Mergi la conţinutul principal
Vă rugăm, aşteptaţi...

Hotărâri Ale Consiliului Local 2018

H.C.L. Nr. 223 / 2018 pentru reabilitarea soclului Monumentului Avram Iancu din Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 222 / 2018 privind aprobarea concesionării directe a unei suprafeţe de 15,07 mp teren domeniul public al municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 221 / 2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea întabulării în domeniul privat al Municipiului Carei a terenului în suprafaţă de 62 mp înscris în CF 101303 cu nr cad 101303, situat în Carei str. Sinagogii

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 220 / 2018 privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri proprietatea Organizaţiei Caritas Satu Mare - Punctul de lucru Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 219 / 2018 privind aprobarea asigurării gratuite a sălilor de sport din municipiul Carei pentru activităţile derulate de Toth Anton – persoană fizică autorizată având ca activitate tenis de câmp

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 218 / 2018 privind aprobarea asigurării gratuite a sălilor de sport din municipiul Carei pentru activităţile derulate de Clubul Sportiv Shaolin Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 217 / 2018 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Carei pentru anul 2019

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 216 / 2018 privind modificarea componenţei Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor proprietate publică a Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 215 / 2018 privind alocarea sumei de 20.000 lei pentru focul de artificii la revelionul 2018

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 214 / 2018 privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pentru anul 2019, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 213 / 2018 privind aprobarea Contractului de colaborare între U.A.T. Municipiul Carei prin Fundaţia Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Grof Karolyi” şi Muzeul Judeţean Satu Mare

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 212 / 2018 privind aprobarea proiectului „Creare Centru Multifuncţional Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 211 / 2018 privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2018

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 210 / 2018 privind modificarea art.3 al Hotărârii Consiliului Local nr. 120/2018 de modificare a art.2 şi 3 ale Hotărârii Consiliului Local nr. 140/2017 privind aprobarea proiectului „Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Carei pe baza masurilor propuse in Planul de mobilitate Urbana Durabila”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. Nr. 209 / 2018 pentru modificarea HCL nr 192/2018 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ în anul şcolar 2018-2019

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 208 / 2018 privind aprobarea angajării, prin contract de asistenţă juridică, a unui apărător care să reprezinte interesele UAT CAREI, în faţa Curţii de Apel Bucureşti, precum şi în căile de atac, în cauza având ca obiect Decizia nr. 120/24.10.2018 şi Decizia nr.122/25.10.2018 emise de MDRAP

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 207 / 2018 privind aprobarea contractarii unui împrumut în valoare de 2.500.000 lei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 206 / 2018 privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2018

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 205 / 2018 privind aprobarea cofinanţării cu 10% a proiectului de investiţii pentru achiziţionarea unui echipament de screening auditiv pentru nou născuţi la Spitalul Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 204 / 2018 privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Spitalului Municipal Carei pe anul 2018

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 203 / 2018 privind aprobarea documentaţiei tehnice – etapa Studiu de fezabilitate pentru proiectul „Protejarea comună a valorilor naturale transfrontaliere Carei-Nyiradony / Joint protection of cross-border natural values Carei-Nyiradony” şi a cheltuielilor neeligibile rezultate

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 202 / 2018 privind aprobarea radierii unui privilegiu imobiliar înscris în C.F. 104992 Carei cu nr cad. 104992

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 201 / 2018 privind cooptarea Fundaţiei Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Grof Karolyi” ca asociat în societatea cu răspundere limitată “Pieţe, parcări” SRL

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 200 / 2018 privind avizarea depozitării temporare a pământului rezultat din decolmatarea văii Barnold şi ulterior împrăştierea deponiei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 199 / 2018 privind prelungirea atribuirii în folosinţă gratuită pe termen de 5 ani, a spaţiului în suprafaţă de 58,11 mp din imobilul situat în Carei, str. 1 Decembrie 1918, nr.15, în favoarea Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Satu Mare

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 198 / 2018 privind trecerea din domeniul public al municipiului Carei în domeniul public al Statului Român şi în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Serviciul de Ambulanţă Jud. Satu Mare, a imobilului, clădire identificat în C.F. 111373 Carei sub nr cad. 111373-C1, anexă garaje, în suprafaţă de 176 mp şi a terenului în suprafaţă de 1105 mp situat în Carei, str. Tireamului nr. 17

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 197 / 2018 privind aprobarea documentraţiei tehnice de apartamentare a imobilului situat în Carei, str. Uzinei nr.4, domeniul privat al Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 196 / 2018 privind preluarea în domeniul public al municipiului Carei a imobilului drum de exploatare DE 333/1 de la S.C. CONTITECH FLUID AUTOMOTIVE ROMANIA SRL

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 195 / 2018 privind preluarea în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Carei a investiţiilor realizate din fonduri IID de către operatorul S.C. APASERV S.A. Satu Mare şi delegarea gestiunii acestora

