Mergi la conţinutul principal
Vă rugăm, aşteptaţi...

Hotărâri ale Consiliului Local 2013

H.C.L. nr. 119 privind alocarea sumei de 1000 lei pentru realizarea DVD-ului Recital de poezie ”Românie, te salut!”

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 118 privind alocarea sumei de 21.300 lei in favoarea Parohiei Greco-Catolice Maghiară Carei.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 117 privind alocarea sumei de 133.000 lei pentru iluminatul ornamental în municipiul Carei cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 116 privind alocarea sumei de 15.000 lei, pentru organizarea festivalului de teatru studenţesc ”SPOT”.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 115 privind alocarea sumei de 5.000 lei, pentru organizarea concursului de karting etapa Carei, din cadrul ”Campionatului Naţional de Karting Şcolar”.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 114 privind alocarea sumei de 16.660 lei, pentru asigurarea cheltuielilor de personal la programul prelungit de 4 ore la Grădiniţa cu program normal nr 7 şi la Grădiniţa Caritas.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 113 privind alocarea sumei de 13.700 lei pentru premierea elevilor din unităţile de învăţământ din municipiul Carei, care au obţinut rezultate bune la olimpiadele naţionale şi precum şi a profesorilor îndrumători.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 112 privind aprobarea alocării unor fonduri pentru pachete de Moş Nicolae.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 111 privind aprobarea  dezlipirii (dezmembrării) imobilului  cuprins  în C.F. nr. 101467 (C.F. vechi nr. 6878) Carei, cu nr top 1715/96.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 110 privind aprobarea  dezlipirii (dezmembrării) imobilului  cuprins  în C.F. nr. 2875  Carei cu nr top 1736.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 109 privind aprobarea rectificării  Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al  Municipiului  Carei  pe anul 2013.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 108 privind alocarea sumei de 2000 lei domnului profesor Ciarnău Ioan, pentru finanţarea editării cărţii intitulate ”Vânătoarea de spioni”

