipal Carei, în suma de 2.814.258 lei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 1 / 2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru luna ianuarie 2019 al Spitalului Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

Abonează-te pentru a primi noile informatii

The subscriber's email address.