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 194 / 2018 privind radierea din domeniul public al municipiului Carei a imobilelor în natură spaţii comerciale, situate în incinta Pieţii Agroalimentare Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 193 /2018 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii învăţământului în anul şcolar 2018-2019

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 192 / 2018 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ în anul şcolar 2018-2019

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 191 / 2018 privind modificarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitare de stat, cu personalitate juridică din municipiul Carei, aprobată prin HCL 13/2018

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 190 / 2018 privind modificarea HCL 169/2018, aprobarea primirii în folosinţă gratuită, din partea Parohiei Reformate nr 2 Carei, a unei grădiniţe

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 189 / 2018 privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 188 / 2018 privind aprobarea completării H.C.L. nr. 96/2002 privind aprobarea listei spaţiilor comerciale sau de prestări servicii aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 187 / 2018 privind aprobarea alocării unor fonduri pentru pachete de Moş Nicolae

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 186 / 2018 privind aprobarea cofinanţării cu 10% a proiectului de investiţii pentru achiziţionarea unui aparat de Roentgen digital la Spitalul Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 185 / 2018 privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2018

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 184 / 2018 privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Spitalului Municipal Carei pe anul 2018

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 183 / 2018 privind aprobarea cotizaţiei anuale a U.A.T. Municipiul Carei în cadrul Grupului de Acţiune Locală pentru Coeziune Socială

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 182 / 2018 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul III anul 2018 al Spitalului Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 181 / 2018 privind aprobarea execuţiei bugetelor de venituri şi cheltuieli pe trimestrul III anul 2018

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 180 / 2018 privind aprobarea asigurării gratuite a sălilor de sport din municipiul Carei pentru activităţile derulate de Asociaţia Club Sportiv DALIANA Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 179 / 2018 privind aprobarea asigurării gratuite a sălilor de sport din municipiul Carei pentru activităţile derulate de Asociaţia Club Sportiv Sakura Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 178 / 2018 privind aprobarea asigurării gratuite a sălilor de sport din municipiul Carei pentru activităţile derulate de Asociaţia Sportivă Baschet Club Primo Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 177 / 2018 privind aprobarea asigurării gratuite a sălilor de sport din municipiul Carei pentru activităţile derulate de Asociaţia Sportivă Fotbal Club Kinder Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 176 / 2018 privind aprobarea organigramei şi al statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 175 / 2018 privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2018

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 174/2018 privind alocarea unor sume de la bugetul local al municipiului Carei pe anul 2018, pentru finanțări nerambursabile stabilite în Sesiunea a-II-a de evaluare

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 173 / 2018 privind aprobarea extinderii terasei Bistro L`ART

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 172 / 2018 privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu în favoarea Fundaţiei DOWN Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 171 / 2018 privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu în favoarea Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Satu Mare

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 170 / 2018 privind schimbarea locaţiei Grădiniţei cu program prelungit nr. 5 din Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 169 / 2018 privind aprobarea primirii în folosinţă gratuită, din partea Parohiei Reformate nr 2 Carei, a unei grădiniţe

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 168 /2018 privind aprobarea amplasamentului unui catarg în Municipiul Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 167 / 2018 privind mandatarea reprezentantului municipiului Carei să voteze în Adunarea Generală a „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare” aderarea comunei Apa la Asociaţie

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr.. 166 / 2018 privind aprobarea în principiu a prelungirii străzii Liszt Ferenc cu un tronson de alee carosabilă pietruită de 30 m

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 165 / 2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – proiect nr. 59/2017 elaborat de S.C. PERACTO AG S.R.L. Satu Mare, privind : SPAŢII COMERCIALE ŞI DEPOZITE P, P+1, beneficiar : KNECHT ROMUALD

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 164 / 2018 privind aprobarea contractului de asistenţă juridică nr SJ 005115 din 24.07.2018

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 163 / 2018 privind aprobarea asigurării gratuite a sălilor de sport de la Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” şi de la Liceul Teoretic Carei pentru organizarea Turneului Internaţional de Handbal „MEMORIALUL MIRCEA DOHAN”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 162 / 2018 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 615 mp, înscris în CF 111222 Carei cu nr top. 111222, aferent casei de locuit situat în Carei str. Ghiocelului nr.21, în favoarea numiţilor Ritli Beata şi Pista Tamas

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 161 / 2018 privind aprobarea intenţiei de preluare a imobilului – teren şi clădiri, în domeniul public al Municipiului Carei de la Agenţia pentru Intervenţii în Agricultură Satu Mare

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 160 / 2018 privind aprobarea intenţiei de preluare a imobilului – teren şi clădiri, din domeniul public al judeţului Satu Mare în domeniul public al Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 159 / 2018 privind aprobarea documentraţiei tehnico-cadastrale în vederea primei înscrieri în domeniul public al Municipiului Carei a imobilului, teren în suprafaţă de 6250 mp identificat prin nr top 18/2 Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 158 / 2018 privind modificarea HCL 114/2014 - acordul de preluare în domeniul public al municipiului Carei şi în administrarea Consiliului local a imobilului situat în Carei, str. 1 Decembrie 1918, nr.40