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 107 privind alocarea sumei de 2000 lei domnului Fischer Botond, pentru finanţarea editării volumului de poezii ”ALSÓGOLGOTA”.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 106 privind alocarea sumei de 55.620 lei, în vederea continuării proiectului „Împreună pentru viitorul nostru” la Şcoala Gimnazială nr.1 Carei.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 105 privind alocarea sumei de 3.000 lei,  pentru organizarea concursului de matematică ”Petkes Grigore”.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 104 privind alocarea sumei de 2.500 lei,  pentru organizarea celei de a 43-a ediţie a Cupei ”25 Octombrie”.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 103 privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor  la  impozitul pentru autoturism şi autocamion datorate de d-nul  Şichet Vasile, domiciliat în Carei, str. Vlad Ţepeş nr. 12.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 102 privind acordarea unui ajutor de minimis S.C.  MONDOREK  S.R.L.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 101 privind acordarea unui ajutor de minimis S.C. ContiTech Fluid Automobile România SRL.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 100 privind atribuire în folosinţă gratuită pe termen de 5 ani, a unui spaţiu în suprafaţă de 58,11 mp din imobilul  situat în Carei, str. 1 Decembrie 1918, nr.15, în favoarea Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Satu Mare.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 99 privind desemnarea reprezentantului municipiului Carei în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. APASERV SATU MARE S.A.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 98 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în consiliul de administraţie a unităţilor de învăţământ  în anul şcolar 2013-2014.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 97 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – proiect nr. 024/2013 elaborat de Birou Individual de Arhitectură Varga Ludovic,  pentru realizare „ZONĂ DE SERVICII PE PARCELELE CU NR CAD. 107091-107094 ÎN MUN. CAREI”, Extravilan - D.J. 196 B Carei – Foieni,  beneficiar: ŞORIAN GAVRIL şi soţia ŞORIAN MARGARETA.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 96 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  – proiect nr. 11/2013 elaborat de S.C. NIRVANA STUDIO S.R.L. Satu Mare,  privind P.U.Z. - CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ 5 MW „CAREI UNIO 2” , JUD.  SATU MARE CU RACORDARE LA SEN ŞI INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN -,  extravilan, beneficiar: S.C. PARC 7,5 CAREI S.R.L.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 95 privind aprobarea rectificării  Bugetului Spitalului Municipal Carei pe anul 2013.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 94 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în anul fiscal 2014.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 93 privind modificarea listei obiectivelor de investiţii de interes public local finanţate prin credite interne.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 92 privind aprobarea rectificării  Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al  Municipiului  Carei pe anul 2013.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 91 privind aprobarea  Studiului de fezabilitate : ”Extinderea reţelei instalaţiei electrice de joasă tensiune în Parcul dendrologic din mun. Carei”.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 90 privind aprobarea trecerii în administrarea Muzeului Judeţean Satu Mare a imobilului ”Monumentul Ostaşului Român” înscris în C.F. 102819 cu nr cadastral 6230 în suprafaţă de 282 mp.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 89 privind aprobarea  dezmembrării  imobilului  cuprins  în C.F. nr. 102819  Carei cu nr. cad. 6230 situat în intravilanul municipiului Carei, B-dul 25 Octombrie.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 88 privind solicitarea de prelungire a termenului de valabilitate a scrisorii de garantie emisă  de  Fondul de Garantare a Creditului Rural pentru finanţarea obiectivului de investiţie „Amenejarea unor drumuri de exploatare agricolă în extravilanul Municipiului Carei, judeţul Satu Mare” derulat prin F.E.A.D.R. - masura 125 submăsura 125 a.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 87 privind alocarea sumei de 34.000 lei in favoarea Parohiei Romano-Catolică „Fatima” Carei.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 86 privind aprobarea rectificării  Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al  Municipiului  Carei pe anul 2013.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 85 privind atribuire în folosinţă gratuită pe termen de 3 ani, ai spaţiilor situate în Castelul Karolyi în favoarea Muzeului Judeţean Satu Mare – Mezeul Municipal Carei.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 84 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  – proiect nr. 361/2013 elaborat de S.C. ARHI DINAMIC S.R.L. Satu Mare,  - pentru realizare MAGAZIE ŞI DEPOZITE , Calea Armatei Române nr.96B, beneficiar: S.C. AGRO PATAKI S.R.L.. Carei.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 83 privind aprobarea modificării organigramei şi al statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Carei precum serviciilor şi instituţiilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Carei.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 82 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – proiect nr. 20/2012 elaborat de S.C. ARHING S.R.L. Satu Mare, privind REALIZARE CENTRALĂ ELECTRICĂ FOTOVOLTAICĂ „SPITZ SOLAR 4” CU INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN, extravilan – DN19, beneficiar : S.C. SPITZ SOLAR S.R.L.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 81 privind aprobarea participării cu proiectul „Crearea unui centru de integrare socială a copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi fizice în Carei, la Programul Fondul ONG în România, componenta 4 – Servicii sociale şi de baza, Runda 1.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 80 privind atribuirea în folosinţă gratuită a imobilului situat în Carei, str. Progresului nr.28  în favoarea asociasţiei WERDNIG HOFFMAN

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 79 privind acordarea cantităţii de 120 l carburanţi lunar pentru autoturismele din dotarea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean  – Grupa Jandarmi Supraveghere şi Ordine Publică Carei din cadrul Detaşamentului 3 Jandarmi Carei şi Tăşnad

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 78 privind acordarea unui premiu drei Paula Oneţ pentru participarea la Festivalurile de la Cannes şi Karlovy Vary cu filmul „As you like it”

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 77 privind alocarea sumei de 6500 lei pentru finanţarea editării unui „Dicţionar enologic, descriptiv român-maghiar, maghiar-român” de autorul Komaromi Jozsef

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 76 privind repartizarea unor fonduri în favoarea asociaţiilor culturale, tineret şi sport

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 75 privind alocarea sumei de 92.450 lei în favoarea organizaţiilor non guvernamentale de asistenţă socială din mun. Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 74 privind aprobarea Planul de acţiuni şi de lucrări de interes local pentru perioada iulie 2013 – iulie 2014, pentru repartizarea orelor de muncă  prestate lunar către persoanele majoare apte de muncă din familia  beneficiară de ajutor social

