Mergi la conţinutul principal
Vă rugăm, aşteptaţi...

Hotărâri Ale Consiliului Local 2014

H.C.L. nr. 41 privind modificarea HCL nr 123/2013 - scutirea la plata impozitului pe clădiri proprietatea Organizaţiei Caritas Satu Mare - Punctul de lucru Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link: 

H.C.L. nr. 40 pprivind modul de calcul al impozitului pe clădiri pentru perioada 2008 – 2013, la imobilul situat în Carei, str. Cimitirului nr. 57/2, proprietatea S.C. GELEN S.R.L. Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link: 

H.C.L. nr. 39 privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor aferente impozitelor şi taxelor locale datorate de d-nul Fatyol Ludovic, domiciliat în Carei, str. 25 Octombrie nr.19, ap.19

Pentru vizualizare accesați următorul link: 

H.C.L. nr. 38 privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de d-nul Bâtea Radu Nicolae, domiciliat în Carei, str. Regele Ferdinand I, nr.3, ap.1

Pentru vizualizare accesați următorul link: 

H.C.L. nr. 37 privind aprobarea reducerii cu 50% a impozitului la clădiri datorat de locatarii din Carei, str. Regele Ferdinand nr.5

Pentru vizualizare accesați următorul link: 

H.C.L. nr. 36 privind alocarea sumei de 12.000 lei pentru achiziţionarea a 150 de exemplare din ediţia „GHEZA VIDA - CENTENAR 1913 – 2013”

Pentru vizualizare accesați următorul link: 

H.C.L. nr. 35 privind modificarea HCL nr 114/2013 - alocarea sumei de 16.660 lei, pentru asigurarea cheltuielilor de personal la programul prelungit de 4 ore la Grădiniţa cu program normal nr 7 şi la Grădiniţa Caritas

Pentru vizualizare accesați următorul link: 

H.C.L. nr. 34 privind alocarea sumei de 7.200 lei pentru derularea proiectului de alfabetizare al adulţilor aparţinând etniei rome.

Pentru vizualizare accesați următorul link: 

H.C.L. nr. 33 privind alocarea sumei de 5.000 lei în favoarea Asociaţiei Ordinului Cavalerilor Vinului „Sfântul Orban” Carei, pentru finanţarea organizării concursului local şi zonal de vinuri din soiuri nobile ediţia a XIX-a Consiliul

Pentru vizualizare accesați următorul link: 

H.C.L. nr. 32 privind trecerea şi întabularea în domeniul public al municipiului Carei a imobilului identificat prin nr cad. 649 şi 650 în suprafaţă de 8755 mp situat în Carei, C-lea Armatei Române

Pentru vizualizare accesați următorul link: 

H.C.L. nr. 31 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Carei a unor echipamente de la Staţia de tratare a apei potabile din Doba şi casarea acestora

Pentru vizualizare accesați următorul link: 

H.C.L. nr. 30 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 4000 mp, situat în Carei, Calea Armatei Române, în spatele incintei S.C. Sat-An S.R.L.

Pentru vizualizare accesați următorul link: 

H.C.L. nr. 29 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Carei pe anul 2014

Pentru vizualizare accesați următorul link: 

H.C.L. nr. 28 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul „Iluminat arhitectural Monumentul Ostaşului Român”

Pentru vizualizare accesați următorul link: 

H.C.L. nr. 27 privind aprobarea studiului de fezabilitate al obiectivului de investiţie „Reţele de apă şi canalizare menajeră în Viile Careiului”

Pentru vizualizare accesați următorul link: 

H.C.L. nr. 26 privind desfiinţarea codului fiscal 4750269 a Cantinei de ajutor social Carei şi continuarea activităţii prin codul fiscal 4481160 Municipiul Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link: 

H.C.L. nr. 25 privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de d-na Komaromi Maria, domiciliată în Carei, str. Agoston nr. 8

 

Pentru vizualizare accesați următorul link: 

H.C.L. nr. 24 privind aprobarea dezlipirii (dezmembrării) imobilului cuprins în C.F. nr. 3804 Carei – sat Ianculeşti cu nr top 8133/45