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 157 / 2018 privind rectificarea erorii materiale strecurate în HOTĂRÂREA Nr. 136 / 2018 privind aprobarea documentraţiei tehnico-cadastrale în vederea primei înscrieri în domeniul privat al Municipiului Carei a imobilului, teren în suprafaţă de 853 mp şi a centralei termice tip P în suprafaţa construită de 109 mp, situate în Carei, str. 1 Decembrie 1918 nr.15

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 156 / 2018 privind aprobarea finanţării serviciilor de educaţie nonformală în cadrul Şcolii Gimnaziale nr 1 Carei, pentru copii care provin din familii cu probleme sociale

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 155 / 2018 privind aprobarea modificării Statului de funcţii prin transformarea unei funcţii publice

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 154 / 2018 privind alocarea unor fonduri pentru organizarea „Zilelor Iancului” din satul Ianculeşti

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 153 / 2018 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul II anul 2018 al Spitalului Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 152 / 2018 privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Spitalului Municipal Carei pe anul 2018

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 151 / 2018 privind aprobarea execuţiei bugetelor de venituri şi cheltuieli pe trimestrul II anul 2018

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 150 / 2018 privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2018

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 149 / 2018 privind alocarea sumei neutilizate din Programul Anual pe 2018, pentru Sesiunea a-II-a de selecţie a proiectelor și acțiunilor care vor beneficia de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Carei pe anul 2018

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 148 / 2018 privind completarea listei bunurilor aparţinând domeniului privat al Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 147 / 2018 privind aprobarea Protocolului de Colaborare între Municipiul Carei şi Direcţia Judeţeană pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Satu Mare

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 146 / 2018 privind acordarea de facilitati pentru parcul industrial

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 145 / 2018 privind atribuirea în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 2 (doi) ani, a celor 3 (trei) spaţii, din cadrul Spitalului Municipal Carei, în care funcţionează Cabinetul de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă nr 3 Carei în favoarea Casei de Pensii Judeţene Satu Mare

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 144 / 2018 privind stabilirea taxei de închiriere a Bazei Sportive VICTORIA Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 143/ 2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 142 / 2018 privind premierea echipei de fotbal al Liceului Teoretic

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 141 / 2018 privind acordarea unei diplome de merit cu ocazia Centenarului României şi a sumei de 1000 de lei veteranilor de război din municipiul Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 140 / 2018 privind aprobarea trecerii în proprietatea Centrului cultural Carei a autoturismului Dacia Lodgy Laureate

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 139 / 2018 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului neproductiv în suprafaţa de 1000 mp, situat în intravilanul Municipiului Carei, identificat prin C.F. nr. 111189 Carei, nr cad. 111189

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 138 / 2018 privind atestarea apartenenţei în domeniul public al Municipiului Carei a imobilului, înscris în C.F. 108078 cu nr top 108078 situat în Carei, str. Căplenilor nr.23

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 137 / 2018 privind atestarea apartenenţei în domeniul privat al Municipiului Carei a Sistemului de supraveghere video

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 136 / 2018 privind aprobarea documentraţiei tehnico-cadastrale în vederea primei înscrieri în domeniul privat al Municipiului Carei a imobilului, teren în suprafaţă de 853 mp şi a centralei termice tip P în suprafaţa construită de 109 mp, situate în Carei, str. 1 Decembrie 1918 nr.15

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 135 / 2018 privind aprobarea documentraţiei tehnico-cadastrale în vederea primei înscrieri în domeniul public al Municipiului Carei a imobilului, teren în suprafaţă de 3500 mp identificat prin nr top 18/1

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 134 / 2018 privind aprobarea documentraţiei tehnico-cadastrale în vederea primei înscrieri în domeniul public a U.A.T. Municipiul Carei a imobilului situat în Carei, str. Grof Karolyi Sandor nr 2, identificat prin C.F. 6971 cu nr top 1969/1 curţi construcţii în intravilan

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 133 / 2018 privind aprobarea documentraţiei tehnico-cadastrale în vederea alipirii imobilului - teren situat în Carei, str. 1 Decembrie 1918 nr.37, aferent Şcolii Generale nr 1 cu clasele I-VIII Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 132 / 2018 privind aprobarea studiului D.A.L.I. pentru lucrarea :„SCHIMBARE ACOPERIŞ Corp B – S+P+2, la LICEUL TEORETIC CAREI”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 131 / 2018 privind aprobarea documentaţiei tehnice – etapa documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii privind aprobarea studiului D.A.L.I. pentru lucrarea :„SCHIMBARE ACOPERIŞ Corp B – S+P+2, la LICEUL TEORETIC CAREI”„Reabilitarea şi modernizarea Grădiniţei nr 3 Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 130 / 2018 pentru aprobarea cheltuielilor suplimentare privind obiectivul „CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRILOR REZIDENTIALE IN MUNICIPIUL CAREI” Bloc turn – Piata Avram Iancu , Bloc turn B-dul 25 Octombrie nr.19, Bloc turn B-dul 25 Octombrie nr. 27, Bloc turn B-dul 25 Octombrie nr. 39