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 73 privind aprobarea Studiului  de Fezabilitate actualizat, şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul : „Lucrări de construcţii şi reabilitare a reţelelor de apă şi canalizare în Carei” parte din contractul de lucrări SM-CL-11 parte din Proiectul „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare”

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 72 privind aprobarea Studiului  de Fezabilitate actualizat, şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul :  „Zonarea contorizarea şi monitorizarea presiunii în oraşul Carei” din cadrul contractului SM-CL-06 parte din Proiectul “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare”

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 71 privind mandatarea reprezentantului municipiului Carei să voteze în Adunarea Generală a „Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare” aderarea comunelor Bogdand, Acâş şi Bârsău la Asociaţie

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 70 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii D.A.L.I. pentru  REABILITARE FAŢADA CLĂDIRE JUDECĂTORIA CAREI

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 69 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii D.A.L.I. pentru REABILITARE INSTALAŢIA DE ÎNCĂLZIRE LA ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 CORP A

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 68 privind organizarea  celei de a XVII-a ediţii a Festivalului "Zilele Careiene 2013”

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 67 privind conferirea  titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Carei domnului conferenţiar Csávossy György, doctor în Ştiinţe Agricole

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 66 privind aprobarea scutirii la plata majorărilor şi penalităţilor aferente impozitului pe terenul situat în extravilanul localităţii întrucât a fost achitat la altă unitate administrativ teritorială

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 65 privind mandatarea reprezentantului municipiului Carei să voteze în Adunarea Generală a „Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare” aderarea comunei Valea Vinului

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 64 privind aprobarea elaborării unui studiu de fezabilitate pentru reabilitarea prin pietruire a unor drumuri din zona viile noi - Tireamului

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 63 privind documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii D.A.L.I. pentru „REAMENAJARE GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT”

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 62 privind aprobarea executării unor reparaţii exterioare la imobilul situat în municipiul Carei, P-ţa Eliberării FN - (Sala de tenis de masa)

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 61 privind solicitarea şi contractarea unei scrisori de garanţie de la Fondul de Garantare a Creditului Rural pentru finanţarea obiectivului de investiţie „Amenejarea unor drumuri de exploatare agricolă în extravilanul Municipiului Carei, judeţul Satu Mare” derulat prin F.E.A.D.R. - masura 125 submăsura 125 a

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 60 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – proiect nr. 128/2013 elaborat de S.C. IAR CONCEPT STUDIO S.R.L. Turda, privind P.U.Z. - CONSTRUIRE CENTRALĂ ELECTRICĂ FOTOVOLTAICĂ 5 MW „CAREI UNIO 1” ŞI CONSTRUIRE LES 20KV PENTRU RACORDAREA LA REŢEAUA ELECTRICĂ DE DISTRIBUŢIERE (RED) -, extravilan, beneficiar: S.C. ISAAC HAPIDA S.R.L. Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 59 privind modificarea listei obiectivelor de investiţii de interes public local finanţate prin credite interne

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 58 privind aprobarea închirierii păşunii în suprafaţă de 33,98 ha în favoarea Asociaţiei Crescătorilor de Animale „Colonia Moţilor Ianculeşti” şi Asociaţiei Crescătorilor de Animale Ianculeşti

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 57 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – proiect nr. 322/2012 elaborat de S.C. ARHI DINAMIC S.R.L. Satu Mare, privind AMPLASARE PARC FOTOVOLTAIC ÎN EXTRAVILANUL MUNICIPIULUI CAREI, extravilan – DN 19, beneficiar : S.C. OBIECTUM CAREI S.R.L.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 56 privind aprobarea dezlipirii (dezmembrării) imobilului înscris în C.F. nr. 102381 Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 55 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Carei a unor imobile şi echipamente de la Staţia de tratare a apei potabile din Doba şi casarea acestora

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 54 privind mandatarea reprezentantului municipiului Carei să voteze în Adunarea Generală a „Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare” aderarea comunei Tîrşolţ la Asociaţie

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 53 privind aprobarea Actului constitutiv al S.C. Apaserv Satu Mare S.A.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 52 privind constituirea „Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale”