Pentru vizualizare accesați următorul link: 

H.C.L. nr. 23 privind aprobarea studiului de fezabilitate „Reabilitare drum comunal DC120, în municipiul Carei, sat Ianculeşti, judeţul Satu Mare”

Pentru vizualizare accesați următorul link: 

H.C.L. nr. 22 privind alocarea sumei de 5.000 lei pentru achiziţionarea a 100 reviste-catalog Force Tourism – business & tourism magazin - ediţia judeţului Satu Mare

Pentru vizualizare accesați următorul link: 

H.C.L. nr. 21 privind alocarea sumei de 24.500 lei pentru editarea a trei cărţi promoţionale, realizate de către Centrul de Promovare a Turismului Cultural Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link: 

H.C.L. nr. 20 privind alocarea sumei de 40.500 lei pentru achiziţionarea a 300 de exemplare din cartea ”A Nagykárolyi gróf Károlyi Család ezeréves története” (Istoria de o mie de ani a familiei Karolyi) scrisă de Szabó Imre

Pentru vizualizare accesați următorul link: 

H.C.L. nr. 19 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Spitalului Municipal Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link: 

H.C.L. nr. 18 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Administraţiei Pieţii Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link: 

H.C.L. nr. 17 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Centrului Cultural al municipiului Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link: 

H.C.L. nr. 16 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al creditelor interne pe anul 2014

Pentru vizualizare accesați următorul link: 

H.C.L. nr. 15 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 la instituţiile de învăţământ finanţate din venituri proprii

Pentru vizualizare accesați următorul link: 

H.C.L. nr. 14 privind aprobarea repartizării sumei defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru cheltuieli descentralizate la finanţarea cheltuielilor de personal la învăţământ pe anul 2014

Pentru vizualizare accesați următorul link: 

H.C.L. nr. 13 privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2014

Pentru vizualizare accesați următorul link: 

H.C.L. nr. 12 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local, la data de 31 decembrie 2013, în suma de 58.135,76 lei

Pentru vizualizare accesați următorul link: 

H.C.L. nr. 11 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii învăţământului în anul şcolar 2014-2015

 

Pentru vizualizare accesați următorul link: 

H.C.L. nr. 10 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitare de stat, cu personalitate juridică din municipiul Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link: 

H.C.L. nr. 9 privind modificarea componenţei consiliului de administraţie al Liceului Tehnologic Simion Bărnuţiu Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link: 

H.C.L. nr. 8 privind alocarea sumei de 5.800 lei pentru organizarea primei ediţii a Festivalului Internaţional de Teatru pentru Liceeni – Ioana Câcu

 

Pentru vizualizare accesați următorul link: 

H.C.L. nr. 7 privind alocarea sumei de 2.604 lei, pentru turnarea în bronz a plăcii comemorative a artistului Deak Endre

 

Pentru vizualizare accesați următorul link

H.C.L. nr. 6 privind alocarea sumei de 51.020 lei, pentru achiziţionara unor bunuri necesare pentru desfăşurare în bune comdiţii a activităţilor din Castelul Karolyi din Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link: 

H.C.L. nr. 5 privind alocarea sumei de 8.000 lei pentru premierea sportivilor, şi cluburilor sportive din municipiul Carei cu ocazia evenimentului „Gala Sportului Careian”

Pentru vizualizare accesați următorul link: 

H.C.L. nr. 4 privind aprobarea studiului pentru lucrarea „Amenajare parcare pe B-dul 25 Octombrie în municipiul Carei”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link: 

H.C.L. nr. 3 privind aprobarea studiului de fezabilitate „Eliberare de amplasament LEA 0,4 KV în mun. Carei, str. 1 Decembrie 1918”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link: 

H.C.L. nr. 2 privind aprobarea studiului de fezabilitate „DRUM DE OCOLIRE CAREI-NORD”

 

Pentru vizualizare accesați următorul link: 

H.C.L. nr. 1 privind închiderea exerciţiului bugetar al anului 2013

Pentru vizualizare accesați următorul link: 

Abonează-te pentru a primi noile informatii

The subscriber's email address.