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 129/ 2018 privind aprobarea unei documentaţii tehnico-cadastrale în vederea întabulării prin deschiderea unei noi coli de carte funciară

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 128 / 2018 privind trecerea în domeniul privat al municipiului Carei, a terenului din intravilan aferent casei de locuit, în suprafaţă de 1036 mp, înscris în CF nr. 157 Carei cu nr top 3985/2, situat în Carei, str. N. Iorga nr.33

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 127 / 2018 privind aprobarea procedurii de majorare a impozitului pentru clădirile neîngrijite şi terenurile nelucrate în anul 2018

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 126 / 2018 privind alocarea sumei de 26.000 lei din bugetul local pe anul 2018 pentru acordarea sprijinului financiar, unităţilor de cult din municipiul Carei, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 125 / 2018 privind alocarea unor sume de la bugetul local al municipiului Carei pe anul 2018, pentru finanțări nerambursabile

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 124 / 2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 41/20.02.2018 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită în favoarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, pe perioada realizării investiţiilor, terenul situat în Carei, str. Tireamului nr. 86B pe care se va realiza investiţia construcţii locuinţe pentru tineri, destinate închirierii

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 123 / 2018 privind modificarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2018 privind aprobarea documentaţiei tehnice – etapa Studiu de fezabilitate cu elemente din documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii şi indicatorii tehnico-economici pentru proiectul „Eficientizarea şi modernizarea sistemului de iluminat public din municipiul Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 122 / 2018 privind aprobarea proiectului “Eficientizarea si modernizarea sistemului de iluminat public din municipiul Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 121 / 2018 privind modificarea art.2 şi 3 ale Hotărârii Consiliului Local nr. 141/2017 privind aprobarea proiectului „Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Carei prin masuri privind incurajarea utilizarii bicicletei si imbunatatirea infrastructurii aferenta traficului pedestrian”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 120 / 2018 privind modificarea art.2 şi 3 ale Hotărârii Consiliului Local nr. 140/2017 privind aprobarea proiectului „Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Carei pe baza masurilor propuse in Planul de mobilitate Urbana Durabila”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 119 / 2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate aferent proiectului „Creşterea accesibilităţii şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor de sănătate în municipiul Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 118 / 2018 privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Spitalului Municipal Carei pe anul 2018

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 117 / 2018 privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2018

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 116 / 2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 142/2017 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii „Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Carei pe baza masurilor propuse in Planul de mobilitate Urbana Durabila”şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 112/2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 142/2017 - aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii „Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Carei pe baza masurilor propuse in Planul de mobilitate Urbana Durabila” şi revizuirea indicatorilor tehnico-economici aferenţi

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 115 / 2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 139/2017 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii „Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Carei prin masuri privind încurajarea utilizarii bicicletei si imbunatatirea infrastructurii aferenta traficului pedestrian„ şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 111/2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 139/2017 - aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii „Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Carei prin masuri privind încurajarea utilizarii bicicletei si imbunatatirea infrastructurii aferenta traficului pedestrian„ şi a indicatorilor tehnico-economici revizuiţi

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 114 / 2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr 157/2017 – privind modificarea Hotărârii nr.31/07.04.2017 - aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie: „Extindere Şcoala gimnazială Vasile Lucaciu cu un corp de clădire nou P + 2 (3 parţial) şi modernizare clădiri existente din municipiul Carei, str. Vasile Lucaciu nr. 16”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 113 / 2018 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 158/2017 – privind aprobarea asigurării finanţării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile care nu se finanţează prin PNDL pentru obiectivul de investiţii „Extindere Şcoala Gimnazială Vasile Lucaciu cu corp nou P + 2 (3 parţial) şi modernizare clădiri existente din Mun. Carei, str. Vasile Lucaciu nr. 16”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 112 / 2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 142/2017 - aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii „Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Carei pe baza masurilor propuse in Planul de mobilitate Urbana Durabila”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 111 / 2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 139/2017 - aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii „Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Carei prin masuri privind încurajarea utilizarii bicicletei si imbunatatirea infrastructurii aferenta traficului pedestrian„

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 110 / 2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2019 (Partea 2)

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 110 / 2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2019 (Partea 1)