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 51 privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de d-na Csuka Eva, domiciliată în Carei, str. Traian nr.94

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 50 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu comercial situat în incinta Pieţei Agroalimentare Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 49 privind aprobarea alocării sumei de 7470 lei pentru Asociaţia „Congregaţia Surorilor Piariste” în vederea acoperirii cheltuielilor de introducere a gazului metan în Centrul de zi al Asociaţiei

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 48 privind aprobarea realizării unei capele în cimitirul satului Ianculeşti

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 47 privind transmiterea în folosinţă gratuită a Stadionului VICTORIA din domeniul public al municipiului Carei în favoarea F.C.M. VICTORIA 2008 Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 46 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Carei pe anul 2013

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr.45 privind aprobarea execuţiei bugetelor de venituri şi cheltuieli la data de 31 martie 2013

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 44 privind aprobarea Actului adiţional nr.3 la contractul de concesiune nr 4765/29.04.2002 încheiat între Consiliul local al municipiului Carei şi S.C. AQUACAR S.R.L. Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 43 privind aprobarea studiului pentru lucrarea „Reparaţii drum de exploatare DE 333/1”

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 42 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie: AMENAJAREA PARCĂRILOR PUBLICE NECUPRINSE IN CADRUL PROIECTULUI „MODERNIZAREA SPAŢIILOR PUBLICE URBANE DIN CARTIERELE M.V.I. ŞI M.V.II. DIN MUNICIPIUL CAREI, JUD. SATU MARE”

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 41 privind alocarea sumei de 2.500 lei, Muzeului Judeţean Satu Mare – Muzeul Municipal Carei pentru organizarea conferinţei de arheologie ştiinţifică internaţională „Ceramica din aşezări rurale din evul mediu timpuriu”

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 40 privind alocarea sumei de 5.000 lei pentru finanţarea organizării evenimentului Karoler Schwabenfest 2013

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 39 privind alocarea unor fonduri in favoarea cultelor religioase

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 38 privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2013

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 37 privind alocarea sumei de 1000 lei în favoarea Asociaţiei Pro Şcoala nr.1 Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 36 privind modificarea listei de proiecte europene finanţate prin credite interne şi prelungirea perioadei de utilizare

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 35 privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Carei Preasfinţitului Iustin Sigheteanul, arhiereul vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 34 privind aprobarea subvenţionării întroducerii unui modul al încălzirii centrale pe gaz în Secţia de Pompieri Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 33 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Administraţiei Pieţii Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 32 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Centrului Cultural al municipiului Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 31 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Spitalului Municipal Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 30 privind aprobarea repartizării sumei defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru cheltuieli descentralizate la finanţarea cheltuielilor de personal la învăţământ pe anul 2013

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 29 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 la instituţiile de învăţământ finanţate din venituri proprii

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr.28 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al creditelor interne pe anul 2013

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr.27 privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2013

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 26 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru „AMENAJARE ZONA VERDE CU IRIGAŢIE, STR. 25 OCTOMBRIE, ZONA MONUMENT, DIN MUNICIPIUL CAREI”

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr.25 privind aprobarea execuţiei bugetelor de venituri şi cheltuieli la data de 31 decembrie 2012

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 24 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – proiect nr. 145/2012 elaborat de BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ CZIRJAK JOZSEF–LEVENTE Oradea, privind AMPLASARE PARC SOLAR, extravilan – D.J. 196 B, beneficiar : BST GROSKAROL S.R.L. Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 23 privind modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului local Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 22 privind revocarea Hotărârii nr. 143/2012 privind preluarea şi întabularea în domeniul privat a unor terenuri din intravilanul localităţii, adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului local din data de 09 noiembrie 2012

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 21 privind aprobarea scutirii la plata a majorărilor aferente pe terenul situat în extravilanul localităţii , pentru D-nii Marcovici Vasile, Kreiter Otto, Marcovics Adalbert, şi D-na Putovici Magdalena

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 20 privind aprobarea reducerii cu 50% a impozitului la clădiri datorat de locatarii din Carei, str. Regele Ferdinand nr.5