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 109 / 2018 privind aprobarea documentaţiei tehnice – etapa Studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi proiectului „Construire Locuinţe Sociale în Municipiul Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 108 / 2018 privind aprobarea documentaţiei tehnice – etapa Studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi proiectului „Creare Centru Recreativ Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 107 / 2018 privind aprobarea documentaţiei tehnice – etapa Studiu de fezabilitate privind obiectivul de investiţie „Creare Centru Multifuncţional Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 106 / 2018 privind aprobarea documentaţiei tehnice – etapa Studiu de fezabilitate MIXT privind obiectivul de investiţie „Reabilitarea, modernizarea Şcolii Gimnaziale Nr.1 Carei, construire sală de sport şi amenajări exterioare”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 105 / 2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind creşterea siguranţei publice în zona de Sud-Est a Municipiului Carei, judeţul Satu Mare, prin extinderea şi modernizarea sistemului de supraveghere video

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 104 / 2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind creşterea siguranţei publice în zona Centrală, Axa Est-Vest a Municipiului Carei, judeţul Satu Mare, prin extinderea şi modernizarea sistemului de supraveghere video

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 103 / 2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind creşterea siguranţei publice în zona de Sud a Municipiului Carei, judeţul Satu Mare, prin extinderea şi modernizarea sistemului de supraveghere video

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 102 / 2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind creşterea siguranţei publice în zona de Nord a Municipiului Carei, judeţul Satu Mare, prin extinderea şi modernizarea sistemului de supraveghere video

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 101 / 2018 privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Carei pentru perioada 2014 – 2020, completată cu Anexa nr.3 Strategia de dezvoltare locală socială a municipiului Carei, plasată sub responsabilitatea comunităţii, ca parte integrantă

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 100 / 2018 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Carei pentru perioada 2014 – 2020, completată cu Anexa nr.3 Strategia de dezvoltare locală socială a municipiului Carei, plasată sub responsabilitatea comunităţii, ca parte integrantă

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 99 / 2018 privind nominalizarea membrilor Consiliului Local Carei, care vor face parte din Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii conform prevederilor Legii nr 550/2002

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 98 / 2018 privind aprobarea finanţării serviciilor de educaţie nonformală din cadrul Şcolii Gimnaziale nr 1 Carei, pentru copii care provin din familii cu probleme sociale

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 97 / 2018 privind aprobarea numărului de copii provenind din familii defavorizate, cărora li se asigură gratuit o masă zilnică de către Cantina de Ajutor Social Carei în temeiul Protocoalelor încheiate de Consiliul Local al Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 96 / 2018 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă prevăzute de Legea nr 416/2001 privind venitul minim garantat

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 95 / 2018 privind aprobarea listelor cuprinzând mijloacele fixe şi obiectele de inventar,proprietatea Municipiului Carei, supuse casării

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 94 / 2018 privind intenţia de preluare în domeniul privat al municipiului şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Carei, a imobilului hală de producţie ce aparţine Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 93 / 2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea primei înscrieri a unui imobil-teren în domeniul privat al Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 92 / 2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea înscrierii unui imobil-teren în domeniul privat al Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 91 / 2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate :„Modernizarea sistemului de detecţie şi alarmare a incendiilor în Castelul Karolyi”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 90 / 2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate :„Modernizarea sistemului de detecţie şi alarmare a incendiilor în Sediul Primăriei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 89 / 2018 privind stabilirea chiriilor aferente sălilor de sport aflate în incinta unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 88 / 2018 privind aprobarea decontării chiriilor aferente unor locuinţe de serviciu pentru un medic specialist angajat al Spitalului Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 87 / 2018 privind aprobarea organizării festivalului CAREI FEST 2018

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 86 / 2018 privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Spitalului Municipal Carei pe anul 2018

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 85 / 2018 privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2018

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 84 / 2018 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul I anul 2018 al Spitalului Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 83 / 2018 privind aprobarea execuţiei bugetelor de venituri şi cheltuieli pe trimestrul I anul 2018

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 82 / 2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – proiect nr. 302/2018, elaborat de S.C. SPAKK LINE S.R.L. Satu Mare, privind CONSTRUIRE LOCUINŢE SOCIALE ÎN MUNICIPIUL CAREI, beneficiar : U.A.T MUNICIPIUL CAREI

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 81 / 2018 pentru modificarea HCL nr. 29/09.02.2018 privind aprobarea şi cofinanţarea proiectului „Amenajare parc de agrement SOMOS în municipiul Carei” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 80 / 2018 privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe asupra terenului situat în Carei, str. Tireamului nr.86

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 79 / 2018 privind aprobarea Actului adiţional nr.9 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 12.313/19.11.2009

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 78 / 2018 privind aprobarea modificării Statului de funcţii prin transformarea unei funcţii publice

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 77 / 2018 privind mandatarea reprezentantului municipiului Carei să voteze în Adunarea Generală a „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare” aderarea comunei Agriş la Asociaţie

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 76 / 2018 privind aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare pe linia schimbului de informaţii necesar părţilor în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce le revin potrivit legii între Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Centrul Judeţean Satu Mare şi U.A.T.M. Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 75 / 2018 privind aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare pe linia schimbului de informaţii necesar părţilor în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce le revin potrivit legii între Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor - SPCRPCÎV Satu Mare şi U.A.T.M. Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 74 / 2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Social de Zi Cantina de Ajutor Social Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 73 / 2018 privind aprobarea scoaterii mijloacelor fixe casate din Contractul de delegare nr. 12313/19.11.2009 încheiat între S.C. APASERV SATU MARE S.A. şi Primăria Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 72 / 2018 privind aprobarea trecerii din administrarea U.A.T. Municipiului Carei în administrarea Spitalului Municipal Carei a unor bunuri imobile – terenuri şi clădiri – în care îşi desfăşoară activitatea Spitalul Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 71 / 2018 privind aprobarea completării H.C.L. nr. 96/2002 privind aprobarea listei spaţiilor comerciale sau de prestări servicii aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 70 / 2018 privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Carei în domeniul privat a unor bunuri imobile – sere de flori –

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 69 / 2018 privind aprobarea documentraţiei tehnico-cadastrale în vederea dezlipirii şi a comasării imobilului - teren cuprins în C.F. nr. 104255 Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 68 / 2018 privind aprobarea documentraţiei tehnico-cadastrale în vederea dezlipirii a imobilului - teren cuprins în C.F. nr. 108526 Carei cu nr cad. 108526 în suprafaţă de 1804 mp - curţi construcţii în intravilan - str. Stadionului

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 67 / 2018 privind trecerea în domeniul privat al municipiului Carei a terenului în suprafaţă de 1838 mp înscris în CF 8832 Carei cu nr top 2842/21, situat în Carei, str. Ghiocelului şi dezlipirea terenului în două loturi

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 66 / 2018 privind trecerea în domeniul privat al municipiului Carei a terenului în suprafaţă de 259 mp înscris în CF 110981 Carei cu nr top 1830/2, situat în Carei, str. Rakoczi Ferenc nr.3

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 65 / 2018 privind aprobarea Ghidurilor pentru derularea programului municipal privind finanţarea nerambursabilă din bugetul local al municipiului Carei, a proiectelor şi acţiunilor în domeniile: cultural, sportiv, social, culte religioase, educaţie (Partea 6)

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 65 / 2018 privind aprobarea Ghidurilor pentru derularea programului municipal privind finanţarea nerambursabilă din bugetul local al municipiului Carei, a proiectelor şi acţiunilor în domeniile: cultural, sportiv, social, culte religioase, educaţie (Partea 5)

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 65 / 2018 privind aprobarea Ghidurilor pentru derularea programului municipal privind finanţarea nerambursabilă din bugetul local al municipiului Carei, a proiectelor şi acţiunilor în domeniile: cultural, sportiv, social, culte religioase, educaţie (Partea 4)

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 65 / 2018 privind aprobarea Ghidurilor pentru derularea programului municipal privind finanţarea nerambursabilă din bugetul local al municipiului Carei, a proiectelor şi acţiunilor în domeniile: cultural, sportiv, social, culte religioase, educaţie (Partea 3)

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 65 / 2018 privind aprobarea Ghidurilor pentru derularea programului municipal privind finanţarea nerambursabilă din bugetul local al municipiului Carei, a proiectelor şi acţiunilor în domeniile: cultural, sportiv, social, culte religioase, educaţie (Partea 2)

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 65 / 2018 privind aprobarea Ghidurilor pentru derularea programului municipal privind finanţarea nerambursabilă din bugetul local al municipiului Carei, a proiectelor şi acţiunilor în domeniile: cultural, sportiv, social, culte religioase, educaţie (Partea 1)

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 64 / 2018 privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a păşunii în suprafaţa de 12,68 ha Asociaţiei Crescătorilor de Animale Colonia Moţilor Ianculeşti

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 63 / 2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate ai obiectivului de investiţie :„Sala multifuncţională şi spaţii cu funcţiuni conexe Sat Ianculeşti”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 62 / 2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate :„Alimentarea cu energie electrică a Capelei mortuară din satul Ianculeşti

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 61 / 2018 privind modificarea H.C.L. Nr 101/29.06.2017 - aprobarea Studiului de fezabilitate al obiectivului de investiţie : „Capela mortuară în municipiul Carei, Sat Ianculeşti”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 60 / 2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate al obiectivului de investiţie :„Extindere reţea de distribuţie gaze naturale în Grădina Viilor”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 59 / 2018 privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 58 / 2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – proiect nr. 21/2017 -„CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL, PRODUSE ALIMENTARE ŞI NEALIMENTARE, INCLUSIV VÂNZARE CU AMĂNUNTUL, SISTEMATIZARE VERTICALĂ, AMENAJĂRI EXTERIOARE ACCESE ŞI PARCAJE, AMPLASARE POST TRAFO, PANOURI FOTOVOLTAICE, ORGANIZARE DE ŞANTIER, BRANŞAMENTE ŞI RACORDURI LA UTILITĂŢI, AMPLASARE TOTEM ŞI PANOURI PUBLICITARE, ÎMPREJMUIRE” investitor : S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 57 / 2018 privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 56 / 2018 privind aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul local al Municipiului Carei, în anul 2018