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 19 privind aprobarea scutirii la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de D-na Lang Gabriela, domiciliată în Ungaria, localitatea Godollo, str. Palotakert nr.2100, pentru imobilul situat în Carei, str. 1 Mai nr.21

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 18 privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de d-na Komaromi Maria, domiciliată în Carei, str. Agoston nr.8

Pentru vizualizare accesați următorul link 

 

H.C.L. nr. 17 privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de d-nul Roşu Traian şi Ghic Felicia, domiciliaţi în Carei, str. Agrară nr.3

Pentru vizualizare accesați următorul link 

H.C.L. nr. 16 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – proiect nr. 38/2012, elaborat de S.C. PRO SYNTAX S.R.L. Carei – proiectant general şi S.C. HABIT S.R.L. Satu Mare – proiectant de specialitate, privind HALĂ DE PRODUCŢIE P, Calea Armatei Române nr. 79A, mun. Carei
Pentru vizualizare accesați următorul link 

H.C.L. nr. 15 privind mandatarea reprezentantului municipiului Carei să voteze în Adunarea Generală a „Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare” aderarea comunei Socond
Pentru vizualizare accesați următorul link 

H.C.L. nr. 14 privind aprobarea asocierii municipiului Carei, judetul SATU MARE cu unităţile administrativ teritoriale din Judetul Satu Mare în scopul constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ZONA METROPOLITANA SATU MARE.
Pentru vizualizare accesați următorul link 

H.C.L. nr. 13 privind aprobarea contractului de asociere cu Asociaţia Română de Reciclare RORec
Pentru vizualizare accesați următorul link 

H.C.L. nr. 12 privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al municipiului Carei aprobat prin H.C.L. nr. 44/1993
Pentru vizualizare accesați următorul link 

H.C.L. nr. 11 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitare de stat, cu personalitate juridică din municipiul Carei
Pentru vizualizare accesați următorul link 

H.C.L. nr. 10 privind conferirea titlului PRO URBE – post mortem - sculptorului VIDA GHEZA
Pentru vizualizare accesați următorul link 

H.C.L. nr. 9 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum 2.237.026 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative

Pentru vizualizare accesați următorul link 

H.C.L. nr. 8 privind revocarea H.C.L. nr. 131/2012 şi a H.C.L. Nr 3/2013 pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul 2013 şi aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi altor taxe similare precum şi amenzilor aplicabile începând cu 1 februarie 2013
Pentru vizualizare accesați următorul link 

H.C.L. nr. 7 privind validarea mandatului de consilier al domnului Roman Adrian

Pentru vizualizare accesați următorul link 

H.C.L. nr. 6 privind mandatarea reprezentantului municipiului Carei să voteze în Adunarea Generală a „Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare” aderarea comunelor Porumbeşti, Santău, Crucişor, Medieşu Aurit

Pentru vizualizare accesați următorul link 

H.C.L. nr. 5 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – proiect nr. 42/2012, elaborat de S.C. HABIT S.R.L. Satu Mare, privind CASĂ DE LOCUIT P+1 CU SPAŢII PENTRU BIROURI LA PARTER, str. Corneliu Coposu nr.7, mun. Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link 

H.C.L. nr. 4 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – proiect nr. 1872/2012 elaborat de S.C. 4 I INVEST S.A Cluj Napoca privind construirea unui Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihică beneficiar: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Satu Mare

Pentru vizualizare accesați următorul link 

H.C.L. nr. 3 privind modificarea H.C.L. nr. 131/2012 - stabilirea impozitelor şi taxelor locale în anul fiscal 2013
Pentru vizualizare accesați următorul link 

H.C.L. nr. 2 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local, în data de 31 decembrie 2012 în suma de 440.289,49 lei

Pentru vizualizare accesați următorul link 

H.C.L. nr. 1 privind aprobarea acoperirii definitivă a deficienţei secţiunii de dezvoltare al bugetului local, în urma utilizării excedentului la 31 decembrie 2011, în cursul anului 2012

Pentru vizualizare accesați următorul link 

 

Abonează-te pentru a primi noile informatii

The subscriber's email address.