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 55 / 2018 privind întabularea în domeniul privat al municipiului Carei prin prima înscriere în evidenţele de carte funciară a imobilului - teren - identificat prin C.F. nr. 111304 Carei cu nr top 6517/1/a, în suprafaţa de 1220 mp – curţi, construcţii în intravilan, str. Dr. Marinescu

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 54 / 2018 privind aprobarea dezlipirii a imobilului identificat prin C.F. nr. 102279 Carei cu nr top. 6517/1/b în suprafaţă de 11432 mp, în natură arabil în intravilan, str. Dr. Marinescu

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 53 / 2018 privind înregistrarea în domeniul privat al municipiului Carei prin prima înscriere în evidenţele de carte funciară a imobilului identificat cu nr.top. 1978/a în suprafaţa de 1363 mp curţi construcţii în intravilan

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 52 / 2018 privind reactualizarea documentaţiei tehnice – etapa documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi revizuirea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Creşterea gradului de participare la nivelul învăţământului obligatoriu în cadrul Şcolii Gimnaziale nr.1 Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 51 / 2018 privind aprobarea reducerii cu 50% a impozitului pe clădiri datorat de locatarii Asociaţiei de locatari „Violeta” cu sediul în Carei, str. Regele Ferdinand nr.5

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 50 / 2018 privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale datorate pe anul 2018, pentru imobilul situat în Carei, str.Horea nr.2, proprietatea Fundaţiei DOWN Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 49 / 2018 privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale datorate pe anul 2018, de Asociaţia EQUUS Carei, pentru imobilul situat în Carei, str. 25 Octombrie nr. 2

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 48 / 2018 privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale datorate pe anul 2018, de C.S. TAPO Carei, pentru imobilul situat în Carei, Cart. Eliberării nr. 8/A

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 47 / 2018 privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru imobilul situat în Carei, str. Tireamului nr.75 proprietatea Parohiei Romano-Catolice nr.2 Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 46 / 2018 privind aprobarea Actului Adiţional nr. 1 la Contractul de Închiriere nr 7429/10.06.2013

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 45 / 2018 privind schimbarea denumirii unei porţiuni din str. Nuferilor şi atribuirea numelui de „Str. Jean Calvin”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 44 / 2018 privind aprobarea modificării Statului de funcţii prin transformarea unei funcţii publice

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 43 / 2018 privind aprobarea trecerii în proprietatea Liceului Tehnologic „Simion Bărnuţiu” Carei şi în administrarea acestuia a două autoturisme Dacia Logan

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 42 / 2018 privind trecerea în proprietatea privată a municipiului Carei a terenului în suprafaţă de 736 mp înscris în CF 110611 Carei cu nr top 7873/164 teren aferent casei situate în Carei str. Ştefan Cel Mare nr 7, şi dezlipirea acestuia în două parcele

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 41 / 2018 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită în favoarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, pe perioada realizării investiţiilor a terenului situat în Carei, str. Tireamului nr. 86B, pe care se va realiza investiţia Construcţii locuinţe pentru tineri, destinate închirierii

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 40 / 2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie : „Extindere reţele de canalizare pe str. Uzinei în Municipiul Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 39 / 2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport privind naveta pe traseul Satu Mare - Carei pentru dr. Gheorghiţă Gabriel Adrian, dr. Budiu Octavian Ioan, dr. David Călin Costică medici specialişti la Spitalul Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 38 / 2018 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Carei pe trim.I 2018

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 37 / 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 ale instituţiilor de învăţământ finanţate din venituri proprii

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 36 / 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Fundaţiei de Promovare a Turismului Grof Karolyi

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 35 / 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Clubului Sportiv Municipal VICTORIA Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 34/ 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Centrului Cultural al municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 33 / 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2018

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 32 / 2018 privind aprobarea documentaţiei tehnice – etapa Studiu de fezabilitate cu elemente din documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii şi indicatorii tehnico-economici pentru proiectul „Eficientizarea şi modernizarea sistemului de iluminat public din municipiul Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 31 / 2018 privind aprobarea contractului de folosinţă gratuită a infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public la nivelul Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 30 / 2018 privind aprobarea reactualizării indicatorilor tehnico-economici şi Devizul General al proiectului: „Amenajare parc de agrement SOMOS în municipiul Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 29 / 2018 privind aprobarea şi cofinanţarea proiectului „Amenajare parc de agrement SOMOS în municipiul Carei” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 28 / 2018 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 99/29.06.2017 - aprobarea participării la Programul Interreg V-A România-Ungaria Axa prioritară 1 cu proiectul „Protejarea comună a valorilor naturale trasfrontaliere Carei - Nyiradony”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 27 / 2018 privind completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Carei, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 44/21.10.1999

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 26 / 2018 privind preluarea în domeniul public al municipiului Carei a reţelelor de iluminat public

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 25 / 2018 privind aprobarea identificării suprafeţelor aferente străzilor, aleilor şi spaţiilor verzi din perimetrul Cartierelor Mihai Viteazul I şi Mihai Viteazul II în vechiul sistem de carte funciară

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 24 / 2018 privind aprobarea studiului de oportunitate în vederea concesionării prin licitaţie publică a unui teren neproductiv în suprafaţă de 1000 mp

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 23 / 2018 privind aprobarea dezlipirii a imobilului teren cuprins în C.F. nr. 109265 Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 22 / 2018 privind preluarea în domeniul public al municipiului Carei şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a imobilelor – Sala de sport - str. Iuliu Maniu nr 21, şi Sala de sport - str. Ignişului nr.20

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 21 / 2018 privind aprobarea participării la Programul Interreg V-A România-Ungaria, Axa Prioritară 3 – Îmbunătăţirea ocupării forţei de muncă şi promovarea mobilităţii forţei de muncă transfrontaliere „Prioritatea de investiţii 8/b: susţinerea creşterii eficiente ocupării forţei de muncă prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a strategiei teritoriale pentru zonele specifice, inclusiv conversia regiunilor industriale în declin, îmbunătăţirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice „Cooperare între Carei şi Nyirbator pentru îmbunătăţirea ocupării forţei de muncă şi promovarea dezvoltării bazate pe potenţialul lor endogen”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 20 / 2018 privind actualizarea suprafeţei de teren aferent imobilului din domeniul public al municipiului Carei, situat în Carei, str. Vasile Lucaciu nr 15 (fosta casa de copii), înscris în CF 102356 Carei cu nr top 423 şi 424

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 19 / 2018 privind aprobarea participării la Programul Interreg V-A România-Ungaria, Axa Prioritară 4 – Îmbunătăţirea serviciilor de sănătate (Cooperare în domeniul sănătăţii şi prevenţiei) Prioritatea de investiţii 9/a cu proiectul „Co-operation between Carei and Kisvarda in order to improve medical services through sreening, diagnosis and treatment programs (Cooperare între Carei şi Kisvarda în vederea îmbunătăţirii serviciilor medicale prin programe de screening (depistare precoce) diagnostic şi tratament”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 18 / 2018 privind trecerea în domeniul privat al municipiului Carei a terenului în suprafaţă de 712 mp înscris în CF 108998 Carei cu nr cad 108998, terenul aferent casei situat în Carei str. Rakoczi Ferenc nr 33, aprobarea raportului de evaluare şi a vânzării terenului în favoarea numiţilor Toth Ioan şi Toth Raluca Ioana

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 17 / 2018 privind întabularea în domeniul public al municipiului Carei a terenului în suprafaţă de 60.545 mp şi a construcţiilor în suprafaţă de 77 mp

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 16 / 2018 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pentru Municipiul Carei pe anul 2018

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 15 / 2018 privind aprobarea decontării chiriilor aferente unor locuinţe de serviciu pentru un număr de cinci medici specialişti angajaţi ai Spitalului Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 14 / 2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport privind naveta Satu Mare - Carei pentru dr. Olteanu Roxana medic specialist la Spitalul Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 13 / 2018 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitare de stat, cu personalitate juridică din municipiul Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 12 / 2018 privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Carei pentru anul 2018

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 11 / 2018 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Carei pe anul 2017

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 10 / 2018 privind aprobarea execuţiei bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2017

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 9 / 2018 privind aprobarea documentaţiei tehnice – etapa documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Creşterea gradului de participare la nivelul învăţământului obligatoriu în cadrul Şcolii Gimnaziale nr.1 Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 8 / 2018 privind aprobarea documentaţiei tehnice – etapa documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Creşterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic în cadrul Liceului Tehnologic Simion Bărnuţiu Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 7 / 2018 privind înscrierea definitivă în domeniul public al municipiului Carei a imobilelor aflate în incinta Liceului Tehnologic „Simion Bărnuţiu” Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 6 / 2018 privind înscrierea în domeniul public al municipiului Carei a terenului în suprafaţă de 4474 mp şi a corpului de clădire din incinta Şcolii Gimnaziale nr.1 Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 5 / 2018 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului Spitalului Municipal Carei, în suma de 2.621.221 lei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 4 / 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul I 2018 al Spitalului Municipal Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 3 / 2018 privind alocarea sumei de 29.000 lei din bugetul local pe anul 2018, pentru acordarea sprijinului financiar, unităţilor de cult din municipiul Carei, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 2 / 2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Carei şi din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 1 / 2018 privind aprobarea utilizării în anul 2018 a excedentului rezultat din secţiunea funcţionare, respectiv dezvoltare

 

Pentru vizualizare accesați următorul link  

Abonează-te pentru a primi noile informatii

The subscriber's email address.